Sofieprisvinner og mataktivist Tristram Stuart til Norge igjen!

Norske husholdninger kastet i 2011, 277 000 tonn mat, mye av dette fullverdig mat som kastes kun på grunn av datomerking og gamle vaner. Vi må lære oss å bruke opp rester, lukte på maten, fryse ned før det blir dårlig og generelt kaste mindre. Tristram Stuart kommer til Norge til høsten for å kaste lys på problemet. Foto:Adrian Brooks

Lokallagene Framtiden i våre hender – Haugalandet  og Fairtrade Karmøy og Tysvær, henter den britiske Sofieprisvinneren og mataktivist, Tristram Stuart, til Skudeneshavn Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival (SILK)!

Etter gode erfaringer fra tidligere samarbeid om et eget arrangement i 2011, samarbeider lokallagene for Fairtrade og Framtiden i våre hender igjen med SILK festivalen for å sette fokus på et etisk viktig tema.

Denne gang er det det faktum at omtrent en tredjedel av all mat som produseres globalt, ender opp som avfall. I den anledning gleder de seg over å har fått Tristram Stuart, prisvinnende mataktivist og forfatter til Karmøy og SILK! Dette er en liten sensasjon – og de er stolte over det!

Bakgrunnen for å kunne sette opp arrangementet er at Framtiden i våre hender, Haugalandet, Karmøy Fairtrade og Tysvær Fairtrade, har fått et tilskudd fra Norad for å lage en rekke arrangement med fokus på miljøutfordringer vi alle står overfor og om fattigdomsbekjempelse/solidaritet.

-Tristram Stuart er i seg selv en spennende aktør for SILK, og vi ser det som både riktig og viktig å delta i den type arbeid som Fairtrade og Fremtiden i våre hender her legger opp til, sier Heine Birkeland fra SILK.

Onsdag 31. oktober vil det derfor avholdes to forskjellige arrangement med Stuart i samarbeid med SILK. Det første vil være et stort matgildearrangement på dagtid, som er åpent for alle. Her vil det bli holdt foredrag av Stuart og det vil bli servert mange gode retter som vil bli tilberedt av fullverdig mat som er utgått på dato og ellers ville blitt kastet.

Lignende arrangementer er avholdt i både Oslo og London, hvor Stuart har mettet tusenvis av mennesker på slike arrangementer.

Onsdag kveld vil Stuart også delta på et mer intimt arrangement på Holmen Brygge, hvor han vil snakke om sin bok «WASTE: Uncovering the Global Food Scandal» – og konsekvensene av de enorme mengdene mat som kastes i de rike landene samtidig som en milliard mennesker sulter. Dette er kanskje det største etiske, moralske og miljømessige problem vi har i verden i dag!

-I samarbeid med SILK, ønsker vi å nå ut til flest mulige mennesker, mataktører av alle slag, skoleelever og ikke minst forbrukere generelt, og forhåpentligvis bidra til mer bevissthet rundt dette globale matproblemet som vi opplever som katastrofalt, sier Ståle Pedersen fra Karmøy Fairtrade.

-Dette er et problem som vedrører oss alle, uttaler Nini Hæggernes, leder i Framtiden våre hender-Haugalandet. Tall fra ForMat prosjektet viser at det i 2011 ble det kastet 377 000 tonn mat i Norge. Dette har en verdig i kroner og ører på svimlende 18-20 billioner NOK. Det sier seg selv at en grønnere tilnærming til både økonomi og forbruk er mer lønnsomt både for forbruker og butikker. Tall viser igjen at husholdningene kaster mest mat med 255 000 tonn , etterfølgende av butikker med 68 000 tonn mat. Store deler av denne maten er fult spiselig og blir kastet kun på grunn av dato merking.

Tristram Stuart fikk i 2011 Sofieprisen for sitt arbeid mot kasting av mat. Han har også fått en rekke priser i andre land for sitt engasjement for å gjøre verdenssamfunnet oppmerksomme på det han betegner som en matskandale i sin bok.

Del

About Redaksjonen MOJO Magasin

Redaksjonen