Klimaendringer gir konsekvenser for oss alle

FNs klimapanel sin andre delrapport om klimaendringene ble sluppet 31 mars. Rapporten konkluderer med at mennesker, samfunn og økosystemer i hele verden rammes av klimaendringene, men med forskjellige konsekvenser på forskjellige steder. Det er overhodet ikke noen hyggelig lesing. Men der er fortsatt håp om at vi kan redusere klimarelatert risiko gjennom tilpasning og utslippsreduksjoner.

Klimarapportens konklusjon: Et klima i endring skaper stor risiko, men der finnes muligheter for effektive tilpasningstiltak. Tiltakene vil kunne møte utfordringene med et varmere klima.

Rapporten konkluderer også med at effekten av klimaendringer allerede skjer på alle kontigenter og på tvers av alle hav. Hele verden er stort sett dårlig forberedt på risikoene ved et klima i endring. Rapporten konkluderer også med at det er muligheter til å respondere til slik risiko, men vil være vanskelig å behandle ved økende oppvarming.

Man har observert konsekvensene av klimaendringene som allerede har påvirket landbruk, helse, økosystemer på land og i vann, vann-tilgang, og også noen menneskers levebrød. Man ser også at konsekvensene skjer på hele kloden, fra tropene til polene, fra små øyer til stor kontingent, og fra de rikeste til de fattigste land.

Den samlet konklusjonen fra klimapanelet er at klimaendringene skjer nå og de har alvorlige konsekvenser for mennesker og natur i hele verden. Hvis vi ikke kutter utslipp av klimagasser og tilpasser oss raskt, vil konsekvensene bli langt mer alvorlige i fremtiden. Og alle vil bli rammet, men i all hovedsak er det verdens fattigste som rammes hardest.

Dette er det alvorlige budskapet FNs klimapanel kommer med i sin siste hovedrapport. En rapport som burde få både enkeltmennesker, politikere og næringsliv til å ta klimaendringene mye mer på alvor og handle nå. Det er oss selv som må ta konsekvensene hvis ikke.

Eksterne linker:

KLIMAPANELETS PRESSEMELDING

ANDRE DELRAPPORT I TALL OG FAKTA

ALVORLIGE VIRKNINGER AV KLIMANEDRINGER, MEN RISKOEN KAN REDUSERES

GODE EKSEMPLER PÅ TILPASSNINGSTILTAK

Mer på miljødirektoratets nettsider

Klimapanelets informasjonsvideo:

Tags: ,
Del

About Nini Hæggernes

Grunnlegger av MOJO Magasin og MOJO Konsept. Selvstendig næringsdrivende siden 1993. Arbeider med miljøkommunikasjon som miljørådgiver, frilansskribent og grønn spaltist, blant annet for magasinene "Vi over 60" og "Framtiden i våre hender". Brenner for: Ta vare på vårt livsgrunnlag og bidra til en litt bedre verden. Liker å: Jobbe i felt og med relevante prosjekter, gå barbeint, drikke grønn øko-te og glede seg over de små ting.