Giftstoffer skjuler seg i hjemmet

Hjemmet vårt skal være trygt å være i. Men slik er det dessverre ofte ikke. Som en tikkende usynlig bombe mombaderes vi daglig med miljø- og helseskadelige giftstoffer. Daglig utsettes vi for tusenvis av kjemikalier i hjemmet som kan bidra til kreft, allergier og mange andre sykdommer. Kjemikalier i miljøet vårt er en av tidenes mest problematiske og kompliserte årsaker til sykdommer, og noe vi dessverre vet og hører for lite om.  

Reklamer forteller oss dessverre ikke hva produkter egentlig inneholder. Men leser du ingredienslisten så vil du ofte finne lange lister med ulike kjemikalier og tilsetningsstoffer. De fleste produsenter tenker god økonomi, ikke på din helse, og er stort sett bare opptatt av at du skal kjøpe deres produkt.

Det er naivt å tro at produsenter og myndigheter virkelig bryr seg eller tar ansvar for vår helse. Som forbruker er det opp til oss selv å tenke sunn fornuft, gjøre våre vaner gode, søke kunnskap og bli mer bevisst på våre handlinger for å unngå å fylle hjemmene våre med for mange helseskadelige kjemikalier.

Giftstoffer finnes overalt

I dagens samfunn er det så og si umulig å unngå skadelige stoffer helt. Daglig utsettes vi for tusenvis av hormonforstyrrende, kreft- og allergifremkallende kjemikalier fra møbler, tekstiler, interiør, byggemateriell, mat, velværeprodukter og klær. Noe får vi i oss via fordamping av gasser i luften, annet ved direkte kontakt eller inntak.

Listen over helse- og miljøskadelig stoffer er lang, noen av de finner du nederst på siden her. Kjemikalielisten gir deg en oversikt over de 8-10 000 kjemikaliene som finnes i Norge og hvilke som er helse- og miljøskadelige. Sjekk ingredienslisten på produktene dine og se hva som skjuler seg bak navnet. Når det gjelder mat kan du få en oversikt over E-stoffer du bør unngå, hva som er genmodifisert (GMO), helseskadelig og animalsk.

Det gjenstår forsatt mye forskning  på effekter og bivirkninger de mange stoffene har på hele kretsløpet vårt. Liste over noen av de farligste stoffene finner du her.

Cocktaileffekt

Det forskes mye på enkeltstoffer og deres virkning alene, men man hører lite om cocktaileffekten disse har når de blandes med andre. Det settes en maksimumsverdi på tillatt mengde av et helseskadelig stoff i et produkt. Denne mengden påstås da å ikke være til fare for helse eller liv ifølge forskningsresultater og tester. Men det kommer ikke frem hva som skjer hvis du utsettes for samme stoff via flere kilder daglig. Da overskrides jo den såkalte «sikre» grenseverdien. Eller hva som skjer når et helseskadelig stoff blandes med mange andre helseskadelige stoffer. Mye forskning gjenstår, men både sunn fornuft og forskning tilsier at cocktaileffekten av ulike skadelige stoffer bidrar til et økt sykdomsbilde.

Det beste vi kan gjøre er uten tvil å unngå så mye vi kan av kunstige stoffer og kjemikalier. Å være føre var kan redde deg og dine fra sykdommer og lidelser.

Sett i perspektiv

Miljø – Alt som havner i naturen blir tatt opp igjen i vår matkjede via vann, luft, jord eller dyr. Å dumpe miljøskadelig stoffer i kloakken er dermed lite lurt hvis du vil unngå helseskadelige stoffer i fisken du og familien spiser om søndagen. Luftbårne utslipp øker ikke bare CO2 nivået og gir luftforurensning. Giftstoffer i luften kommer ned igjen med regnet som vanner grønnsakene vi skal spise. Jo mer utslipp jo mer økes presset på den naturlige balansen som vi er avhengig av. Og hvor går grensen for naturens levedyktighet egentlig? Naturen og kloden vil overleve oss. Det er vi mennesker som vil miste sunne livsviktige grunnlag for å kunne eksistere.

