Trondheim Norges beste kommune på miljøundervisning

Foto: Marzanna Syncerz/Dreamstime

Trondheim kommune er kåret til Norges beste på miljøundervisning. Prisen ble delt ut av statssekretær Heidi Sørensen på LOOPs jubileumsseminar.

LOOP er en stiftelse som arbeider for å øke kunnskap og forbedre holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning.

Av landets 430 kommuner er altså Trondheim den kommunen med flest barnehager og grunnskoler som tydelig og engasjert setter miljøundervisning på timeplanen. Ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik (Ap) uttaler i forbindelse med tildelingen:

– Jeg synes det er flott at Trondheim kommune får LOOPs miljøpris. Vi har gjennom Grønn Barneby jobbet målrettet med miljøundervisning i skoler og barnehager i Trondheim i mange år. Jeg er stolt av det engasjement og det arbeidet som barn og ansatte bidrar med ved skoler og barnehager i Trondheim. Dette engasjementet vises også ved at vi er i ferd med å nå målet om at alle skoler og barnehager skal være miljøsertifisert med Grønt Flagg i løpet av 2012.

Heidi Sørensen, statssekretær i Miljøverndepartementet:

-Jeg er stolt over å få dele ut LOOPs miljøpris til den kommunen som utmerker seg ved å satse på miljøundervisning. Å lære barn hvor viktig det er å ta vare på miljøet vårt, og hvordan de skal gjøre det, er den beste investeringen vi kan gjøre for framtiden.

I juryens begrunnelse heter det:

Vinneren er en kommune som på en forbilledlig måte tar miljøundervisning for barn og unge på alvor. Kommunen bruker LOOP Miljøskole aktivt i sitt arbeid og samarbeider tett med det kommunale avfallsselskapet. Vinneren har i en årrekke arbeidet for en miljøsertifisering av sine barnehager og grunnskoler, og per i dag er 80 prosent av disse miljøsertifisert eller i gang med en sertifisering. Kommunen har barnehager og grunnskoler som tydelig og engasjert setter miljøundervisning på timeplanen.

Anne Grethe Glørstad og Bjørn-Arild Silseth fra Grønn barneby, Berit Nordseth fra Renholdsverket og Marte Løvik (Sp), leder for oppvekstkomiteen i Trondheim kommune mottok prisen på vegne av Trondheim kommune.

Anne Grethe Glørstad, prosjektleder i Grønn Barneby:

-Vi har jobbet målrettet med bærekraftig miljøundervisning i skoler og barnehager i mange år i Trondheim. Denne prisen er god ”lønn” for det arbeidet vi har lagt ned og de gode resultatene som skolene og barnehagene viser til i Trondheim. Spesielt også med tanke på at LOOP sitt undervisningsmateriell er og har vært sentralt i vårt arbeid gjennom alle disse årene.

Daglig leder i LOOP, Nancy Sand:

-Arbeidet for en bærekraftig utvikling er vår tids store utfordring. En av forutsetningene for å finne løsninger er mer kunnskap, ikke minst blant barn og unge. Miljøundervisning gir innsikt i samspillet mellom menneskene og naturen, og hvordan vi gjennom tiltak som kildesortering og gjenvinning selv kan bidra til en bærekraftig utvikling.

Stiftelsen LOOP 10 år

LOOP ble stiftet av returselskapene i 2000. LOOPs formål er å øke kunnskap og forbedre holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP fremmer samarbeid som styrker felles, effektiv kommunikasjon i hele miljø-, retur- og gjenvinningsbransjen. LOOPs prosjekter er finansiert gjennom returselskapene, Miljøverndepartementet og bidrag fra kommuner, avfallsselskaper og andre.

Av landets 430 kommuner har ti kommuner utpekt seg i kampen om å bli Norges beste kommune på miljøundervisning:

  • Oppegård i Akershus
  • Oslo
  • Drammen i Buskerud
  • Kristiansand i Vest-Agder
  • Bergen i Hordaland
  • Trondheim i Sør-Trøndelag
  • Roan i Sør-Trøndelag
  • Stjørdal i Nord-Trøndelag
  • Levanger i Nord-Trøndelag
  • Grong i Nord-Trøndelag

 

Del

About Retursamarbeidet LOOP

LOOP er en stiftelse opprettet av returselskapene i 2000. LOOPs formål er å øke kunnskap og forbedre holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP fremmer samarbeid som styrker felles, effektiv kommunikasjon i hele miljø-, retur- og gjenvinningsbransjen.