Sofieprisen til miljøforkjemper Bill McKibben

Bill McKibben, forfatter og miljøaktivist, mottok nylig Sofieprisen , for å ha bygd opp en verdensomspennende, sosial bevegelse som kjemper mot global oppvarming. Foto: Nancie Battaglia

Bill McKibben, forfatter og miljøaktivist, mottok nylig Sofieprisen , for å ha bygd opp en verdensomspennende, sosial bevegelse som kjemper mot global oppvarming. Foto: Nancie Battaglia

Sofieprisen 2013 ble tildelt den amerikanske journalisten, forfatteren og miljøforkjemperen Bill McKibben (1960) for hans evne til å mobilisere i kampen mot global oppvarming.

“Climate change is the single biggest thing humans have ever done on this planet. The only thing that needs to be bigger is our movement to stop it” (Bill McKibben).

De siste par årene har McKibben frontet en global bevegelse, basert på overbevisningen om at vi ikke kan slippe ut mer enn 565 gigatonn med CO 2 dersom vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Verdens olje- og kullselskaper har per i dag mer enn fem ganger så store reserver av fossil energi.

– Dersom vi ikke stopper dem, vil de forbrenne alt, sier McKibben.

I 2008 etablerte McKibben organisasjonen 350.org, en global massebevegelse som utfordrer klimakrisen. 350.org ledes fra grasrota gjennom mange tusen frivillige i mer enn 188 land. Organisasjonens navn peker på det absolutte maksimum av atmosfærisk CO2 som den amerikanske klimaforskeren og tidligere Sofieprisvinner James E. Hansen mener er trygt for menneskeheten. Dagens CO2 -nivå passerte nylig det historisk høye 400.

Styret i Sofieprisen mener at Bill McKibben i løpet av få år har vist en forbilledlig mobiliseringsevne og har bygd opp en global, sosial bevegelse som kjemper for å bevare en levelig planet. Bill McKibben og 350.org har de siste årene stått bak en rekke kampanjer for å kjempe igjennom politiske tiltak:

  • I 2009 ble det organisert en massemobilisering i 181 land, der 5200 ulike demonstrasjoner mot global oppvarming fant sted samtidig. Stuntet omtales som ”den største globalt koordinerte demonstrasjonen som noensinne har funnet sted”.
  • McKibben stilte seg i 2011 og 2012 i bresjen for en massiv kampanje mot oljerørledningen Keystone XL som skal forbinde de canadiske tjæresandfeltene med raffinerier og distribusjonssentre i Mexico-gulfen. Så langt har protestene utsatt beslutningen.
  • Fra november 2012 har McKibben turnert over hele USA for å informere folk om hvilken begrenset mengde atmosfærisk CO2 planeten tåler og hvilke dyptgripende endringer som må til for å unngå globale klimaødeleggelser.
  • I februar 2013 marsjerte om lag 50 000 mennesker forbi Det hvite hus og forlangte at president Barack Obama tar grep for å begrense utslipp av klimagasser. Dette var den hittil største demonstrasjonen mot global oppvarming i amerikansk historie.
  • En kampanje for å få amerikanske universiteter og høgskoler til å selge seg ut av oljeindustrien.
  • I juni møtes ungdommer fra hele verden til et toppmøte i Istanbul, Tyrkia, for å mobilisere for et Global Power Shift.

”Jorda trenger desperat noen ildsjeler som kan mobilisere verdens folk i kampen mot global oppvarming. Selv om motkreftene er enorme, har McKibben vist hvordan det er mulig å mobilisere millioner av mennesker i kampen mot utslipp av klimagasser. Det gir håp”, skriver Sofiepris-juryen i sin begrunnelse.

Bill McKibben mottok Sofieprisen i Oslo den 28. oktober. Dette vil dessverre være den aller siste Sofieprisutdelingen. Sofieprisstyret er imidlertid overbevist om at prisens visjon – en bærekraftig framtid – vil leve videre.

Om Sofieprisen:

Sofieprisen er en internasjonal pris (US $ 100.000,00) for miljø og bærekraftig utvikling som deles ut i midten av juni hvert år. Den ble opprettet for å inspirere personer som arbeider for en bærekraftig fremtid. Prisen ble opprettet i 1997 av forfatteren Jostein Gaarder og hans kone Siri Dannevig.

Tidligere prisvinnere:

2012 Eva Joly (Frankrike/Norge)
2011 Tristram Stuart (Storbritannia)
2010 James Hansen (USA)
2009 Marina Silva (Brasil)
2008 Gretchen C. Daily (USA)
2007 Göran Persson (Sverige)
2006 Romina Picolotti (Argentina)
2005 Sheila Watt-Cloutier (Canada)
2004 Wangari Maathai (Kenya)
2003 John Pilger (Australia/Britain)
2002 Hans hellighet Bartholomeus, Erkebiskop av Konstantinopel, Det nye Roma og Økumenisk Patriark (Tyrkia)
2001 ATTAC (Frankrike)
2000 Sheri Liao (Kina)
1999 Herman Daly (USA) and Thomas Kocherry (India)
1998 Environmental Rights Action (Nigeria)
Del

About Redaksjonen MOJO Magasin

Redaksjonen