Klimaavtale for småbønder

Foto: Simon Rawles

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere for bønder i utviklingsland å dyrke råvarer. Når verdens ledere nå møtes i Durban, må de fokusere på hvordan man kan finansiere klimatilpasning for småbønder i utviklingsland.

Bøndene i det Fairtrade-sertifiserte kooperativet Mzuzu Coffee Planters Cooperative Union i Malawi har siden 2003 plantet hele 10 millioner kaffetær, men på grunn av klimaendringer har bare halvparten av dem vokst opp til å bli kaffeproduserende trær, forteller Bernard Kaunda, operations director i kooperativet. Mzuzu-kooperativet representerer 3500 småbønder som holder til i Malawis vestlige fjellregion. Bøndene håper at FNs klimatoppmøte COP17, som startet i Durban 28. november, vil fokusere på tiltak som kan gjøre det mulig for dem å takle klimaendringene.

Fairtrade mener at et sentralt punkt i Durban må være å diskutere hvordan man kan finansiere klimatilpasning for småbønder i utviklingsland. Disse bøndene har i svært liten grad bidratt til å forårsake klimaendringene, men allikevel er det de som i størst grad rammes av endringene. Bønder blir allikevel ofte oversett når tiltak mot klimaendringene blir utformet. Flesteparten av småbønder i utviklingsland mangler både økonomien og kunnskapen som må til for å klare å tilpasse jordbruket til de endrede klimatiske forholdene. Fairtrade-sertifiserte bønder er intet unntak, og til tross for at Fairtrade gir støtte og bistand, mangler bøndene fremdeles ressurser til å gjennomføre alle tiltakene som blir nødvendige for å takle klimautfordringene de vet at kommer i årene fremover.

Fairtrade-sertifiserte bønder representerer eksportlandbruk, som er meget viktig for økonomien til mange utviklingsland. Vanskelighetene bøndene opplever har negative effekter også på nasjonalt og regionalt nivå, og mange land vil oppleve økt fattigdom og bli mer avhengige av hjelp utenfra. Norge og mange andre land importerer råvarer fra utviklingsland, som kaffe, bananer, blomster og bomull, og også vi vil føle det på kroppen når klimaendringene gjør det stadig vanskeligere å dyrke disse råvarene.

Fairtrade oppfordrer verdens ledere, på COP 17 og ellers, til å prioritere tiltak som kan finansiere og sette jordbruket i utviklingsland i stand til å tilpasse seg klimaendringene. Fairtrade Africa, som er interesseforeningen til Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer i Afrika, vil være til stede på COP 17 i Durban og gjøre alt de kan for å få dette til å skje.

Del

About Fairtrade Norge

Fairtrade er navnet på den internasjonale merkeordningen for rettferdig handel mellom fattige produsenter i Sør og markedsaktører i Nord. Det finnes Fairtrade-organisasjoner i 21 land, de fleste i Europa, i tillegg til USA, Canada, New Zealand, Australia, Japan og Mexico. I Norge administreresmerkeordningenav den ideelle stiftelsenFairtrade Max Havelaar Norge.