1000 Fairtrade-kommuner i verden!

Foto: Fairtrade

4. juni ble verdens tusende Fairtrade-kommune utnevnt! Siden Garstang i England fikk tittelen i 2001 har prosjektet spredt seg som ild i tørt gress, og nå er det Fairtrade-kommuner i 22 land. Stadig flere Fairtrade-kommuner utnevnes, og ved å kjøpe og informere om hva Fairtrade-merkede produkter gjør gir de enda flere bønder og arbeidere i utviklingsland muligheten til å selv bekjempe fattigdom.

Når Kumamoto i Japan, Herne i Tyskland, Kontich og Bilzen i Belgia, Madrid i Spania, Witney i England, Rutherglen og Cambuslang i Skottland og Aberaeron i Wales alle fikk status som Fairtrade-kommuner lørdag 4. juni, er det nå 1000 Fairtrade-kommuner i verden! De 29 norske Fairtrade-kommunene er altså i godt selskap!

Alle kan bidra

Når kommuner rundt om i verden gjør sine innkjøp er prinsippet det samme som når man handler i butikken. Man har et valg og kan velge at kaffen i koppen skal være Fairtrade-merket. Det kan også kaffekoppene på rådhuset her i Norge være. Det samme kan bananene i kommunens barnehager og sukkeret på pleiehjemmet. Dersom en kommune velger produkter med Fairtrade-merket, gir det en direkte effekt for bøndene og arbeiderne i Afrika, Asia og Latin-Amerika, som skritt for skritt får forbedret sine arbeids- og levekår. Det offentlige i Norge gjør innkjøp for nesten 400 milliarder årlig og har dermed en enorm markedsmakt som bør benyttes til å skape positiv endring. Det er handling som gjelder. Husk at hvert eneste kjøp bidrar!

Fairtrade-kommune

Fairtrade-kommune er en utnevnelse for kommuner som jobber aktivt med å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i sitt lokalmiljø. For å få status som Fairtrade-kommune må kommunen nå noen grunnkriterier som er satt av Fairtrade Norge, men også drive et kontinuerlig arbeid som fremmer Fairtrade. Konseptet Fairtrade-kommune gir en ramme å arbeide innenfor når det gjelder etisk forbruk, og kan også fungere som et springbrett for andre initiativer innenfor miljø og rettferdighet. I en Fairtrade-kommune spiller kommunen på lag med andre samfunnsaktører som organisasjoner, handelsnæringen, private ildsjeler og næringslivet. I en Fairtrade-kommune handler det om å spille på lag for å øke forståelsen og bevisstheten rundt handel og forbruk. I Norge i dag er det 29 kommuner som har status som Fairtrade-kommune og det kommer stadig nye. Oslo er den siste kommunen som fikk status.

Les mer om Fairtrade-kommuneprosjektet her.

Del

About Fairtrade Norge

Fairtrade er navnet på den internasjonale merkeordningen for rettferdig handel mellom fattige produsenter i Sør og markedsaktører i Nord. Det finnes Fairtrade-organisasjoner i 21 land, de fleste i Europa, i tillegg til USA, Canada, New Zealand, Australia, Japan og Mexico. I Norge administreresmerkeordningenav den ideelle stiftelsenFairtrade Max Havelaar Norge.