Vil ha 100 prosent økolandbruk

Sju prosent av Danmarks totale jordbruksareal dyrkes økologisk pr i dag. Regjeringens mål er å komme opp imot tolv prosent innen 2020. Danmarks Naturfredningsforening ønsker 100 prosent økologisk landbruk. Foto: Nini Hæggernes

Sju prosent av Danmarks totale jordbruksareal dyrkes økologisk pr i dag. Regjeringens mål er å komme opp imot tolv prosent innen 2020. Danmarks Naturfredningsforening og disse kyrene ønsker 100 prosent økologisk landbruk. Foto: Nini Hæggernes

Danske naturvernere mener alvor. I en rapport som ble lagt fram nylig, viser Danmarks Naturfredningsforening hvordan alt dansk landbruk kan bli økologisk i løpet av 20 – 30 år.

Økonomien er ikke til hinder for en total omlegging av dansk landbruk til økologisk drift i løpet av 20 til 30 år. Dette er konklusjonen i rapporten som Danmarks Naturfredningsforening (DN) la fram nylig.

Vinn-vinn

– Vår konklusjon er at det vil være mulig å opprettholde samme sysselsetting og inntjening i landbruket som i dag, skriver Naturfredningsforeningen i en nyhetsmelding. – Ekstragevinsten vil være at Danmark samtidig kan oppfylle forpliktelser på natur-, miljø- og klimaområdet på en kostnadseffektiv måte.

Intensivt og importavhengig

Danmark er det mest intensivt dyrkede landet i verden. Hele 60 prosent av landarealet er dyrket mark og pr i dag brukes mer enn 80 prosent av landbruksarealet til å produsere husdyrfôr. Samtidig beslaglegger fôr til dansk husdyrproduksjon et areal i Sør-Amerika på størrelse med hele Sjælland. Også bruken av sprøytemidler er økende, tross alle planer om reduksjoner.

Krisestyring

Dansk landbruk er i krise, mener DN i følge avisa Information. Der viser de til fallende antall sysselsatte, fallende lønnsomhet, økende gjeldsbelastning, økende konkurranse fra utlandet og økende forurensning av jord, luft og vann.– Fortsetter man på samme kurs, vil dansk landbruk framover handle mer om finansiell krisestyring enn om sunn matproduksjon, hevdes det.

Redusert husdyrproduksjon

Sju prosent av Danmarks totale jordbruksareal dyrkes økologisk pr i dag. Regjeringens mål er å komme opp imot tolv prosent innen 2020.

Dagens danske landbruk produserer over 19 millioner slaktegriser i året. En omlegging til hundre prosent økologi slik DN foreslår, vil redusere antallet til en tredjedel, ca. 6 millioner. Da kan en større andel av arealene brukes til produksjon av mat til mennesker, ikke til griser, og alt husdyrfôr kan produseres lokalt, hevder DN i rapporten.

Gir nye muligheter

– Vi mener det er behov for å skape en debatt om mulighetene ved økologisk landbruk. Flere og flere forbrukere velger økologisk, når de står ved kjøledisken, men likevel faller det økologiske arealet i Danmark. Det virker som det her er noen gode muligheter for både å få mat og drikkevann uten gift, en bedre natur og en ny inntjeningsmulighet for landbruket, sier Ella Maria Bisschop-Larsen, president i Danmarks Naturfredningsforening.

Les rapportene her:

Økonomi ved omlægning til økologi 2015

Sådan ligger landet – tall fra 2014

Kilder:

Danmarks Naturfredningsforening

Information

Del

About Oikos

Oikos - Økologisk Norge er en organisasjon som jobber for et mer økologisk samfunn. Vi har hovedfokus på mat, men jobber også med andre områder som bistand, tekstil, kosmetikk m.m. Oikos er med i Forum for utvikling og miljø, Initiativ for etiske handel, Grønn Hverdags kompetansenettverk og er miljøfyrtårnsertifisert.