Mer enn 40 millioner miljøskadelige lyspærer kastes rett i søpla

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell åpnet den nasjonale kampanjen for å få flere til å returnere brukte lyspærer. Foto: Kai-Otto Melau

Annenhver nordmann kaster lyspærene, og med det en rekke miljøgifter, rett i søpla. 45 millioner pærer havner årlig på avveie. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell markerte i helga oppstarten av et ”pærekraftig” inititativ for å øke innsamlingen av brukte lyspærer. 

– Jeg tror de færreste ville kastet de brukte lyspærene i søpla dersom de hadde visst hvor miljøskadelig dette er. Forbrukerne har rett og slett for lite kunnskap om dette, sier Gunnar Murvold, administrerennde direktør i RENAS som står bak den nye pærekampanjen for å få samlet inn flere brukte lyspærer.

Til tross for at brukte lyspærer inneholder kvikksølv og andre miljøgifter som skader miljøet, er det urovekkende få lyspærer som havner i retursystemet. Bare 4-5 millioner av de nærmere 50 millioner lyspærer som kastes hvert år, blir forsvarlig tatt hånd om.

En undersøkelse Norstat har gjort på vegne av returselskapet RENAS viser at Ola og Kari Nordmann vet lite om hvor skadelig det er å kaste lyspærene i restavfallet. Hver fjerde nordmann leverer brukte lyspærer i dagligvarebutikk, mens like mange kvitter seg med lyspærene hos kommunale avfallsmottak. Den resterende halvparten ender stort sett i restavfallet.

RENAS har derfor tatt initiativet til en nasjonal mobilisering som skal øke innsamlingen. Med seg på laget har de fått Naturvernforbundet, Kiwi og IKEA, OSRAM og det kommunale avfallsselskapet Lindum.

Under åpningen av kampanjen leverte miljøvernministeren sine lyspærer hos en Kiwi-butikk i Oslo. Et av hovedformålene med kampanjen er å minne nordmenn på at brukte lyspærer kan leveres i dagligvarebutikken.

Myndighetene har i en årrekke pålagt alle butikker som selger elektriske produkter å ta i mot tilsvarende produkter i retur for miljøriktig behandling. De skal også informere om ordningen – dette gjelder også lyspærer. Likevel viser Norstat-undersøkelsen at 50 prosent av forbrukerne ikke er klar over butikkenes plikt til å ta i mot brukte lyspærer.

– Jeg synes disse tallene er skremmende, og det er dette vi nå vil gjøre noe med. Det skal være enkelt å gjøre miljøvennlige valg, og noe av det enkleste man kan gjøre er å ta med de gamle lyspærene dit hvor man har handler dem, sier Gunnar Murvold.

Undersøkelsen viser også tydelige forskjeller mellom kvinner og menn om arbeidsfordelingen i hjemmet. På spørsmålet om hvem i hustanden som skifter lyspærer svarer 92 % av mennene at de gjør det selv. Kvinnene har derimot et noe mer beskjedent inntrykk, og mener de selv skifter omtrent halvparten av pærene som går.

– Jeg er vel egentlig ikke så veldig overrasket over disse funnene. Jeg tror nok vi menn har en lei tendens til å ”glemme” hvor lang tid det går mellom hver gang vi skifter lyspærer, og hvor mange vår bedre halvdel faktisk skifter i mellomtiden, kommenterer Gunnar Murvold.

For mer info :

www.bruktepærer.no  og  www.renas.no

RENAS er en ideell organisasjon som på vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for næringselektroavfall. RENAS eies av EFO og Elektro og Energi – en bransjeforening i Norsk Industri med 50 % hver. RENAS samler inn og behandler kasserte elektroprodukter fra næringslivet. Skadelige miljøgifter som plukkes ut er bl.a. kvikksølv, bly, kadmium, PCB, asbest, ioniske kjerner (fra røkvarslere) og bromerte flammehemmere.

RENAS har over 2600 medlemsbedrifter. Noen av de mest kjente er Statoil, Hydro, ABB, Siemens, Hafslund, Glamox, Osram, Philips, IKEA osv.

Del

About Nini Hæggernes

Grunnlegger av MOJO Magasin og MOJO Konsept. Selvstendig næringsdrivende siden 1993. Arbeider med miljøkommunikasjon som miljørådgiver, frilansskribent og grønn spaltist, blant annet for magasinene "Vi over 60" og "Framtiden i våre hender". Brenner for: Ta vare på vårt livsgrunnlag og bidra til en litt bedre verden. Liker å: Jobbe i felt og med relevante prosjekter, gå barbeint, drikke grønn øko-te og glede seg over de små ting.