Bli med på årets store strandryddedag

Ungmåke spiser plast. Foto: Nina Kristin Nilsen, SY Bika

Strandryddedagen 2012 er her, og ryddere fra Lindesnes til Hammerfest tar opp kampen mot marin forsøpling! Hvor mange aksjoner har ditt fylke? Les mer på ryddenstrand.no. Og møt opp til hyggelig åpning på Bygdøy sjøbad 4. mai, der antall deltakere vil overstige 500!

Rydde!

Hold Norge rent anslår at nærmere 300 ryddeaksjoner vil gå av stabelen i forbindelse med årets strandryddedag. Det er 100 flere enn i fjor høst, da aksjonen ble arrangert for første gang. Der været har tillatt det, eller kommunale avfallsselskaper alt har organisert aksjoner og henting av avfall, er mange strender rene og pene. Men det er nå det tar av, for dette er Strandryddedagen!

Kommuner, speidere, lokallag, bedrifter, skoler, familier, vennegjenger og enkeltpersoner har latt seg fenge av miljøarrangementet til Hold Norge rent. Noen innlemmer dagen i vårdugander som er godt innarbeidet i kalenderen, andre rydder en strand for aller første gang. Felles for dem alle er at de tar miljøtrusselen marin forsøpling på alvor. Møre og Romsdal, Nordland, Vestfold og Trøndelag-fylkene er godt representert, foruten Oslo og Akershus. Men det skjer ting i mange fylker, inkludert innlandfylkene Hedmark og Oppland. Vil du vite hva som skjer? Ta kontakt!

Åttende klasse på Kvaløya ungdomsskole med resultatet etter rydding i Rekvika i juni: 49 sekker. Foto: Bo Eideq

Registrere!

Det er en sentral tanke ved strandrydding at man skal registrere det man finner . Dette bidrar til nyttige tall innen forskning, og gjør det enklere å jobbe mot kildene for den marine forsøplingen. Registreringsskjema kan lastes ned fra nettsiden ryddenstrand.no . Det er fortsatt fullt mulig for frivillige ryddere å melde seg på Strandryddedagen direkte gjennom samme side . Her er det også gode ryddetips , masse informasjon om marin forsøpling , bildegalleri , blogg og mye mer!

Strandryddedagen er en unik kombinasjon av miljøtiltak, forskningsprosjekt og hyggelig sosial aktivitet.

Hva er marin forsøpling?

Plast. Småsøppel. Farlig avfall. Tapt fiskeutstyr. Marin forsøpling er et økende og innfløkt miljøproblem. Hver dag ender flere millioner små og store ting opp i hav og vassdrag verden over. Tingene stammer fra menneskelig aktivitet, og kan i mange tilfeller ha en nedbrytningstid på flere hundre år. Den marine forsøplingen er stygg å se på, den forgifter naturen, og den utsetter fugler og annet dyreliv for konstant livsfare. Foruten trusselen mot marine økosystemer, kan forsøplingen også medføre store økonomisk belastninger. Dette er altså en stor utfordring på flere måter for miljøvernminister Solhjell, og noe som kystnasjonen Norge må ta på alvor.

Foto: Nina Kristin Nilsen, SY Bika

Strandryddedagen 5. mai 2012

Strandryddedagen er et miljøarrangement i regi av Hold Norge rent, der frivillige over hele landet bidrar med lokale ryddeaksjoner langs kysten og vassdrag. I 2011 allierte Hold Norge rent seg med Den internasjonale strandryddedagen, som er blitt arrangert siden 1986 med Ocean Conservancy som pådriver. Norge vil fortsatt være en del av dette globale høsttiltaket, men Hold Norge rent har altså i tillegg opprettet en egen aksjon for Norge: Strandryddedagen. Aksjonen er lagt til våren slik at den sammenfaller med de mange dugnadene som ellers går av stabalen. De som ønsker å være med som strandryddere eller ryddeledere kan ta kontakt med Hold Norge rent gjennom ryddenstrand.no.

Les mer om kampanjen og meld deg på www.ryddenstrand.no

Følg strandryddedagen på Facebook

 

Pressemelding fra Hold Norge rent

 

Del

About Redaksjonen MOJO Magasin

Redaksjonen