Gamle varmepumper reddes fra dynga

Varmepumper bidrar til mer effektiv oppvarming, og mindre strømforbruk og er derfor bra for miljøet. Men folk må ikke glemme miljøansvaret sitt når pumpen slutter å fungere. Varmepumper inneholder miljøgifter som må håndteres forsvarlig. Velg også Svanemerker varmepumpe når du skal skifte ut. Disse har minst påvirkning på miljøet. Foto: ecolabel.no

Aldri før har avfallsanleggene mottatt så mange utbrukte varmepumper som i 2011. Over 800 tonn varmepumper ble tatt hånd om av returselskapet RENAS i fjor, og det er ny rekord. Varmepumpene inneholder miljøgifter, og det er derfor viktig at de gamle klimaanleggene blir forsvarlig samlet inn og behandlet.

Pressemelding RENAS

– De fleste varmepumper har en levetid på 10-15 år, og den enorme økningen av varmepumper i norske hjem de siste ti årene gjør at mange nå er modne for utskiftning. Bare i fjor håndterte RENAS mer enn 800 tonn varmepumper, 40 prosent mer enn i 2010. I de kommende årene vil stadig flere varmepumper bli skiftet ut, og de gamle pumpene representerer en miljørisiko , sier Gunnar Murvold, administrerende direktør i RENAS.

Varmepumper inneholder en rekke miljøgifter, bl.a. kretskort og fluorgasser. Blir ikke pumpen levert inn til et behandlingsanlegg som kan demontere og håndtere miljøgiftene forsvarlig, vil de slippe ut og kunne skade mennesker, natur og miljø.

Varmepumpene er populære tiltak for å spare strøm, og går for fullt i vinterkulden. De siste fem årene er det importert varmepumper for over en milliard kroner til Norge.

– Varmepumper bidrar til mer effektiv oppvarming, og mindre strømforbruk. Sånn sett er varmepumpene bra for miljøet. Men folk må ikke glemme miljøansvaret sitt når pumpen slutter å fungere. Når mange tusen tonn pumper skiftes ut, blir mengden av miljøgifter betydelig, og dette må derfor håndteres forsvarlig, sier Gunnar Murvold.

RENAS samlet i fjor inn mer enn 50 000 tonn kasserte elektriske produkter, og det er en økning på over 6 prosent i forhold til 2010. Økningen var særlig stor innen kategorien småapparater, som omfatter bl.a. mobiltelefoner og telefonapparater. Mye tyder på at 2011 var det året da svært mange sa farvel til fasttelefonen i hjem og på hytta, fordi det kom inn svært mange gamle apparater.

– Gamle telefoner og andre elektriske duppeditter må ikke bli liggende og slenge i skuffer og skap; de må leveres inn til butikk eller avfallsmottak, slik at miljøgiftene kan tas ut, sier Gunnar Murvold i RENAS.

De siste 12 årene har RENAS samlet inn hele 550 000 tonn elektroavfall, tilsvarende nærmere 30 000 stappfulle trailere med elektronisk avfall – en trailerrekke fra Oslo til Trondheim. Dette har blant annet spart norsk natur for utslipp av 20 tonn kvikksølv, 270 tonn bly og 400 tonn plast med bromerte flammehemmere.

Del

About Redaksjonen MOJO Magasin

Redaksjonen