Elektriske leker går rett i søpla

Elektroniske og batteridrevne leker kan inneholde miljøgifter, og skal sorteres som EE-avfall. Foto: Åsa Maria Mikkelsen.

Elektroniske og batteridrevne leker kan inneholde miljøgifter, og skal sorteres som EE-avfall. Foto: Åsa Maria Mikkelsen.

Mange barn har flere leker enn de kan telle, og som kan by på mange morsomme og kreative stunder for barnet ditt. Dessverre kan de også være en kilde til farlige kjemikalier som kan gjøre skade på både mennesker, dyr og natur dersom de kastes feil.

1 av 2 kaster feil

Blinkende hoppetau, togbaner, snakkende dukker, lekebiler, spillende uroer og spillkonsoller. Listen er lang over ulike duppedingser som kan inneholde batterier eller elektroniske komponenter. I kretskort, batterier og andre elektroniske deler kan det finnes flere miljøgifter som kan føre til store skader på mennesker, dyr og natur dersom de ikke leveres til godkjent behandling når de skal kastes.

Felles for miljøfarlig avfall er at det kan inneholde stoffer som er skadelige hvis de ikke behandles på riktig måte. Mange av disse stoffene brytes svært sakte ned i naturen, og kan hope seg opp og lagres i mennesker og dyr. Det forteller Marianne Holen, daglig leder i Retursamarbeidet LOOP.

– Noen av de miljøgiftige stoffene kan være kreftfremkallende, andre kan være hormonforstyrrende og noen kan være fruktbarhetsreduserende eller føre til fosterskader. Derfor er det veldig viktig at miljøfarlig avfall leveres riktig, forteller Holen.

Når avfallet kommer inn til gjenvinning blir det tatt godt hånd om. De farlige stoffene blir fjernet, slik at de ikke kommer ut i naturen. Det som kan gjenvinnes av plast, metaller og lignende blir til nye ting.

Holen legger vekt på at det ikke er farlig å bruke elektroniske og batteridrevne leker. Det er om de sorteres feil at problemene kan oppstå. Og dessverre er det mange som kaster feil når de ødelagte lekene har gjort sitt. Det viser tall fra undersøkelser gjennomført av Omnicom Media Group for Avfall Norge og LOOP.

– Vi har gjort noen undersøkelser som viser at mange ikke vet at elektriske leker er miljøfarlig avfall. Nesten halvparten av de spurte sier at de kaster elektriske leker rett i restavfallet hjemme. Men det er veldig enkelt å huske på: Alt som har gitt lyd eller lys er miljøfarlig avfall, og skal ikke kastes i restavfallet hjemme.

Få leverer inn

Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Assisterende butikksjef hos BRIO Storo i Oslo, Margrete Knustad, forteller at det er mange som kjøper både elektriske og batteridrevne leker hos dem. Likevel er det ikke like mange som leverer dem tilbake til butikken når de er ødelagte.

– Vi får ikke inn så mange ødelagte elektriske eller batteridrevne leker her. De lekene vi får tilbake er som regel defekte og folk vil reklamere på dem. Vi har satt opp informasjon om retur av elektriske og elektroniske leker i butikken, men det har ikke gjort noe stort utslag. Jeg tror folk leverer det til andre miljøstasjoner i området i stedet. Jeg håper i alle fall de fleste vet at elektriske og batteridrevne leker inneholder miljøgifter på lik linje med alt annet elektrisk og elektronisk avfall.

Enkelt å sortere riktig

Elektriske og batteridrevne leker kan enten leveres på en gjenvinningsstasjon, til en butikk som selger tilsvarende produkter, eller til en miljøbil hvis kommunen du bor i har det. Det er med andre ord enkelt å levere det riktig. På www.sortere.no finner du informasjon om hva ulike produkter inneholder og hvordan de skal sorteres, i tillegg til en oversikt over hvor du kan levere det i nærheten av deg.

– Vi er ikke så opptatt av hvordan du leker, men hvor du kaster de ødelagte lekene dine angår oss alle, avslutter Holen.

Del

About Retursamarbeidet LOOP

LOOP er en stiftelse opprettet av returselskapene i 2000. LOOPs formål er å øke kunnskap og forbedre holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP fremmer samarbeid som styrker felles, effektiv kommunikasjon i hele miljø-, retur- og gjenvinningsbransjen.