Sterke ord når Julia Roberts gir naturen en stemme

Selv om mange kanskje tar det som en selvfølge, er en klode i balanse så grunnleggende viktig for vår eksistens her på jorden. Her skal vi leve sammen med millioner av arter. Alle avhengig av luft, rent vann, bærekraftig balanse og levelige temperaturer og vær.

I denne korte videoen under setter Julia Roberts ord på den brutale virkeligheten. Naturen trenger ikke oss. men vi trenger den.

«How you choose to live each day, wether you regard or disregard me, doesn`t really matter to me. One way. Or the other. Your actions will determine your fate. Not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you?

Foto: Nature is speaking

Foto: Nature is speaking

Del

About Redaksjonen MOJO Magasin

Redaksjonen