Svart fredag – en hyllest til overkonsum

Handelstanden fryder seg. Handlekåte forbrukere kaster seg over billige varer de ofte egentlig ikke trenger. Samtidig overforbrukes jordens ressurser i så stor grad at det truer vårt livsgrunnlag. Der finnes heldigvis en motbør til sort fredag.

Black friday har tradisjonelt sett blitt en start til årets julehandel, som finner sted dagen etter Thankgsgiving i USA. Dagen ble importer til Norge for første gang i 2010, av et kjøpesenter i Vestby. Siden har dagen hvor handelsstanden lokker med «uimotståelige» tilbud til handleglade nordmenn, fått godt rotfeste i Norge. Navnet passer ironisk nok, på en dag som bringer frem det verste i mennesket. Lange køer, kamper mellom butikkhyllene, grådighet, vold, og ja, i noen tilfeller har også død forekommet i kampens hete. Vel å merke i USA.

Overforbruk av klodens ressurser

En av våre tids største utfordringer er at vi overforbruker jordens ressurser. I 202 var det «Earth overshoot day» 22.august. Det var dagen da vi brukte opp klodens ressurser for i år. Resten av året bruker vi naturressurser som jorden trenger mer enn ett år på å gjenopprette. Det blir et regnstykke som ikke går opp. Kloden går på høygir og naturen klarer ikke å ta opp eller reprodusere det vi forbruker og slipper ut. Klimagassene og forurensning øker. Arter dør ut. Økosystemer svinner hen og kollapser. Vårt livsgrunnlag står i fare.

Nei takk

Det er WWFs partner Global Footprint Network som utfører den årlige beregningen. Problemet stammer kort oppsummert fra hva vi forbruker, hvordan vi forbruker og hvor mye vi forbruker. Skal vi opprettholde dagens ressursuttak, forbruk og livsstil trenger vi 1,7 kloder. Det gjør derfor Black Friday til en umoralsk og uetisk kampanje, som kun har som formål å skape større salgstall hos handelsstanden, ved å tilby kortvarig glede til forbrukere. Men det er lov å stritte imot. Det er lov å si nei takk.

Global Fottprint Network har utarbeidet en kalkulator hvor du kan måle ditt økologisk fotavtrykk. Hvor mange kloder trenger vi for å opprettholde ditt forbruk? 

Sammen med POW Norge har DNT ung også laget «Miljøvettreglene». Enkle tips til hvordan du kan drive med friluftsliv på en mer miljøvennlig måte. 1. Reis mindre, opplev mer 2. Sats på opplevelser, ikke utstyr 3. Fiks alt, alltid 4. Spis grønt 5. Samkjøring er bra kjøring 6. Vær rustet mot uventet søppel 7. Vis vei, vær et klimaforbilde.

Grønn fredag

Den Norske Turistforeningen og DNT ung har gjort nettopp det. De arrangerer Grønn Fredag, en motpol til kjøpepresset som følger med Black Friday. En nasjonal byttedag hvor du kan bytte, gi bort, eller selge brukt friluftsutstyr- og klær, på arrangement i hele landet.

Mer bytting, fiksing, ombruk og gjenbruk, er generelt noe vi må gjøre i mye større grad, hvis menneskeheten skal overleve sitt eget forbruk.

Dropper Black Friday

Stadig flere private og bedrifter velger å droppe Svart fredag og det som mange steder nå har utviklet seg til svart uke.

I USA har den store friluft- og sportsutstyrkjeden REI tidligere stengt over 150 butikker på Black Friday. De gir heller de ansatte en betalt fridag og oppfordrer til å gå ut i naturen. Det er altså fullt mulig å stå imot hvis man egentlig ikke trenger noe. Det handler bare om å ta et standpunkt.

Bruk din forbrukermakt

Du kan være med å ta et bevisst valg på fredag. Bruk forbrukermakten og stemmen du har til å si nei takk til unødvendig kjøpepress, som bidrar til kjøp av ting vi ofte ikke trenger og overforbruk av jordens ressurser. Jeg velger som vanlig å boikotte dagen og finner heller på noe helt annet som gir mer mening. Blir du med?

Eller som DNT ung og en Miljøvettregel sier – Vis vei, vær et klimaforbilde.

Del

About Nini Hæggernes

Grunnlegger av MOJO Magasin og MOJO Konsept. Selvstendig næringsdrivende siden 1993. Arbeider med miljøkommunikasjon som miljørådgiver, frilansskribent og grønn spaltist, blant annet for magasinene "Vi over 60" og "Framtiden i våre hender". Brenner for: Ta vare på vårt livsgrunnlag og bidra til en litt bedre verden. Liker å: Jobbe i felt og med relevante prosjekter, gå barbeint, drikke grønn øko-te og glede seg over de små ting.