Mennesker – På lik linje med miljøet har kroppen og vårt indre miljø en grense for hva den kan tåle. Og når det blir for mye skadelige stoffer i kroppen gir kroppen beskjed. På samme måte som sjøsykeplaster og røykeplaster inneholder stoffer som trenger igjennom huden, vil alt vi er i direkte kontakt med trenge inn i huden og forplante seg i kroppen. Kombinasjonen med inntak av mat med kjemikalier og avgasser fra hjemmet, kan skape en negativ effekt på kroppen vår. Jo flere kjemikalier du utsetter deg for daglig, jo større er sjansen for at kroppen blir overbelastet og på et tidspunkt sier stopp ved å utvikle sykdom eller symptomer som allergi.

Dyr – Våre kjæledyr påvirkes like mye som oss mennesker av giftstoffer vi omgås daglig. Samtidig lider mange dyr under testing av ulike rengjøringsmidler og velværeprodukter, som nettopp inneholder de skadelige stoffene som vi egentlig ikke vil ha. Ved å velge mer naturlige og rene produkter unngår man å støtte slike uetiske handlinger.

Ved å velge mest mulig naturlige og miljø-etikkmerket produkter, tar man med andre ord hensyn til både egen helse, dyrevelferd, miljøet og naturen som vi alle er en del av.

Konvensjonelle rengjørings- og velværeprodukter kan inneholde mengder av helseskadelige stoffer som du kommer i direkte kontakt med via huden og inndirekte via luften. Å bruke naturlige rengjøringsmetoder og miljømerket produkter sparer deg for mange giftstoffer i hjemmet. Foto: Sxc

Slik kan du unngå miljø- og helseskadelige stoffer

Det skal noe til å lære seg listen over alle ugunstige stoffer vi utsettes for i hverdagen. Men der er noen enkle tiltak man kan forholde seg til for å minke risikoen.

Kjøp mindre – Hver gang vi drar noe nytt med inn i hjemmet er det stor fare for at ugunstige miljø- og helseskadelige kjemikalier følger med. Jo mer vi kjøper og har, jo større blir også cocktaileffekten av kjemikalier som kan ha negative og langvarige konsekvenser både for mennesker og kjæledyr.

Les også 26 miljøvennlige alternativer til ting du kan leve uten.

Velg riktig – Kjøp miljømerket  produkter, de inneholder minst mulig skadelige kjemikalier. Bruk naturlige  produkter og fremgangsmetoder og gode gamle kjerringråd. Det enkle er faktisk som regel det beste både for deg og miljøet. Alle produkter som blant annet møbler, interiør, tekstiler og byggemateriell kan avgi avgasser over flere år. Kjøp og gjenbruk brukt, gammelt og antikk, dette har normalt gasset fra seg for lenge siden.  Dette sparer også miljøet for produksjon av nye produkter. Les ingrediensslisten på produkter. Jo flere stoffer et produkt inneholder jo mer ugunstig er det som regel for helsen din.

Kast riktig – Riktig avfallshåndtering  er viktig. Mye sortert avfall går til gjenvinning og blir til nye produkter eller energi. Rett avfallshåndtering sørger også for at giftstoffer ikke havner i naturen og dermed går opp igjen i matkjeden vår. Alt elektrisk skal leveres der det selges, kildesorter og lever miljøskadelige stoffer til avfallstasjoner for forsvarlig håndtering.

Planter – På lik linje som skog og trær tar opp CO2 ute, bidrar planter inne til å rense luften og gjøre inneklimaet bedre. Planter har evne til å nøytralisere skadelige gasser og gifter i luften og fungerer som et biologisk filter. Eføy og bregner egner seg til å fjerne formaldehyd som er den vanligste gassen vi har innendørs som kommer fra blant annet lim, fugemasse og møbelstoffer.

