Lucky Patience

Seksbarnsmoren Patience Adzima jobber på bananplantasjen VREL, verden første plantasje som produserte bananer etter Fairtrade-standarden.

Hver dag har du som forbruker mulighet til å ta noen valg som ivaretar både mennesker og miljø. Du som spiser is og bananer med Fairtrade-merket på har bidratt til å gjøre livet bedre for mennesker i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Ikke alle er like heldige som Patience.

Tekst: Bente Myhre Haast, Kommunikasjonssjef Fairtrade Norge Foto: Fairtrade, Anders Nilsen Adapterphoto

Arbeidet for bedre arbeidsvilkår, prisgaranti, organisasjonsrett og morspermisjon har reell betydning for de 1,2 millioner bønder og arbeidere som produserer råvarer etter Fairtrade-standardene. At også innsatsen mot barnearbeid virker fikk man synlig bevis på da Fairtrade Norge besøkte Ghana i februar for å få innsikt i forholdene på fruktplantasjer og kakao-kooperativer der.

Innsats som bærer frukt

En viktig Fairtrade-standard er minimumspris for en råvare og at arbeideren får garantert minimumslønn. I tillegg får bønder og plantasjearbeidere en ekstra pott kalt Fairtrade Premium. Arbeiderforeningen bestemmer hva disse pengene skal gå til. Mange steder har de investert i skole, mobil helseklinikk, vannforsyning eller produksjonsutstyr.

De siste åtte årene har seksbarnsmoren Patience Adzima vært kvinnenes representant i arbeiderforeningen på VREL bananplantasje. Hun har bodd ved Volta River hele sitt 42-årige liv, og arbeidet i 20 av dem på VREL. Nettopp denne plantasjen var den første i verden som produserte bananer etter Fairtrade-standard, og er fortsatt den eneste i Afrika. Patience som jobber i bananpakkeriet sammen med Mabel (37), har bidratt til oppgradering av sanitære forhold og ikke minst sørget for at kvinnelige ansatte får tre måneders morspermisjon, som de har rett på, og lettere arbeid mens de går gravide. Det er for en revolusjon å regne i Afrika.

Alle Patiences seks barn får skolegang. Det er ikke noen selvfølge i Ghana hvor kun halvparten går i skole grunnet mangel på lærere, tilbud og materiell.

Bærekraft og innflytelse

Forbedringer av bøndenes og arbeidernes arbeidsforhold og miljøet er viktige kriterier i Fairtrade-systemet. Organisasjonsrett og andre demokratiske rettigheter er også et krav for å bli sertifisert. Mange steder har dette bidratt til engasjement og økt medbestemmelse, som gjør at folk har større innflytelse over sitt arbeid og miljø – og livet som sådan.

For eksempel er rundt 65.000 kakaobønder i Vest-Ghana medlem i det Fairtrade-sertifiserte kooperativet Kuapa Kokoo. Representanter for bønder og arbeidere kommer sammen for å diskutere hvordan de kan forbedre forholdene og hva de skal prioritere å benytte premiumen til. Hittil har de investert i lærebøker, mobile helseklinikker og tohundre brønner. Men det aller viktigste er å få barna i skole.

Alle Patiences seks barn får skolegang. Det er ikke noen selvfølge, selv om Ghana etter afrikansk målestokk er ganske velordnet. At kun halvparten går i skole skyldes i hovedsak mangel på tilbud, lærere og materiell. Derfor har Patience og de andre arbeiderrepresentantene vi møtte i Ghana prioritert nettopp skole høyt. For å gi barna mulighet til utdannelse og en bedre framtid – og for å forebygge omstreifing og arbeid blant barn.

Fairtrade Norge besøkte Ghana i februar for å få innsikt i forholdene på fruktplantasjer og kakao-kooperativer.

Forbrukerne er nøkkelen

For hver ananas, banan eller sjokolade fra for eksempel Ghana som vi spiser her hjemme, får flere barn tilgang til skole og utdanning. Her har norske importører og andre kommersielle aktører store muligheter til å få mer ut på markedet. Og du kan bruke din makt som forbruker.

I dag finnes det Fairtrade-merket kaffe, te, kakao, sukker, juice, is, sjokolade, bananer, ris, krydder, honning, bomull, blomster og vin i Norge.

Spør etter Fairtrade-merkede produkter der du spiser og handler.

Hvert eneste kjøp bidrar til å redusere fattigdom.

Om Fairtrade-standardene

For produsenter:– På plantasjer og gårder skal alle ansatte ha arbeidskontrakter, faste lønnsutbetalinger, og minst nasjonal minstelønn.- En fastsatt andel av kjøpesummen, kalt Fairtrade-premium, går til et fond som investeres i prosjekter som fremmer sosial og økonomisk utvikling i lokalsamfunnet eller produksjonsutvikling. I et demokratisk fellesskap, kalt Joint Body (JB), bestemmer bøndene og arbeiderne hvilke tiltak de skal investere i.- Tvangsarbeid og de verste former for barnearbeid får ikke finne sted.

– Diskriminering på grunnlag av politisk ståsted, etnisitet, religion, kjønn eller annet får ikke finne sted.

– Det stilles både innledende krav og utviklingskrav til miljøtiltak i produksjonen. Dette innebærer bl.a. redusert sprøytemiddelbruk og tiltak mot jorderosjon og vannforurensning.

For importører:– Produsenter får minst den såkalte Fairtrade-minimumsprisen for råvaren, den er fastsatt av Fairtrade – International og skal dekke produksjonskostnadene og gi en lønn å leve av.- Premiumen betales til produsent.- Produsentene kan få inntil 60 % av kjøpesummen på forhånd.

– Det skal opprettes langvarige handelsforbindelser.

 

 Charlotte Thorstvedt Fairtrade-ambassadør

I februar var hun med Fairtrade til Ghana, og droppet Oslo Fashion Week til fordel for kakaobønder.

Hvert eneste kjøp teller for utviklingen i Sør, sier Charlotte Thorstvedt, som har hatt et bevisst forhold til merkeordningen og Fairtrade-produkter i flere år.

Charlotte er levende opptatt av samfunnsansvar, rettferdighet og Fairtrade. Hun liker Fairtrade spesielt godt fordi hun mener det er et effektivt og konkret virkemiddel.

Les mer om kakaoproduksjon

Del

About Fairtrade Norge

Fairtrade er navnet på den internasjonale merkeordningen for rettferdig handel mellom fattige produsenter i Sør og markedsaktører i Nord. Det finnes Fairtrade-organisasjoner i 21 land, de fleste i Europa, i tillegg til USA, Canada, New Zealand, Australia, Japan og Mexico. I Norge administreresmerkeordningenav den ideelle stiftelsenFairtrade Max Havelaar Norge.