Møte med sukkerbonden Alfred i Malawi

Sukkerbonden Alfred er medlem av et Fairtrade-sertifisert sukkerkooperativ og gleder seg over fordelene ved dette.

 -Nå forstår jeg at det er bedre produksjon og handel Fairtrade jobber med. Jeg får garantert minimumspris og tilgang til det internasjonale markedet. Det forteller Alfred Butao, som er sukkerbonde i Malawi.

Tekst: Andrea Råsberg og Bente Myhre Haast, Fairtrade              Foto: Andrea Råsberg

Vi befinner oss i landsbyen Chinagua sør i Malawi. Her har Alfred bodd hele sitt liv, og arbeidet med sukker mesteparten av det. De siste ti årene har han vært medlem av sukkerkooperativet Kasinthula Cane Growers og dyrker selv sine sukkerroer. I 2004 ble Kasinthula Fairtrade-sertifisert. Det var først da Alfred forsto fordelene med sertifiseringen. Han tar oss i mot og overlater husets eneste stol til journalisten som skal skrive.

Står sterkere sammen

Sukkerbøndene har organisert seg for å stå i en bedre forhandlingsposisjon overfor sukkerbruk og foredlingsbedrifter som vil ha råvaren deres. Medlemmene kommer også sammen for å diskutere hvordan de kan effektivisere produksjonen og forbedre forholdene. Blant annet har de planer om å plante trær rundt åkrene for å fange opp mer av regnvannet. Et annet ønske er å kjøpe noen hester for å transportere sukkeret til sukkerbrukene.

I Kasinthulas er tilgangen til vann blitt mye bedre etter at 15 brønner ble boret i landsbyen med ekstra penger fra den såkalte Fairtrade-premiumen.

Fairtrade-standard

Den viktigste Fairtrade-standarden er at produsenten av en råvare får en minimumspris for råvaren sin. En annen sentral Fairtrade-standard er at bonden og plantasjearbeiderne får en ekstra pott med penger i tillegg til råvarebetalingen. Denne såkalte premiumen skal brukes til produksjonsutvikling, forbedring av infrastruktur eller sosiale tiltak i nærmiljøet. Mange har investert premiumen i blant annet skole, barnehage, videreutdanning, helsetilbud, fotballbane, vannforsyning og produksjonsutstyr.

Investert i vann

Den største utfordringen i området der Kasinthulas 282 medlemmer bor, er tilgang på vann. Tidligere hentet kvinnene vann i elva, men krokodillene tok flere liv i året. Nå er det boret 15 brønner, som gir tilgang til vann på en tryggere og mindre arbeidssom måte. Premiumen er også benyttet til å oppruste klinikken og kjøpe inn sykkelambulanser. Neste storsatsing er skole i lokalområdet. I dag må barna gå langt for å få skolegang.

Lys framtid

Alfred Butao har ni barn. På spørsmål om hva han ønsker seg for framtiden, er det barna han har i tankene. – Jeg vil satse på en god utdannelse for mine barn, slik at de kan gjøre en god jobb som sukkerbønder. Noen kan kanskje jobbe på kontor eller til og med dra til utlandet! – Høyt på ønskelisten står fine stoler til hjemmet. Alfred er en av de sukkerbøndene som har fått utbedret huset sitt takket være fast jobb og minimumslønn. Men det er fortsatt umøblert.

Alfred Butao har ni barn. På spørsmål om hva han ønsker seg for framtiden, er det barna han har i tankene.

Malawi er et av verdens minst utviklede land, og fattigdommen er påfallende. Alfreds definisjon på å være fattig, er å ikke ha tak over hodet, mat eller klær, og ikke å kunne lese. Selv anser seg som rik – noe som fremgår av hans valg av T-skjorte: på brystet står det trykket “Optimizer – thinking positive”.

I tillegg til bærekraftige arbeids- og levekår, jobber Fairtrade langsiktig for mer rettferdig handel, og for at bøndene skal få innpass på markedet med varene sine. I dag finnes det Fairtrade-merket kaffe, te, kakao, sukker, juice, is, sjokolade, bananer, ris, krydder, honning, bomull, blomster og vin i Norge.

Hvordan kan forbrukerne bidra

Hver dag har norske forbrukere mulighet til å ta noen valg som fører til forbedringer i Alfreds og andre menneskers liv. Når du handler Fairtrade-merkede varer er du med på å redusere fattigdommen i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Spør etter Fairtrade-merkede produkter der du spiser og handler.

Hvert eneste kjøp bidrar til å redusere fattigdom. Les mer om rettferdig handel på Fairtrade

Fairtrade er en nonprofitorganisasjon opprettet i 1986, som forvalter det internasjonale Fairtrade-merket, der det settes krav til arbeidskår, medbestemmelse, pris og bærekraft ved produksjon av råvarer. På den måten får bønder og arbeidere mer innflytelse og tryggere arbeidsbetingelser, og dermed mer forutsigbarhet for seg og sin familie.
Del

About Fairtrade Norge

Fairtrade er navnet på den internasjonale merkeordningen for rettferdig handel mellom fattige produsenter i Sør og markedsaktører i Nord. Det finnes Fairtrade-organisasjoner i 21 land, de fleste i Europa, i tillegg til USA, Canada, New Zealand, Australia, Japan og Mexico. I Norge administreresmerkeordningenav den ideelle stiftelsenFairtrade Max Havelaar Norge.