Bistandsbudsjettet 2012: Viktig og riktig å øke klimasatsingen

Regjeringen øker skog- og klimasatsingen i bistandsbudsjettet for 2012. Foto: thinboyfather/Creative Commons

Regjeringen øker satsingen på skog- og klimatiltak til 2,549 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2012. Norge nærmer seg dermed de tre milliarder kronene som ble lovet verden under klimatoppmøtet i 2007.

– Den økte bevilgningen til klima- og skogbevaring er nødvendig og riktig i en verden der millioner av fattige mennesker er helt avhengige av skogens ressurser for å overleve og vi ser at stadig flere rammes av naturkatastrofer, sier daglig leder i Regnskogfondet Lars Løvold.

– Vi vet at klimaendringene vil gi økt forekomst av flom, tørke og uvær, og vi vet at intakt skog og andre robuste økosystemer er nødvendig for å skjerme millioner av mennesker. Skogbevaring og andre klimatiltak er noe av det viktigste vi kan gjøre for å hindre økt fattigdom, og dette må gjenspeiles i bistandsbudsjettet, understreker Løvold.

Miljøbistand har tradisjonelt hatt en liten plass innen bistanden, men dette området er kraftig styrket med klima- og skogsatsingen de siste tre årene.

På vei mot løftet om 3 milliarder fra 2007

Klima- og skogsatsingen (“regnskogsmilliardene”) øker med 387 millioner kroner til 2,55 milliarder kroner i bistandsbudsjettet for 2012. Likevel når Regjeringen fortsatt ikke opp til det Jens Stoltenberg lanserte under klimatoppmøtet på Bali i 2007. Her lovet norske myndigheter inntil tre milliarder kroner årlig for å bevare tropisk skog, og på denne måten minske de globale klimagassutslippene.

– Fem år etter Bali er det på høy tid å innfri de løftene man ga verdens fattige land. Med 2,55 milliarder kroner i årets budsjett nærmer vi oss endelig den summen som ble lansert på toppmøtet. Vi forventer at Regjeringen innfrir løftet om 3 milliarder i budsjettet for 2013, sier Lars Løvold.

Det gjenstår å se om årets økte bevilgning til klima og skogprosjektet er tilstrekkelig til å sette i verk nye viktige tiltak i land som DR Kongo og Ecuador, som til nå har ligget på vent.

Riktig økning

Regnskogfondet mener Norge som et av verdens rikeste land har råd til å betale mer for å bøte på verdens enorme fattigdoms- og miljøproblemer.

Det er positivt at bistandsnivået fortsatt oppfyller målsettingen om 1 prosent av BNI, men Regnskogfondet mener midlene til klima og skogsatsingen burde komme i tillegg til dette.

– Regnskogfondet mener likevel det er helt riktig at det er satsingen på klima- og miljøtiltak som øker innenfor budsjettet med de rammene bistanden får i 2012. Skogbevaring er en forutsetning for millioner av fattige menneskers mulighet til utvikling, og i tillegg er skogene livsviktige for vær og nedbørsforhold som påvirker jordbruket i store deler av verden, sier Lars Løvold.

Tags: ,
Del

About Regnskogfondet

Regnskogfondet støtter konkrete prosjekter i samarbeid med indianere og andre skogfolk for å redde regnskogen i Amazonas, Asia og Afrika. Overvåking og vern av skogområder, rettshjelp til lokalsamfunn og utdanning på urfolks egne premisser er virkemidler som gir resultater. Samtidig jobber de for at regjeringer, Verdensbanken og private selskaper endrer politikk og praksis som bidrar til ødeleggelse av regnskog.