Nordmenn kaster 12.600 tonn miljøskadelig småelektronikk i søpla hvert år

 

Lever småelektronisk til gjenvinning for forsvarlig håndtering av miljøgifter og gjenbruk av materialer. Foto: Elretur

Det vil si at hver og en av oss kaster 2,6 kilo elektrisk og elektronisk avfall rett i søpla hvert år. Denne typen  avfall inneholder mange helseskadelige miljøgifter og skal innleveres så det kan få den spesialbehandlingen slikt EE-avfall krever. Resultatene fremgår av en undersøkelse utført av Cowi AS på vegne av Elretur.

Stig Ervik, administrerende direktør i Elretur AS, er ikke fornøyd med resultatet. – Det er miljøgifter i alle typer elektrisk og elektronisk avfall, uavhengig av om det er små elektriske leker, lyspærer, lommelykter, PCer eller kjøleskap. Disse miljøgiftene er det Elreturs oppgave å fjerne fra de kasserte produktene, før vi gjenvinner materialene i EE-avfallet. Når forbruker kaster elektronikken rett i søpla under vasken, har ikke vi mulighet til å miljøsanere EE-avfallet, hvilket igjen fører til at miljøgifter slippes ut i naturen, og i siste ende forgifter oss, sier Ervik.

Cowi har gjennom plukkanalyser undersøkt hvor mye småelektronikk som faktisk havner i restavfallet, og dermed ikke miljøsaneres eller gjenvinnes på riktig måte.

Ervik er spesielt bekymret for mengden leker som ikke leveres inn til miljøsanering og gjenvinning.

– I dag er det blinkende, roterende og «bråkende» leker overalt. Ikke alle foreldre husker på at dette, når det skal kasseres, er å regne for spesialavfall – og det er tankevekkende, mener direktøren i Elretur. – Med tanke på hvor mange og store mengder miljøgifter Elretur fjerner bare på ett eneste år, er jeg ikke fornøyd med småbarnsforeldre som ikke sørger for å levere inn EE-avfall. Det kan nemlig ikke være barnets ansvar – her på foreldrene på banen, sier Ervik.

Utover elektriske leker er Stig Ervik også svært opptatt av mengdene lyspærer som var kastet i restavfallet. – Når det nettopp kom frem i mediebildet at sparepærene som selges hos flere av de store kjedene inneholder mye mer kvikksølv enn det som er lov, og når vi finner såpass mange sparepærer i restavfallet, håper jeg at produsentene av sparepærene kommer på banen og kjører informasjonskampanjer ut til hele landet – slik at denne mengden går ned, sier Ervik.

Plukkanalysen viser at det er småelektronikk som batteridrevne leker, ledninger og ladere, batterier og sist men ikke minst lyspærer som er gjengangerne i restavfallet.

På tross av at den jevne forbruker fortsatt kaster for mye EE-avfall sammen med restavfallet er Norge best i verden på å samle inn, miljøsanere og gjenvinne EE-avfall fra husholdningene. – I fjor hadde Elretur en gjenvinnningsprosent på hele 93 % av alt som ble samlet inn av EE-avfall. Det er ingen land i verden som kan vise til slike resultater. Derfor er det også så viktig at vi får samlet inn alt EE-avfall, også det som er av en størrelse som lett kan havne sammen med restavfallet under vasken, slik at både ressursene i avfallet og miljøgiftene blir tatt hånd om, sier Ervik.

I Norge har det vært et retursystem for innsamling, miljøsanering og gjenvinning av EE-avfall i 13 år, og helt siden starten har Norge og Elretur vært i verdenstoppen når det gjelder mengde EE-avfall samlet inn per person.

I 2011 spesialbehandlet Elretur hele 8350 tonn med miljøfarlig avfall. Det er blant annet bly, kvikksølv, asbest, PCB og brom i EE-avfall.

– Småelektronisk avfall, lyspærer og batterier leveres inn der du har kjøpt det, i EL-butikker eller som spesialavfall ved din kommunale avfallsstasjon.- Gjør det til en vane å samle småelektronisk som skal kastes et sted og lever det inn en dag du allikavel skal innom leveringsstedet.- Småelektroniske produkter inneholder mange metaler og materialer som er ressurser og kan gjenvinnes. Dermed spares miljøet for nyutvinning tilsvarende det som er gjenvunnet.- Når småelektronisk havner i restavfall vil det kunne gi miljøskader som på sikt også kan gi alvorlige helseskader på mennesker og dyr.

Kilde: Elretur.no

Les også:

Mer enn 40 millioner miljøskadelige lyspærer kastes rett i søpla

Gi din gamle mobiltelefon nytt liv

Del

About Redaksjonen MOJO Magasin

Redaksjonen