Hvor mye regnskog forsvinner egentlig?

En fotballbane forsvinner - annet hvert sekund..... Foto: Nini Hæggernes

Hvert år forsvinner rundt 130 000 kvadratkilometer tropisk skog. Dette er nesten halve Norges areal.

Regnskogen forsvinner og ødelegges i et stort tempo. Opprinnelig dekket regnskogene rundt 13 prosent av jordoverflaten. I dag er over halvparten av den tropiske regnskogen helt borte. I tillegg er mye av skogen som er igjen, skadet.

I dag er det tre store sammenhengende og relativt intakte regnskoger igjen i verden. Det er i Amazonas, i Sentral-Afrika og på øya Ny-Guinea i Sør-Øst-Asia. I tillegg finnes det tropisk regnskog i andre deler av Sør-Øst-Asia og Stillehavsområdet.

Store forskjeller

Regnskogen forsvinner raskest i øy-nasjonene i Asia og en del områder i Sør-Amerika. Indonesia og Brasil er de landene i verden hvor mest regnskog raseres.

Hvor fort regnskogen forsvinner varierer mellom verdensdelene.

  • I Asia øker ødeleggelsene i omfang. Den verdensdelen som mister regnskog raskest. Kun store gjenværende regnskoger på øya Ny Guinea.
  • I Sentral-Afrika har en revurdering av hogstpolitikken i DR Kongo gitt et pusterom for verdens nest største regnskog. Store områder i DR Kongo i ferd med å legges ut til hogst. Avskogingen i denne verdensdelen vil dermed øke betydelig.
  • I Amazonas er det mulig å skimte håp. Det største regnskogslandet, Brasil, har halvert avskogingen siden 2004. Likevel forsvinner 60 000 kvadratkilometer regnskog i Amazonas hvert år.

Store mørketall

Hvert år forsvinner rundt 130 000 kvadratkilometer tropisk skog, viser tall fra FNs jordbruksorganisasjon FAO. I tillegg skades trolig et minst like stort område. Hogst, veier og industri reduserer drastisk skogens evne til å levere økosystemtjenester som vi mennesker og jordas klima er avhengige av.

Tallene tar ikke med områder der ødelagt skog erstattes av plantasjer. Eldgamle tropeskoger som har måttet vike for fattige eukalyptusplantasjer regnes fremdeles som tropisk skog.

Ifølge FN-tall fra 2005 dekkes 30 prosent av landjorda av skog, til sammen ca 4 milliarder kvadratkilometer. Men under dette tallet skjuler det seg alt fra glissen savanneskog og treplantasjer for papirindustrien, til tett regnskog. Når FAO regner sammen verdens skogareal bruker de en definisjon der et område på minimum 0,5 hektar, med trehøyde på 5 meter og et kronedekke på 10 prosent regnes som skog. Dette betyr at også hogstfelt regnes som skog.

Situasjonen er dermed langt mer alvorlig enn det de offisielle tallene viser.

Du vil kanskje også lese:

Forbrukerpress nytter, nå spiser vi mindre palmeolje

Helseskadelig palmeolje skjuler seg i maten

Regnskog i handelvogna

Del

About Regnskogfondet

Regnskogfondet støtter konkrete prosjekter i samarbeid med indianere og andre skogfolk for å redde regnskogen i Amazonas, Asia og Afrika. Overvåking og vern av skogområder, rettshjelp til lokalsamfunn og utdanning på urfolks egne premisser er virkemidler som gir resultater. Samtidig jobber de for at regjeringer, Verdensbanken og private selskaper endrer politikk og praksis som bidrar til ødeleggelse av regnskog.