Verdens totale energibehov kan dekkes av solen

Fornybar solenergi kan dekke energibehovet til hele verden. Foto: Sxc

Fornybar solenergi kan dekke energibehovet til hele verden. Foto: Sxc

Å endre våre energikilder til fornybar energi er ikke bare det beste valget, det er vårt eneste valg, står det i en rapport WWF har utgitt. Fossile brensler som olje, kull og gass har tatt millioner av år for å bli til disse fossile brensler. En dag vil det ta slutt. I tillegg er det den største kilden til menneskeskapte klimaendringer og klimagassutslipp. Solenergi er, ifølge rapporten, den beste og mest effektive løsningen, både for fremtiden, naturen og hele menneskeheten. Hva venter vi på?

Solcelleenergi ødelegger ikke naturen viser en nylig utgitt rapport fra WWF. Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom WWF, First Solar, 3TIER og Fresh Generation, og er basert på studier i Indonesia, Madagaskar, Mexico, Marokko, Sør Afrika, Tyrkia og den indiske delstaten Madhya Pradesh.

Med økte klimaendringer, og mye av det menneskeskapt, er det viktigere enn noen gang at vi i større grad tar i bruk mer fornybar energi og samtidig kutter vårt forbruk av fossile brensler. Med godt planlagte og veldrevne prosjekter, kan naturvern og fornybar energi utvikles side om side, sier Samantha Smith, leder av WWFs internasjonale klima- og energiarbeid. I dag utgjør solenergi ikke mer enn totalt 0.01 prosent av verdens totale energiproduksjon.

The energy report viser at verdens energibehov innen 2050 kan være 100 prosent fornybart. Rapporten viser også at dette vil være kostnadseffektivt og gi mulighet til strøm for alle. Også de 1,4 milliarder mennesker som i dag lever uten noen stabil tilgang til strøm.

1,4 milliarder mennesker lever uten stabil tilgang på strøm. Dette bidrar til å bremse utvikling og bruk av teknologi for mange fattige. Her spiser fattige barn middag i lyset fra en liten oljelampe. Foto: Nini Hæggernes

1,4 milliarder mennesker lever uten stabil tilgang på strøm. Dette bidrar til å bremse utvikling og bruk av teknologi for mange fattige. Her spiser fattige barn i Sierra Leone middag i lyset fra en liten oljelampe. Foto: Nini Hæggernes

Solcellenergi en vei ut av fattigdom

For mange fattige i sør er tilgang til energi en luksusting. Solcelleenergi er lite utbredt. For de som har råd er aggregat som kjører på forurensende olje ofte løsningen der det ikke finnes infrastruktur på strøm. I mange fattige land hvor det blir stummende mørkt sent på ettermiddagen, eller tidlig kveld, vil stabil og rimelig fornybar energi kunne gi mange mulighet. Sykehus kan være operative om kvelden, barn kan gjøre skolelekser, man kan bruke tekniske apparater,  arbeide og ellers utføre oppgaver og gjøremål som bidrar til utvikling. Solcelleenergien i seg selv er gratis, det er installasjonen som koster. For fattige blir en slik investering umulig uten hjelp utenfra. Solcelleenergi kan utnyttes til generel energi eller være innebygget i små apparater.

Fra The energy report:

10 anbefalinger for en fremtid med 100 prosent fornybar energi

1. Ren energi: Fremme bare de mest effektive produktene. Utvikle eksisterende og nye fornybare energikilder for å sikre nok ren energi til alle i 2050.

2. Nettverk: Dele og utveksle ren energi gjennom nettverk og handel, for å gjøre best mulig bruk av bærekraftige energikilder i ulike områder.

3. Tilgang: Få slutt på energifattigdom: Gi tilgang til ren strøm og frem bærekraftige løsninger som effektive solovner for alle i utviklingsland.

4. Penger: Invester i fornybar og ren energi, og energieffektive produkter og bygninger.

5. Mat: Stop matsløsing. Velg mat som er utvunnet på en effektiv og bærekraftig måte for å frigjøre områder til natur, bærekraftig skogbruk og biodiesel produksjon. Alle mennesker har rett til en sunn tilgang til proteiner – for at dette skal være mulig må rikere mennesker spise mindre kjøtt.

6. Materialer: Reduser, gjenbruk og resirkuler, for å minimere avfall og bruk av energi. Utvikle holdbare materialer. Unngå ting vi ikke trenger.

7. Transport: Oppfordre til bruk av kollektiv transport i større grad, og redusere avstanden folk og produkter reiser. Fremme elektrifisering der det er mulig og støtte forskning på hydrogen (vann) og andre alternative brensler for skips- og flyfart.

8. Teknologi: Utvikle nasjonale, lokale og globale handlingsplaner for å fremme utvikling og forskning på effektiv og fornybar energi.

9. Bærekraft: Utvikle og håndheve strenge kriterier som sikrer at fornybar energi er kompatibel med miljø og utviklingsmål.

10. Enighet: Støtte enigheter om ambisiøse klima og energiavtaler for å bidra til riktig global retning og fremme global samarbeid på fornybar energi og effektiv innsats.

Del

About Nini Hæggernes

Grunnlegger av MOJO Magasin og MOJO Konsept. Selvstendig næringsdrivende siden 1993. Arbeider med miljøkommunikasjon som miljørådgiver, frilansskribent og grønn spaltist, blant annet for magasinene "Vi over 60" og "Framtiden i våre hender". Brenner for: Ta vare på vårt livsgrunnlag og bidra til en litt bedre verden. Liker å: Jobbe i felt og med relevante prosjekter, gå barbeint, drikke grønn øko-te og glede seg over de små ting.