Orangutangen taper i kampen mot palmeolje

Foto: Nini Hæggernes

Orangutangen risikerer å være utryddet innen få år hvis nedhuggingen av regnskogen i Indonesia fortsetter i samme tempo som i dag.

– Orangutangen på Borneo er svært utrydningstruet, og flere bestander står i fare for å bli helt borte, sier forskeren Biruté Galdikasi i et intervju med organisasjonen CIFOR (Center for International Forestry Research).

I følge Galdikas, som er verdens fremste ekspert på orangutanger eksisterer mellom 40 000 og 50 000 orangutanger på Borneo i dag, og mindre enn 10 000 på Sumatra. Galdikas har fulgt orangutangen tett i over 40 år og har sett arten reduseres med over 80 prosent i løpet av denne perioden.

Orangutangen lever kun i regnskogene i Malaysia og Indonesia. Disse skogene forsvinner i et rasende tempo fordi hogstselskaper gjør dyrebar regnskog om til oljepalmeplantasjer. Palmeoljeindustrien i disse landene produserer rundt 85 % av verdens palmeolje, og i dag er det bare rundt 20 prosent av skogen som ikke er direkte truet.

Forbruket av palmeolje må ned

Palmeolje er blitt en lønnsom investering for mange selskaper, siden den er billig å produsere og kan brukes til nærmest alt. Plantasjene etableres i rekordfart og fortrenger både orangutangen og lokale urfolk som lever av skogen. Oljen ender til slutt opp i norske hjem i form av babygrøt, kjeks, potetgull, såpe og kosmetikk for å nevne noe.

– Det globale forbruket av palmeolje må ned for å redusere presset på verdens regnskoger, sier kampanjeansvarlig Anja Lyngsmark i Regnskogfondet.

Verdens forbruk av palmeolje er fordoblet siden 2000 ifølge tall fra UNDP og dersom det fortsetter i samme tempo vil vi se en ny dobling innen 2020.

– Derfor er det viktig at verdenssamfunnet finner mekanismer som tar vare på både regnskogen, men samtidig ivaretar lokalbefolkningens interesser, fortsetter Lyngsmark.

Norge bidrar med penger i bytte mot skog

En slik mekanisme er allerede på plass i Indonesia, i form av REDD. REDD er et klima- og skoginitiativ der fattige land får økonomisk kompensasjon fra rikere industriland for å bevare regnskog.

Norge spytter i dag flere milliarder kroner inn i REDD, så fremt Indonesia leverer varene og bevarer regnskogen. Indonesia blir sett på som et foregangsland innen REDD-initiativet, men det er fortsatt store utfordringer.

Forsinkelser i arbeidet med det REDD-finansierte Rimba Raya-prosjektet, har fått lokale medier til å tro at myndighetene fortsatt vurderer å frigjøre området til oljepalmeplantasjer i stedet. Rimba Raya-prosjektet innebærer at indonesiske myndigheter skal få penger for å la området stå urørt, men frykten er at myndighetene nå ser større profitt i å gjøre det om til plantasjer. Området inneholder store mengder karbon, og det blir sagt at en bevaring av Rimba Raya kan redusere Indonesias klimagassutslipp med nesten 100 millioner tonn de neste 30 årene.

Lanserer palmeolje-guide

En av årsakene til den store ekspansjonen av oljepalmeplantasjer er det økende forbruket i verden. Og her kommer også norske forbrukere på banen. Ved å kreve bedre merking av matvareprodukter, og informasjon fra produsenter om hvor palmeoljen kommer fra, kan nordmenn bidra til en mer bærekraftig produksjon.

For å gjøre dette arbeidet lettere utvikler Regnskogfondet i samarbeid med Grønn Hverdag i disse dager en egen palmeolje-guide.

– I dag er det umulig for folk å vite hvor mye palmeolje de egentlig får i seg, fordi det merkes som vegetabilsk olje. Med vår guide kan forbrukerne sjekke om matvarene de putter i handlekurven inneholder palmeolje som kan være skadelig for både helsa og regnskogen, sier Regnskogfondets Anja Lyngsmark.

Matmangel

I tillegg til den konstante trusselen fra voksende oljepalmeplantasjer, er orangutangen truet fra et økende antall skogbranner og annen tømmerhogst. Dette fører til at dagens 50 000 orangutanger på Borneo får et stadig mindre område å leve i.

– Habitatet til orangutangen minskes for hver dag som går, noe som igjen fører til matmangel. Vi observerer stadig flere ville orangutanger som besøker våre matstasjoner, og det er en skummel utvikling. Det er på tide at både myndigheter, palmeoljeprodusenter, og folk flest ser behovet for å tenke mer bærekraftig, ellers risikerer vi utryddelse innen kort tid, sier forskeren Biruté Galdikas.

Fakta Orangutangen

  • Orangutangen er en art av menneskeaper, den nest største etter gorillaen.
  • Orangutangen har 97 prosent av samme DNA som mennesket. Forskning antyder at menneskene og orangutangen skilte vei for mellom 9 og 13 millioner år siden.
  • Det finnes to orangutang-arter. En på Sumatra kalt Pongo Abelii og en på Borneo kalt Pongo pygmaeus.
  • Navnet orangutang kommer fra ordene orang (menneske) og hutan (skog)på indonesisk, som oversatt betyr skogmenneske.
  • En orangutang lever opptil 45 år, 50 år i fangenskap.
  • Orangutangen tilbringer mesteparten av sitt liv oppe i trærne.
  • 90 prosent av orangutangens kosthold består av frukt. I tillegg spiser de gjerne nektar, honning, sopp, spirer, insekter, bark og blader. Orangutangen bruker nesten to tredjedeler av dagen til å lete etter mat.
  • Orangutangen er svært utrydningstruet. Den ekspansive palmeoljeindustrien har mye av skylden. Et annet alvorlig problem er at orangutangunger fanges og selges ulovlig som kjæledyr, sirkusdyr og annet.
  • I dag finnes mindre enn 10 000 individer på Sumatra og rundt 50 000 på Borneo.

 

Del

About Regnskogfondet

Regnskogfondet støtter konkrete prosjekter i samarbeid med indianere og andre skogfolk for å redde regnskogen i Amazonas, Asia og Afrika. Overvåking og vern av skogområder, rettshjelp til lokalsamfunn og utdanning på urfolks egne premisser er virkemidler som gir resultater. Samtidig jobber de for at regjeringer, Verdensbanken og private selskaper endrer politikk og praksis som bidrar til ødeleggelse av regnskog.