H.M. Kong Harald er høy beskytter for årets TV-aksjon

Kongen blir her malt i ansiktet av Daví Kopenawa, lederen for yanomamiene.Rødmalingen henter de fra frøene til anatto-busken. Den brukes både til hverdags og fest. Ved å male Kongen viser Daví at Kong Harald «er en av dem». Kongen stiller nå opp for årets TV-askjon som går til Regnskogfondet. Foto: Rainforest Foundation Norway/Marcos Wesley, ISA Brazil

Kongen blir her malt i ansiktet av Daví Kopenawa, lederen for yanomamiene.Rødmalingen henter de fra frøene til anatto-busken. Den brukes både til hverdags og fest. Ved å male Kongen viser Daví at Kong Harald «er en av dem». Kongen stiller nå opp for årets TV-askjon som går til Regnskogfondet. Foto: Rainforest Foundation Norway/Marcos Wesley, ISA Brazil

Årets TV-aksjon går til Regnskogfondet og deres arbeid for å redde regnskogen. Kongen har sagt ja til å være høy beskytter for aksjonen.

– Kong Harald har lenge vist et stort engasjement for regnskogen og arbeidet som gjøres for å redde den. Vi er svært glade for at Kongen nå blir høy beskytter for årets TV-aksjon, sier Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet.

Det haster å redde regnskogen

Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder – for alltid. Årets TV-aksjon skal bidra til å bevare noen av verdens største, sammenhengende regnskogsområder i Amazonas, Sentral-Afrika og Asia. Disse områdene er større enn Norge og Danmark til sammen.

Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å regulere klimaet på kloden. Regnskogen er dessuten hjemmet til om lag 260 millioner mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom hvis skogene raseres. Ved å bevare regnskogene, bevares også et biologisk skattkammer som rommer 50–80 prosent av landjordas arter.

– Når regnskogene ødelegges påvirker det oss alle. Avskoging har alvorlige og dramatiske konsekvenser i form av global oppvarming, et mer ustabilt vær og fordi vi mister matplanter og genetiske ressurser som blant annet kan være med å utvikle viktige medisiner i framtiden. Jeg er veldig glad for at så mange nordmenn allerede har et engasjement for regnskogen. TV-aksjonen gir en unik mulighet til frivillig innsats som topper seg på selve aksjonsdagen den 18.oktober, sier Løvold.

Samarbeider med dem som bor i skogen

Regnskogfondet ble stiftet i 1989 og er i dag en av verdens ledende organisasjoner innen regnskogbevaring. Regnskogfondets arbeid viser at der urfolk har fått rettighetene til sitt eget landområde, der står skogen. Derfor samarbeider organisasjonen tett med menneskene som bor i skogen ved å tilby rettighetsopplæring, advokathjelp og relevant utdanning, utvikle bærekraftige inntektsveier og sette opp systemer for skogovervåking.

Regnskogfondet samarbeider med over 70 organisasjoner i 11 regnskogland. Dette er miljø- og rettighetsorganisasjoner som jobber i nært samarbeid med lokalsamfunn i regnskogen. Organisasjonen støtter alt fra mindre tiltak på landsbynivå til prosjekter for å beskytte større regnskogsområder. En viktig del av Regnskogfondets arbeid er å øke nordmenns kunnskap og engasjement for regnskogen, forhindre at politikk og næringsinteresser bidrar til å ødelegge den og, ikke minst, å styrke politikk og praksis som bevarer den.

Verdens største dugnad

TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon og har lang tradisjon i det norske samfunnet. Hvert år engasjerer 100 000 mennesker seg for å samle inn penger til et viktig formål. Samtlige av Norges 2,3 millioner husstander skal besøkes av en bøssebærer. Siden oppstarten av TV-aksjonen i 1974, har det norske folk bidratt med mer enn 7,5 milliarder kroner. Mange millioner mennesker har fått hjelp og et bedre liv på grunn av innsatsen til Norges befolkning i TV-aksjonen.

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 18. oktober.

Mer om Regnskogen

Del

About Regnskogfondet

Regnskogfondet støtter konkrete prosjekter i samarbeid med indianere og andre skogfolk for å redde regnskogen i Amazonas, Asia og Afrika. Overvåking og vern av skogområder, rettshjelp til lokalsamfunn og utdanning på urfolks egne premisser er virkemidler som gir resultater. Samtidig jobber de for at regjeringer, Verdensbanken og private selskaper endrer politikk og praksis som bidrar til ødeleggelse av regnskog.