Skogen verden glemte

Norsk dokumentar fra serien Ut i naturen, Nrk, «Skogen verden glemte». Om CO2 og de norske urskoger. 

«Verdens fokus er på karbon. Utslippene av CO2 må ned, og det haster. I dette kappløpet med tiden, spiller verdens skoger en viktig rolle. Norge bidrar med 3 milliarder kroner årlig for å hindre hogst av tropiske skoger. Tropeskogene binder store mengder CO2 og det er viktig å hindre at skogen blir hogd.»

Men der finnes skoger som binder mer CO2 enn de tropiske skogene, og deler av disse skogene finnes i Norge. Det er dette dokumentaren har fokus på.

«Når det blir for mye CO2 i atmosfæren, kommer klimaet i ulage. CO2-laget i atmosfæren virker på samme måte som glasset i et drivhus. Solvarmen slipper inn men ikke ut. Når CO2-laget blir tykkere, fører det til et varmere klima. Derfor blir skogenes evne til å binde og lagre karbon så viktig.»

Lærerik og flott dokumentar om den norske urskogen, Skogen verden glemte. 

Del

About Redaksjonen MOJO Magasin

Redaksjonen