Et valg for miljø,etikk og en bedre framtid?

Mandag 12 september er det igjen tid for å gjøre kloke valg. Vi gir deg en liten oversikt over hva noen norske organisasjoner mener om partienes miljøinnsats og hva vi bør tenke på.

Naturvernforbundet;

Gjør valget til et miljøvalg!

Mandag 12. september er det kommune- og fylkestingsvalg. De som velges inn skal bestemme hvor miljøvennlig din kommune blir i årene som kommer. Finn ut mer om hvilke miljøsaker som avgjøres lokalt, og hvordan ståa er i din kommune.

Hvem som velges 12. september er avgjørende for miljøkursen de neste årene. Det er disse politikerne som må sørge for at den verdifulle naturen i din kommune beskyttes mot inngrep, at klimagassutslippene i din kommune går ned, at det blir lettere å reise kollektivt, gå og sykle, og at det satses på fornybar og miljøvennlig energi og energisparing framfor fossilt og forurensende.

Les hele artikkelen på naturvernforbundet sin nettside.

WWF;

Hvilket parti skal jeg stemme på dersom jeg er opptatt av miljøvern?

I WWF får vi mange spørsmål fra folk som er opptatt av miljøsaker og som lurer på hvilket parti de skal stemme på. Til kommunevalget 2011 oppfordrer vi velgerne til å stemme fram Norges beste miljøkommune. Still miljøspørsmål til de politiske kandidatene som nå er veldig lette å få tak i, i gater og på torg, og vurder svarene du får.

Les mer her om du trenger hjelp med hvilke spørsmål det kan være lurt å stille.

WWF er en partinøytral miljøorganisasjon, men det betyr ikke at vi ikke kan ha en oppfatning om de politiske partienes miljøinnsats. Generalsekretær Rasmus Hansson gir sin vurdering av partienes miljøpolitikk.

Les hele artikkelen på WWF sin nettside.

Dyrevernalliansen;

Dyrevennlig politikk? Velgerguide valget 2011

Sjekk hva partiene mener om dyrevern! Her får du se hva partiprogrammene 2009-2013 sier, og hva partiene svarer på våre spørsmål om dyrevern.

For velgere spesielt opptatt av pelsdyroppdrett: Bare Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne vil avvikle pelsnæringen.

Partienes svar på våre spørsmål: her har de selv valgt hvor langt og grundig de ville svare.

Les hele artikkelen på Dyrevernalliansen sin nettside. 

 

Arild Hermstad, Framtiden i våre hender;

Derfor er miljø viktig i valgkampen

Trodde du miljøspørsmål var irrelevante i et lokalvalg? Tvert imot.

Kommunen og lokalpolitikerne har mye makt både når det gjelder lokale og internasjonale miljøspørsmål. De har ansvar for arealpolitikken og kollektivtrafikken i kommunen din. Måten vi bygger tettsteder og byer på i dag legger føringer for de neste hundre årene.

Hvor mye går partiet inn for å redusere utslippene i kommunen din? Det er et viktig sjekkpunkt. Har de noen konkrete tiltak som kan føre oss mot et lavutslippssamfunn?

Framtiden i våre hender mener også at du bør sjekke følgende når du går til valgurnene:

Les hele artikkelen av Arild Hermstad på Framtiden i våre hender sin nettside.

Del

About Redaksjonen MOJO Magasin

Redaksjonen