Dracaena (draketrær) er effektiv til å redusere trikloroetylen i luften, et stoff som stammer fra industrielle løsemidler. Fredslilje, Gullranke, Bregne, Eføy, Bjørkefiken, Aloe Vera og Paraplytre har miljøvennlige egenskaper og er blant de plantene som gir oss best luft inne.

Luft jevnlig – Jevnlig lufting med tilføring av ny luft reduserer kjemikaliene og avgassene i hjemmet.

Ta flere bevisste valg

Det gjenstår fortsatt mye forskning på hva de ulike kjemikaliene, tungmetaller og tilsetningstoffene sammen gjør med menneskekroppen. Det er satt en politisk målsetning  som innebærer at utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø skal stanses innen 2020. At Norge skal være fritt for miljøgifter i 2020 er kanskje litt urealistisk. Men vi kan om ikke annet håpe det blir mer oversikt over skadelige stoffer, at det blir flere avgjørelser om forbud mot helseskadelige stoffer og bedre merkeordning for oss forbrukere.

For forbrukerne er det tryggeste og sunneste å selv ta ansvar og generelt redusere miljøgifter i hjemmet ved å ta flere bevisste valg. Slik bidrar du til å skape et tryggere hjem og bedre helse for deg og dine, samtidig som du tar vare på miljøet og naturen som vi er en del av.

Liste over noen av stoffene som kan være hormonforstyrrende og bidra til ulike sykdommer og lidelser

 • PPD Farlige allergifremkallende stoffer som finnes i kjemiske hårfarger. Ved langtidsbruk kan sjansen for blærekreft øke.
 • Akrylpenoler Hormonforstyrrende stoffer som finnes i hudpleieprodukter og vaskemidler.
 • CMR-stoff Lead acetate er et blyacetat som er forbudt i malinger men tillates i hårfarger.
 • Ftalater Brukes hovedsakelig til mykgjøring av plast. Påvirker hormonbalansen hos mennesker og dyr. Noen Ftalater er klassifisert som reproduksjonsskadelige.
 • Bisfenol A Hormonforstyrrende stoff og mulig reproduksjonskadelige effekter på mennesker og dyr. Brukes blant annet i maling, lakk, gulvbelegg, hermetikk og plast.
 • Parabener Hormonforstyrrende stoffer som brukes som konserveringsmiddel i kosmetikk og velværeprodukter.
 • Triclosan Konserveringsmidler med miljøbelastende stoffer hvor forskning viser at stoffet kan utvikle antibiotikaresistens hos bakterier. Forekommer i velvære- og rengjøringsprodukter samt klær.
 • Bromerte flammehemmere Finnes blant annet i klær, elektriske produkter og møbler. Hormonforstyrrende og kan gi skader på lever og nervesystemet.
 • Siloksaner (D4 og D5) er lite nebrytbart og hoper seg opp i både naturen, dyr og mennesker. Finnes i velvære- og rengjøringsprodukter. Fare for fosterskader ifølge forskning.
 • EDTA Forekommer i kosmetiske produkter, er miljø- og helsesskadelig og fører til skadelige effekter på vannmiljøet.
 • Diethylphthalat Et utbredt denatureringsmiddel, forekommer i kosmetiske produkter oftest iforbindelse med alkohol og er ikke alltid opplyst om i innholdsfortegnelsen.
 • Phenoxyethanol På EUs liste over farlige stoffer, men benyttes ofte i kosmetiske produkter.

 

Kilder
Forbrukerrådet
Miljøstyrelsen i Danmark
Miljøgiftsutvalget
Norges Astma- og allergiforbund
Del

About Nini Hæggernes

Grunnlegger av MOJO Magasin og MOJO Konsept. Selvstendig næringsdrivende siden 1993. Arbeider med miljøkommunikasjon som miljørådgiver, frilansskribent og grønn spaltist, blant annet for magasinene "Vi over 60" og "Framtiden i våre hender". Brenner for: Ta vare på vårt livsgrunnlag og bidra til en litt bedre verden. Liker å: Jobbe i felt og med relevante prosjekter, gå barbeint, drikke grønn øko-te og glede seg over de små ting.