Sprøytemidler i 58% av frukt og grønt

Illustrasjonsfoto: Sxc/Rotorhead

Illustrasjonsfoto: Sxc/Rotorhead

-Vi bør prøve å få i oss mindre plantevernmidler gjennom kosten. Man bør velge økologisk frukt og grønnsaker – og økologisk vin, råder professor i toksikologi Ketil Hylland i VG.

Den årvisse rapporten fra Mattilsynet som omhandler mengden sprøytemiddelrester som ble målt i matvarer foregående år, ble offentliggjort torsdag19. juni. Det ble funnet sprøytemiddelrester i 58 prosent av de 1152 stikkprøvene som ble gjennomført. Barnemat, korn og økologisk mat er holdt utenfor disse tallene. Det ble ikke gjort funn av sprøytemiddelrester i målinger gjort av økologiske produkter i 2013.

Det trengs mer kunnskap

Seniorrådgiver i Mattilsynet Birgitte Lyrån bekrefter det tilsynet uttrykte ved publiseringen av rapporten fra VKM tidligere i år, som sammenliknet konvensjonelt dyrket og økologisk dyrket mat: Det finnes ikke tilstrekkelig forskning på dette feltet. -Det trengs mer kunnskap om vår kjemiske hverdag, men så lenge grenseverdiene overholdes anser vi at maten er trygg å spise. Jeg skjønner folk kan bli bekymret av dette, men det er viktig å forstå at det er mengden som er avgjørende. De aller fleste frukt og grønnsaker vil ha små rester i seg, sier Lyrån i intervjuet i VG. – Utfordringen er at man utsettes for mange ulike stoffer på en gang, som gir en «cocktail-effekt». Frukt og grønt er sunt, og man bør så klart spise det. Men har man råd til det bør man velge økologisk frukt og grønnsaker – og vin, råder Ketil Hylland.

Fakta fra rapporten

  • Dykker man ned i detaljene i rapporten finner man resultater som er mindre rosenrøde enn den virkeligheten seniorrådgiver Lyrån presenterer, sier Kari Tande-Nilsen, ernæringsfysiolog i Oikos:
  • Det ble påvist 294 funn av sprøytemidler i norske produkter (fordelt på 144 prøver), mens det i importerte produkter var 1454 påvisninger (fordelt på 567 prøver).-Det ble analysert 493 stikkprøver av konvensjonell frukt og bær. Totalt ble det påvist rester av sprøytemidler i 84,2 % av disse prøvene.
  • I to prøver av jordbær fra Belgia ble det påvist rester av henholdsvis 11 og 12 ulike sprøytemidler.
  • Av norske produkter var det 4 prøver med rester av opptil 6 ulike midler i samme prøve, -én prøve av bringebær og tre av jordbær.
  • Det ble foretatt 15 prøver av vin. I fem av disse ble det påvist til sammen seks ulike sprøytemidler.
  • Som en oppfølging fra tidligere år ble det foretatt 16 prøver av rosiner. Av de 16 prøvene ble det påvist funn i 12. Det var 52 påvisninger fordelt på de 12 prøvene. I en av rosinprøvene ble det gjort funn av 12 ulike sprøytemidler.
  • Funn av flere virkestoffer i samme prøve: I 449 prøver, av både norske og importerte produkter, ble det påvist rester av mer enn ett virkestoff.
  • Mange typer sprøytemidler: Det ble påvist 137 ulike stoffer i de importerte produktene. I norske produkter ble det totalt påvist 32 ulike stoffer. Stoffene boskalid og pyraklostrobin ble oftest påvist.

Her kan du lese Mattilsynets rapport.

Del

About Oikos

Oikos - Økologisk Norge er en organisasjon som jobber for et mer økologisk samfunn. Vi har hovedfokus på mat, men jobber også med andre områder som bistand, tekstil, kosmetikk m.m. Oikos er med i Forum for utvikling og miljø, Initiativ for etiske handel, Grønn Hverdags kompetansenettverk og er miljøfyrtårnsertifisert.