Regnskogredder blir ridder

Vi gratulerer Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet, med 20 års fantastisk arbeid og utnevnelse som ridder av 1.klasse!

Regnskogfondets daglige leder Lars Løvold er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Utmerkelsen får han for sin modige og utrettelige kamp for verdens regnskoger og urfolks rettigheter.

Utnevnelsen finner sted tirsdag 28. februar klokka 14:45 i Regnskogfondets lokaler i Grensen 9b. Pressen er velkommen.

Siden han som ung antropologistudent levde blant Gaviãofolket i Brasils regnskoger har Løvold stått på indianernes side i kampen mot raseringen av klodens eldste og mest artsrike naturtype. Han har opplevd hvordan enorme områder regnskog i Asia, Afrika og Amazonas har måttet gi tapt for hogstmaskiner, kvegflokker, oljeboring og industrijordbruk. Samtidig har han sett at det er mulig å stanse ødeleggelsene gjennom nært samarbeid med de menneskene som lever i regnskogen.

Nøkkelen til å redde regnskogen ligger i å støtte regnskogsfolkenes kamp for retten til å forvalte sine tradisjonelle leveområder og bevare sin kultur, uttaler Løvold i forbindelse med utnevnelsen.

– De har en høyt utviklet kunnskap om hvordan skogen kan brukes på en bærekraftig måte.

Har gjort regnskog til toppsak i Norge

I 2007 lanserte Løvold og Regnskogfondet i samarbeid med Naturvernforbundet forslaget om at norske myndigheter skulle bevilge flere milliarder kroner årlig for å redde regnskogen. Nøkkelargumentet var at det å stanse raseringen av regnskogen er det raskeste og mest effektive tiltaket verden kan gjøre på kort sikt for å bremse global oppvarming. Forslaget fikk raskt bred politisk oppslutning, og i dag er Norge verdens fremste bidragsyter til regnskogbevaring.

– Den norske regnskogsatsingen er ekstremt viktig. Den kan være avgjørende for at vi klarer å snu den vanvittige ødeleggelsen av verdens rikeste naturtype, sier Løvold.

I mer enn 20 år har den nyslåtte ridderen ledet Regnskogfondet som nå har 35 ansatte og prosjekter i ti land. Regnskogfondet er i dag en ledende internasjonal organisasjon innen regnskogsbevaring.

Både miljøvernminister Erik Solheim, tidligere miljøvernminister Børge Brende og flere norske kulturkjendiser som Jostein Gaarder, Gert Nygårdshaug og Dan Børge Akerø står bak anbefalingen om å utnevne regnskogforkjemperen Lars Løvold til ridder.

– Under hans ledelse har Regnskogfondet oppnådd en sjelden tillit hos politikere og i media som en troverdig kunnskapsleverandør. Gjennom Løvolds lederskap kan Regnskogfondet vise til viktige og historiske resultater, står det i anbefalingsbrevet.

Pressemelding

Del

About Redaksjonen MOJO Magasin

Redaksjonen