Amazonas kan halveres

Veibygging, mineral-, gass- og oljeutvinning samt vannkraft kan føre til at halvparten av den gjenværende regnskogen i Amazonas raseres. Foto: Nini Hæggernes

Veibygging, mineral-, gass- og oljeutvinning samt vannkraft kan føre til at halvparten av den gjenværende regnskogen i Amazonas raseres. Foto: Nini Hæggernes

Samtidig som Brasil får utbetalt en milliard kroner av den norske regjering for positive resultater innen skogbevaring, viser nye kart at Amazonasregnskogen står i fare for å halveres på grunn av kommersielle interesser.

Den rekordlave avskogingen Brasil kan vise til er oppmuntrende. Men dersom eksisterende planer for ressursutvinning gjennomføres, vil vi få et svært alvorlig trusselbilde for Amazonasskogen som helhet, sier Lars Løvold daglig leder i Regnskogfondet.

Nylig ble helt nye kart som viser de samlede truslene mot Amazonasregnskogen lansert. Data er samlet inn fra 9 land i regionen. Mens avskogingstakten går ned i Brasil, øker den i land som Bolivia, Peru og Ecuador.

Kartene er laget på bakgrunn av detaljerte analyser av avskogingen gjennom en tiårsperiode, men viser også hvilke kommersielle planer som ligger på bordet.

Veier og vannkraft truer

De nye kartene «Amazonas under press» viser at 240.000 kvadratkilometer, et område som tilsvarer Storbritannia, har blitt ødelagt mellom år 2000 og 2010. Samtidig sender kartene et varsko om at alle planlagte prosjekter og søknader om veibygging, mineral-, gass- og oljeutvinning samt vannkraft kan føre til at halvparten av den gjenværende regnskogen i Amazonas raseres.

– Kartene viser at industrien presser på fra alle kanter. På grunn av utilstrekkelig datagrunnlag, dekker ikke kartene viktige trusler som tømmerhogst, ulovlig mineralutvinning og jordbruk. Hadde disse faktorene vært inkludert, ville bildet vært enda mer skremmende, sier Løvold.

"Hvis alle planlagte kommersielle prosjekter blir realisert, vil Amazonas bli en savanne med øyer av skog," sier RAISGs generalkoordinator, Beto Ricardo.Foto: Stian Bergeland/Regnskogfondet

«Hvis alle planlagte kommersielle prosjekter blir realisert, vil Amazonas bli en savanne med øyer av skog,» sier RAISGs generalkoordinator, Beto Ricardo.
Foto: Stian Bergeland/Regnskogfondet

Hele Amazonas er truet

Av kartene kommer det fram at det ikke finnes et eneste område i Amazonas som ikke er truet. Bare søknader om mineralutvinning dekker for eksempel 21 prosent av Amazonas. Dette tilsvarer 1,6 millioner kvadratkilometer eller litt under fire ganger Norges størrelse. I Brasil overlapper 79 prosent av søknadene om mineralutvinning med urfolksterritorier.

Potensiell olje- og gassutvinning legger også beslag på store områder. Veiprosjekter er en annen stor trussel. Det finnes allerede 96 000 kilometer vei i Amazonas. Det planlagte veiprosjektet som skal knytte atlanterhavskysten til stillehavskysten vil medføre betydelig rasering av verdifulle regnskogsområder.

– Kartene viser på en svært dramatisk måte hva som er i ferd med å skje med Amazonas. Her har man klart å presentere tallmateriale som ikke umiddelbart er tilgjengelig for folk flest. Forhåpentligvis vil dette bli en tankevekker som også vil ha politisk innvirkning, sier Stian Bergeland programkoordinator for Amazonas i Regnskogfondet.

Norge belønner positive resultater i Brasil

Brasil lovet under klimatoppmøtet i København i 2009 å redusere avskogingen i sin del av Amazonas med 80 prosent innen 2020. Nå kan brasilianske myndigheter skilte med tall som viser at avskogingen i fjor var 67 prosent lavere enn gjennomsnittet for årene 1996 til 2005. Dette har fått miljøvernminister Bård Vegar Solhjell til å åpne pengesekken. Torsdag forrige uke utbetalte han 1 milliard norske kroner til Brasils Amazonasfond.

– Utbetalingen fra Norge er utrolig viktig. Men flere land må bidra med støtte til å utvikle alternativer til den kortsiktige utnyttelse av regnskogens ressurser. Det er avgjørende å få på plass en omfattende internasjonal belønning til regnskogsland som beskytter skogen sin, sier Lars Løvold i Regnskogfondet.

Last ned atlaset «Amazonas under press» her (foreløpig kun på spansk)

Fakta:RAIGS-atlaset inneholder 55 kart, 61 tabeller, 23 grafer og 73 fotografier. Det lanseres først på spansk i desember 2012, mens versjoner på engelsk og portugisisk vil være tilgjengelige neste år.RAISG er et regionalt nettverk med 11 medlemsorganisasjoner fra alle Amazonaslandene. RAISG produserer og publiserer informasjons- og analysemateriell om situasjonen i Amazonas, og nettverket støttes økonomisk av Regnskogfondet.Les mer om denne saken på Mongabay sine nettsider her (på engelsk)

Del

About Regnskogfondet

Regnskogfondet støtter konkrete prosjekter i samarbeid med indianere og andre skogfolk for å redde regnskogen i Amazonas, Asia og Afrika. Overvåking og vern av skogområder, rettshjelp til lokalsamfunn og utdanning på urfolks egne premisser er virkemidler som gir resultater. Samtidig jobber de for at regjeringer, Verdensbanken og private selskaper endrer politikk og praksis som bidrar til ødeleggelse av regnskog.