Mattilsynet med kraftig kritikk av norsk kyllingproduksjon

Illustrasjonsfoto: USDA

Mattilsynet har kontrollert en rekke av kyllingproduksjonene i landet og har ut fra det kommet med alvorlige innvendinger mot dyrevelferden ved mange av anleggene. – Dette svekker tilliten til norsk kyllingproduksjon, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge, som forventer at Mattilsynet prioriterer å følge opp tiltak ovenfor de ulike produsentene. Samtidig påpeker han at det er viktig generelt å fremme bedre dyrevelferd for kyllinger og viser til at økologisk produksjon her går foran med strengere krav.

Ja, til økologiske egg, men ikke til økologisk kylling?

Utfordringen er at forbrukerne så langt har vist mindre vilje til å ville betale mer for kyllinger som har bedre dyrevelferd, sier han og viser til at Nortura med sitt økologiske varemerke Norgården senere i år har varslet at de vil slutte med økologisk kyllingprodukter til butikk og kun levere til storkjøkken. Holtet gård fortsetter derimot med økologisk kylling til butikk.

-Innenfor egg ser vi at mange års informasjonsarbeid har gitt resultat og at flere og flere forbrukere har fått med seg at økologiske høner har bedre dyrevelferd og at mange velger å kjøpe økologiske egg av den grunn. Siden den erkjennelsen har kommet når det gjelder egg, mener han at det samme etter hvert vil komme når det gjelder kylling og kalkun, sier Reidar Andestad. Dilemmaet er ofte at kylling og kalkun blir solgt så billig at det er ekstra vanskelig å komme til med kvalitetsprodukter som får et så stort marked at prisforskjellen ikke blir for stor.

Mattilsynet om risikobesetninger

De inspiserte besetningene ble valgt ut på grunnlag av en risikovurdering, og representerer ikke et tilfeldig utvalg, skriver Mattilsynet på sin hjemmeside.

– Vi har undersøkt besetninger hvor det var størst risiko for å finne regelbrudd. De undersøkte besetningene utgjør 25 prosent av det totale antall besetninger. I 102 av de 152 kontrollerte besetningene fant Mattilsynet alvorlige avvik fra regelverket.

– Vi har avdekket brudd på vesentlige krav som direkte påvirker dyrevelferden. Eksempelvis gjelder det kvalitet på strø i kyllinghuset, for korte mørkeperioder hvor dyra kan hvile, for høy dyretetthet, for dårlig klima, mangler ved tilgang på fôr og vann, manglende rutiner for uttak og håndtering av sjuke og skadde dyr, og for dårlige avlivingsrutiner, sier Fjetland i informasjon fra Mattilsynet.

Les hele saken hos Mattilsynet og finn rapporten der.

Dyrevern.no forteller at Riksrevisjonen tar opp Mattilsynets manglende oppfølging av dyrevelferd.

Les også: Katostrofal dyrevelferd i kyllingindustrien

Del

About Oikos

Oikos - Økologisk Norge er en organisasjon som jobber for et mer økologisk samfunn. Vi har hovedfokus på mat, men jobber også med andre områder som bistand, tekstil, kosmetikk m.m. Oikos er med i Forum for utvikling og miljø, Initiativ for etiske handel, Grønn Hverdags kompetansenettverk og er miljøfyrtårnsertifisert.