Bred oppslutning om strandryddedagen

Strandryddedagen den 17. september er rett rundt hjørnet. Kommuner, bedrifter, organisasjoner, skoler og privatpersoner fortsetter å melde seg på til årets store dugnad.

– Det er enormt inspirerende å se hvordan strandryddedagen engasjerer folk i alle aldre og i alle sammenhenger. Når vi oppfordrer folk til å bli med, møter vi en entusiasme vi bare kunne drømt om, sier prosjektleder i Hold Norge rent, Emily Robertson.

Strandryddedagen 17. september har som mål å rydde norske strender for å bevare livet i sjøen og på land. Den arrangeres for første gang i Norge av Hold Norge rent og er del av en internasjonal bevegelse.

Engasjert minister

Miljøvernminister Erik Solheim har ved flere anledninger engasjert seg i prosjektet, og uttaler til Hold Norge rent:

– Det er utrolig hva folk kaster på sjøen! Vi er en sjønasjon som er avhengig av turisme og vi elsker strendene våre. Det må vi vise ved å ta med oss søppelet hjem, og ved å hjelpe til på den internasjonale strandryddedagen 17. september.

En av bedriftene som har tatt ministerens oppfordring, er Grønt Punkt Norge. De skal rydde en strand i fellesskap, og ledelsen i bedriften oppfordrer alle ansatte til å bli med og rydde.

– Vi synes strandrydding er en god anledning til å vise at den norske dugnadsånden lever i norske bedrifter. Ledelsen vil oppfordre alle til å bli med så sant de har anledning, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

Bli med!

Et viktig aspekt ved strandryddedagen er innsamlingen av data som skal dokumentere marin forsøpling i Norge. Dette understrekes av Håkon Jentoft, direktør i Avfall Norge:

– Det er skremmende lite tall og undersøkelser som viser omfanget av marin forsøpling i Norge. På strandryddedagen vil alle dokumentere sine funn, og vi kan danne oss et mer fullstendig bilde av problemene i strandkanten.

Robertson forteller at arrangementet kommer til å stille med ryddelag langs store deler av kysten, men at det fremdeles er behov for flere lag:

– Meld på deg selv og ditt ryddelag på nettsiden, ryddenstrand.no! Der finner du også mer informasjon om prosjektet, og du kan utfordre flere til å bli med.

Avfallsselskap og kommuner som aktivt vil støtte aksjonen: Sunnhordland IKS, Ålesund kommune, Tromsø kommune, Lofoten kommune, Agder renovasjon, Hvaler kommune/Skjærgårdstjenesten, Fredrikstad kommune, Hamos.

Organisasjoner som aktivt oppfordrer sine medlemmer til å delta: WWF, KFUK-KFUM speiderne, Oslo Friluftsråd, Ornitologisk forening, Norsk Jeger- og Fiskerforening, Oslo og Akerhus ringmerkingsgruppe, Lilløyplassen naturhus, Norges padlerforbund, Norges fiskarlag, FEE Norway, Sandefjord Kunstforening, Statens naturoppsyn (SNO).

Relatert artikkel Marint plastsøppel truer havhesten

Les mer om strandryddedagen og de tragiske konsekvensene marint søppel har på Rydd en strand sin nettside.

Del

About Retursamarbeidet LOOP

LOOP er en stiftelse opprettet av returselskapene i 2000. LOOPs formål er å øke kunnskap og forbedre holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP fremmer samarbeid som styrker felles, effektiv kommunikasjon i hele miljø-, retur- og gjenvinningsbransjen.