Unikt økosystem med tigre, elefanter og orangutanger truet av hogst og palmeolje

Leuser skogen er det eneste stedet i verden hvor vi finner de fire store pattedyrartene tiger, elefant, nesehorn og orangutang innenfor et og samme økosystem. Nå truest regnskogen og livet der av hogstplaner. Foto: Darren Deans/SXC

Leuser skogen er det eneste stedet i verden hvor vi finner de fire store pattedyrartene tiger, elefant, nesehorn og orangutang innenfor et og samme økosystem. Nå truest regnskogen og livet der av hogstplaner. Foto: Darren Deans/SXC

Aceh provinsen på Sumatra i Indonesia trues av storstilte hogstplaner etter at guvernør Zaini Abdullah la fram sitt nye forslag til arealplan. Guvernøren setter til side et selvpålagt hogstmoratorium og tidligere lovnader om å øke provinsens skogdekke.

Aceh provinsen, som i 2004 ble rammet av en katastrofal tsunami, rommer den siste store regnskogen på Sumatra. Leuser skogen er det eneste stedet i verden hvor vi finner de fire store pattedyrartene tiger, elefant, nesehorn og orangutang innenfor et og samme økosystem. Alle de fire pattedyrene er kritisk truet og avhengige av lavlandsregnskog for å overleve. Leuser er også vannkilde til nærmere 4 millioner mennesker. Både artsmangfoldet og drikkevannet står i fare for å forsvinne dersom arealplanen blir godkjent av ansvarlige myndigheter i hovedstaden Jakarta.

– Den nye planen viser at myndighetene i Aceh ikke forstår hvor viktig regnskogen er for jordas klima og som hjem for truede dyrearter, sier Hege Karsti Ragnhildstveit, avdelingsleder for Asia i Regnskogfondet. -Vi er sterkt bekymret for utviklingen og håper norske myndigheter tar dette opp med sine motparter i Jakarta, fortsetter hun.

Aceh er en av elleve provinser som kan nyte godt av det norsk- indonesiske klima- og skogsamarbeidet hvor Norge skal bidra med opp mot 6 milliarder kroner dersom Indonesia reduserer sine klimagassutslipp.

Sterke foretningskrefter bak

Klimagassutslippene vilt øke når Abdullah vil redusere skogdekket til under halvparten av provinsens areal. Siden 1990 har 40% av primærskogen i provinsen forsvunnet for å gi plass til papirmasseplantasjer og oljepalmer.

– Vi frykter at det står forretningsinteresser bak endringene i arealplanen, sier TM Zulfikar i organisasjonen WALHI, Regnskogfondets partnerorganisasjon gjennom mange år, til nettstedet mongabay.com.

Også andre deler av det sivile samfunnet i Aceh reagerer kraftig på forslagene i den nye arealplanen. De frykter at regnskogen skal hogges for å gi plass til oljepalmeplantasjer, gruvedrift og veibygging. Den tidligere uavhengige administrasjonen til nasjonalparken Leuser økosystem er satt under administrasjon. Det tyder på at guvernøren har lite til overs for verneinteresser.

Acehprovinsen hadde under forrige guvernør et selvpålagt hogstmoratorium og framstod som en provins med ambisiøse planer for grønn utvikling. Guvernør Abdullah tilsidesetter nå moratoriet og vil gjenoppta hogstkonsesjoner som har ligget brakk.

Les mer om regnskogen her

Del

About Regnskogfondet

Regnskogfondet støtter konkrete prosjekter i samarbeid med indianere og andre skogfolk for å redde regnskogen i Amazonas, Asia og Afrika. Overvåking og vern av skogområder, rettshjelp til lokalsamfunn og utdanning på urfolks egne premisser er virkemidler som gir resultater. Samtidig jobber de for at regjeringer, Verdensbanken og private selskaper endrer politikk og praksis som bidrar til ødeleggelse av regnskog.