Rekordhøy gjenvinning av brukt emballasje

Usorterte drikkekartonger fraktes til Sverige for å bli til ny kartong. Mye av transporten foregår med tog i containere som har fraktet varer fra Sverige til Norge. Foto: Grønt punkt

Aldri før har vi kildesortert og gjenvunnet så mye kartong og plastemballasje i Norge. Grønt Punkt Norges rapportering til KLIF (Klima- og forurensningsdirektoratet) 31. mars viser at 2010 ble et rekordår for gjenvinning.  

Nordmenn er stadig flinkere til å kildesortere brukt emballasje, og 2010 ble et rekordår for plast- og kartongemballasjen. Grønt Punkt Norge AS drifter returordningene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong. Av all plastemballasje på det norske markedet ble 39,2 prosent gjenvunnet til nye plastprodukter. Dette er nesten 10 prosentpoeng over myndighetenes mål på 30 prosent. Også når det gjelder melk- og juicekartonger har gode vaner satt seg hos befolkningen. Her ble 53,4 prosent samlet inn og materialgjenvunnet til nye papirprodukter. For drikkekartong er målet så høyt som mulig, da denne har miljøavgift hvor hver returnerte kartong gir et avslag på avgiften.

Flere kommuner har etablert innsamlingsordninger

– Det er en stor glede å konstatere at gode kildesorteringsvaner er godt etablert hos befolkningen, sier adm. dir. i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine. – Mye av økningen for plastemballasjen skyldes selvsagt at stadig flere store kommuner, blant annet Oslo, har etablert innsamlingsordninger for plast. Dette står imidlertid ikke for hele økningen. Også i kommuner som har holdt på en stund får vi inn mer emballasje, og ikke minst renere emballasje.

Plastemballasje sendes til Tyskland

Kildesortert plastemballasje fra norske husholdninger sendes til Tyskland hvor den blir sortert i ulike plastkvaliteter før den selges videre til gjenvinning med en meget høy miljøeffekt. For hver kilo plast som gjenvinnes, sparer vi 2 kilo råolje. 90 prosent av transportdistansene går med tog, noe som ytterligere forsterker miljønytten.

Kartong gjenvinnes til ny kartong

Utsorterte drikkekartonger fra norske husholdninger går fortsatt til Norrköping i Sverige. Her blir de til ny kartong, blant annet Grandiosa esker. Også miljønytten når vi gjenvinner kartong er meget høy og fibrene kan benyttes både seks og sju ganger før de er “utslitt”. Som plastemballasjen går mye av transporten med tog, bla. er det ofte benyttet tomme containere som har fraktet IKEA produkter fra Sverige til Norge.

Også emballasjekartong som cornflakes- og pizzaesker hvor 46,4 prosent av kartongene nå materialgjenvinnes, har hatt en oppgang på 3 prosentpoeng i 2010. Myndighetenes mål på 50 % materialgjenvinning er absolutt innen rekkevidde.

Avfallssortering Foto: Grønt punkt

Ikke hvil på Laurbærene!

Grønt Punkt Norge lar imidlertid ikke befolkningen hvile på sine laurbær med hensyn til kildesortering. – Fortsett det gode arbeidet, sier Jaana Røine. – Returner rengjort emballasje i din kommunes innsamlingsordning. Dette gir optimal miljønytte og vi utnytter ressursene best mulig, understreker Røine.

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

Del

About Retursamarbeidet LOOP

LOOP er en stiftelse opprettet av returselskapene i 2000. LOOPs formål er å øke kunnskap og forbedre holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP fremmer samarbeid som styrker felles, effektiv kommunikasjon i hele miljø-, retur- og gjenvinningsbransjen.