Gi nytt liv til enslige sokker med tekstilgjenvinning

Foto LOOP/Enslige sokkene trives best i LOOP! Foto: Marianne Heggenhougen

Foto: LOOP/Marianne Heggenhougen

Hvert år går vi glipp av store ressurs- og miljøbesparelser ved at klær og tekstiler kastes i restavfallet. Mange vet ikke at også ødelagte og slitte tekstiler kan leveres til gjenvinning. Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) samarbeider nå med Fretex og UFF for å bevisstgjøre folk om at alle typer klær og tekstiler kan gjenvinnes, så lenge de er rene og tørre.

I gjennomsnitt fyller vi nordmenn klesskapet med 16,5 kg nye klær i hvert år. I dag kjøper vi faktisk dobbelt så mye klær som i 1990, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Med så mye klær blir det fort trangt om plassen. Mange er flinke til å gi bort klær de ikke bruker lenger til klesinnsamling og loppemarked. Men hva gjør vi med de enslige sokkene, skjorta med tomatflekken og det revna putevaret som ikke kan brukes lenger? Vi kaster det i søpla, og slik går verdifulle ressurser tapt. Undersøkelser utført av Miljødirektoratet viser at vi årlig kaster nesten ni kilo tekstiler hver i restavfallet, og det til tross for at store mengder klær leveres til gjenvinning.

ØDELAGTE KLÆR ER IKKE AVFALL

-Mange er ikke klar over at også ødelagte og slitte tekstiler kan gjenvinnes. Hvert år går vi glipp av store ressurs- og miljøbesparelser ved at klær og tekstiler havner i restavfallet, forteller Line Malmo, kommunikasjonsrådgiver i ROAF. Tall fra Østfoldforskning bekrefter dette. De har regnet ut at ved å gjenvinne 1 kg tekstil så sparer vi miljøet for utslipp av hele 11 kg CO2, en halv liter kjemikalier og nesten 2.500 liter vann som ville gått med til produksjon av nye tekstiler.

INFORMASJONSKAMPANJE I SAMARBEID MED UFF OG FRETEX

Dette ønsker ROAF å gjøre noe med. De har nå satt igang en informasjonskampanje i samarbeid med Fretex og UFF. Målet er å gjøre folk bevisste på at også ødelagte klær og tekstiler skal leveres til tekstilinnsamling, så lenge de er rene og tørre. Kampanjen består av informasjonsplakater og kjøres i sosiale medier, på ROAFs egne hjemmesider, i tillegg til informasjonsbannere på kino og via Romeriksportalen, en distributør av informasjon til skjermer på legesentre, bensinstasjoner og lignende.

KLESINNSAMLERE SAMLES OM BUDSKAP

Informasjonskampanjen er et velkomment tiltak for Fretex som nå ønsker å bli tydeligere på at de tar i mot ødelagte tekstiler. -Fretex har alltid tatt imot ødelagte og slitte tekstiler, men i kommunikasjonen vår har vi tidligere fokusert mest på at klærene som leveres inn skal gå til gjenbruk, og dermed må ha en viss kvalitet, forteller kommunikasjonssjef i Fretex, Trine Gjermundbo. Fretex er opptatt av sitt miljøbidrag og jobber ut fra avfallshierarkiet. -Vi ønsker nå å fokuserer mer aktivt på materialgjenvinning i tillegg til gjenbruk, sier Gjermundbo.

UFF har tidligere samarbeidet med Asker Kommune, Follo Ren og Iris Salten om kampanjer for innsamling av slitte og ødelagte tekstiler. De er positive til å gå sammen med kommuner og renovasjonsselskap og konkurrerende klesinnsamlere, som Fretex i dette tilfellet, for å fremme et felles budskap. – Ved at innsamlerne i Norge har samme budskap om hva som skal leveres inn, forebygger vi forvirring blant giverne. På den måten sikrer vi også at mest mulig klær og tekstiler leveres inn til gjenbruk og gjenvinning, sier Rosa Marielle Fried, Informasjonsansvarlig i UFF. Line Malmo i ROAF er enig. -Ved at vi som renovasjonsselskap samarbeider med klesinnsamlerne når vi bredere ut med budskapet. Det blir i tillegg enklere for folk å levere inn klær og tekstiler når flere innsamlingsbokser står til disposisjon. En vinn vinn situasjon, avslutter hun.

NYTT LIV SOM…

Så hva skjer med de ensomme sokkene og den flekkete skjorta som leveres til tekstilgjenvinning? Disse får et nytt liv, enten ved at de sys om eller at de resirkuleres til for eksempel isolasjon i bygninger, bilmatter eller filleryer. Til og med hullete nylonstrømper kan få nytt liv som bærenett for epler og appelsiner. Kanskje det er på tide å ta en opprydning i klesskapet hjemme?

Del

About Retursamarbeidet LOOP

LOOP er en stiftelse opprettet av returselskapene i 2000. LOOPs formål er å øke kunnskap og forbedre holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP fremmer samarbeid som styrker felles, effektiv kommunikasjon i hele miljø-, retur- og gjenvinningsbransjen.