Vedfyring

Vedfyring kan være en miljøvennlig måte å varme opp boligen på. Hvis du fyrer riktig, får du mer varme og mindre forurensning ut av veden. Foto: SXC

Det er stort sett mer miljøvennlig å varme opp huset med ved enn med strøm. Hvis du fyrer riktig, får du mer varme og mindre forurensning ut av veden.

Vedfyring gjør at du utnytter energi som er hundre prosent fornybar. I motsetning til hvis du fyrer med olje eller parafin, bidrar du ikke til økte CO2-utslipp når du fyrer med ved – bortsett fra utslippene fra produksjonen av veden. Vedfyring avgir ikke annen CO2 enn det treet har bundet gjennom sin levetid.

Når du fyrer på riktig måte kan vedfyring være en svært god miljøløsning, sammenlignet med andre måter å varme opp på. Men bor du midt i en by med mye lokal luftforurensning bør du velge andre oppvarmingskilder, f.eks varmepumpe.

Bruk tørr ved 

Tørr ved kjennetegnes ved at den veier lite og har markante tørkesprekker. Hvis du hogger selv bør veden helst tørke i et år, i det minste over sommeren.

Sørg for god trekk 

God lufttilførsel gir renere forbrenning (mindre utslipp) og bedre utnyttelse av veden. Regulér varmen med hvor mye ved som legges i ovnen, ikke med spjeldet. Dårlig lufttilførsel fører til ufullstendig forbrenning, forurensning, dårlig utnyttelse av energien i veden, nedsoting av pipa og fare for pipebrann.

Unngå sprengfyring

I tradisjonelle ildsteder får du best nytte av veden når du fyrer med middels belastning. I moderne, rentbrennende ovner kan du med fordel fyre med lav belastning.

Bruk opptenningsved

Det er bedre å bruke småved til opptenning enn store mengder papir. Tenn opp med lite ved og legg på mer når du har fått god fyr. At bålet øker gradvis er ekstra viktig de gangene både ovnen og pipa er kald.

Sjekk røyken

Er du i tvil om du fyrer riktig, kan du gå ut og se på røyken fra pipa. Grå eller svart røyk tyder på at forbrenningen ikke er fullstendig. Er røyken lys eller nærmest usynlig, tyder dette på at ildstedet brenner riktig.

Brenn kun rent trevirke

Unngå å brenne søppel som plast, melkekartonger, store mengder papir eller annen søppel. Trykkimpregnert og malt tre kan gi fra seg farlige gasser når det blir brent og etterlate tungmetaller i asken. Det vil også kunne skade både ildstedet og pipa.

Bor du i leilighet? Steng alle spjeld når du ikke fyrer

Trekken blir dårligere hos naboen over dersom du har spjeldet åpent.

Gammel vedovn eller åpen peis? Vurdér utskifting

Gamle ovner gir generelt mindre varme og mer forurensning (kakkelovner er et unntak). De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, det vil si at de utnytter omtrent 80 prosent av varmeenergien i veden. Eldre ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 prosent. En åpen peis utnytter bare 10-25 prosent av energien, i følge Enova.

Søk om tilskudd til utskifting

Noen kommuner, blant andre Oslo og Fredrikstad, gir støtte til utskifting av gamle vedovner. Slike støtteordninger er ofte etter “førstemann til mølla”-prinsippet, og de er gjerne tidsbegrensede. Sjekk kommunens nettsider for å finne ut om det fins støtteordninger hos deg.

Nyttige linker:

Informasjon om forskjellige typer varmekilder (Enova)

Oversikt over vedutsalg (Norsk Ved – Klikk på «Vedsalg» øverst)

Del

About Grønn Hverdag

Grønn Hverdag er en norsk organisasjon som jobber for at det skal bli enklere å ta miljøvennlige, dyrevennlige og etiske valg i hverdagen.