Verdens vanndag – rent drikkevann til alle

800 000 millioner mennesker har ikke tilgang til rent drikkevann. Vannbrønner blir ofte midtpunktet i enhver fattig landsby. Tilgang til rent vann bidrar til bedre helse, mindre dødelighet og et bedre liv generelt. Lukket vannbrønner med pumper gjør vannet tryggere. Foto: Nini Hæggernes

800 000 millioner mennesker har ikke tilgang til rent drikkevann. Vannbrønner blir ofte midtpunktet i enhver fattig landsby. Tilgang til rent vann bidrar til bedre helse, mindre dødelighet og et bedre liv generelt. Lukket vannbrønner med pumper gjør vannet tryggere. Foto: Nini Hæggernes

Verdens vanndag er en internasjonal merkedag hvert år den 22 mars, startet i 1993 av FN  for å sette fokus på mangelen på rent drikkevann. I følge Verdens helseorganisasjon lever 800 000 millioner mennesker uten tilgang til rent drikkevann, og av verdens totale vannvolum er kun 2,5 prosent ferskvann og mindre enn 1 prosent av dette kan brukes av mennesker og økosytemer. Rent ferskvann er så absolutt ikke en selvfølge.

Det er opplagt at det ikke ville vært liv på jorden om vi ikke hadde vann. Rent vann bidrar til mindre dødelighet, bedre helse og en mulighet til utvikling og en vei ut av fattigdom. I den rike verden pumper vi rent vann ut av springen som den største selvfølge. Vi dusjer i det, vasker klær og skyller til og med rent vann ned i toalettet. Fattige mennesker uten tilgang til rent vann ville nok undret seg mye over den luksusen. Med en stadig økende befolkningsvekst trues nå verdens vannressurser av klimanedringer, forurensing og overforbruk. Det truer menneskers tilgang til ferskvann, og skaper mer ekstremvær.

800 000 millioner mennesker lever uten tilgang til rent drikkevann

I denne innføringen om hvordan vi forbruker vann «What if I told you: you eat 3496 litres of water» kommer det tydelig frem at vi som individ i snitt forbruker 3496 liter pr dag. Av det brukes 137 liter i husholdningen, 167 liter går til vann som brukes til å produsere de industriprodukter vi bruker daglig som klær, bomull og papir. Den siste delen går til å produsere maten vi spiser, noe som tilsvarer 92% av vårt vannforbruk. Kjøttproduksjon er altså det vi bruker mest vann til. Faktisk kreves det svimlende 3 100 000 liter vann til en ku som ender opp som 200 kg kjøtt, eller omtrent 16.000 pr kg.kjøtt. Mange grunner til at rike land på halvere sitt kjøttforbruk med andre ord. Å spise mindre kjøtt er et viktig tiltak alle kan gjøre for å bedre miljøet og vår vanntilgang.

3 100 000 liter vann går med til en ku som ender opp som 200 kg kjøtt

FN har beregnet at behovet for mat i verden vil øke med 50 prosent innen år 2030, og med 70 prosent innen 2050. Men matvaremangel skyldes ofte ikke mangel på mat, men mangel på vann for å dyrke maten. Når nyest rapporter viser at vi kaster opp mot 50 prosent av all mat som produseres globalt, er det et lett regnstykke at vi må kaste mindre mat og spise mer vannvennlig for å kunne fø en verdensbefolkning i vekst.

Eksempler på liter vann det kreves pr.kg:

 • 15 400 liter vann til 1 kg biff.
 • 1830 liter vann til 1 kg hvete.
 • 2500 liter vann til 1 kg ris.
 • 822 liter vann til 1 kg epler.
I mange fattige deler av verden kommer drikkevannet ofte fra elver hvor vannet også brukes til vasking og bading. Vannet kan ofte også være forurenset og er ikke noen kilde til drikkevann. Bakterier og sykdommer sprees lett igjennom vann og mange har dødelig utfall der behandlingsmuligheter ikke finnes. Foto: Nini Hæggernes

I mange fattige deler av verden kommer drikkevannet ofte fra elver hvor vannet også brukes til vasking og bading. Vannet kan ofte også være forurenset og er ikke noen god kilde til drikkevann. Bakterier og sykdommer sprees lett igjennom vann og mange har dødelig utfall der behandlingsmuligheter ikke finnes. Foto: Nini Hæggernes

Kvinner og barn må ofte gå langt for å hente vann fra elver. Med vannbrønner får de lettere tilgang til vann og samtidig et trygt grunnlag for et bedre liv. Foto: Nini Hæggernes

Kvinner og barn må ofte gå langt for å hente vann fra elver. Med vannbrønner får de lettere tilgang til vann og samtidig et trygt grunnlag for et bedre liv. Foto: Nini Hæggernes

Noen fakta om vann

 • En voksen person trenger mellom 2 og 2,5 liter drikkevann per dag. Vann er viktig for mennesker fordi det transporterer næringsstoffer rundt i kroppen. I tillegg beskyttes både hjernen, ryggmargen, leddene og øynene av vann. (Kilde: FN-sambandet)
 • Tyfoidfeber, kolera, difteri, diaré og hepatitt er eksempler på sykdommer som smitter gjennom skittent drikkevann. De fleste av disse kan lett behandles hvis en har tilgang til medisiner. Eller ironisk nok som ved Kolera, med rent vann. I fattige områder er det imidlertid mange som ikke har tilgang til legehjelp. Det fører blant annet til at 2 millioner mennesker dør av diaré hvert år. (Kilde: FN-sambandet)
 • 70 prosent av vannforbruket i verden går med til jordbruk. (Kilde: FN-sambandet)
 • Over 40 prosent av menneskene som mangler tilgang til rent vann bor i Afrika sør for Sahara. (Kilde: FN-sambandet)
 • Våren 2012 var 18,7 millioner mennesker rammet av tørke, og hadde ikke nok mat. Kilde: UNOCHA)
 • Volumet av vann på jordkloden er ca 1,4 milliarder kubikkilometer. Av dette er 35 millioner – 2,5 prosent – ferskvann. (Kilde: FNs miljøprogram UNEP)
 • 70 prosent av disse ferskvannsressursene er is og permanent snø i fjellregioner, Arktis og Antarktis. (Kilde: UNEP)
 • Rundt 30 prosent av ferskvannet i verden er lagret under jorda som grunnvann. Dette utgjør rundt 97 prosent av alt ferskvannet som potensielt er tilgjengelig for bruk av mennesker.(Kilde: UNEP)
 • Ferskvannssjøer og elver utgjør 0,3 prosent av verdens ferskvannsbeholdning. (Kilde: UNEP)
 • Det totale volumet ferskvann som kan brukes av mennesker og økosystemer er 200 000 kubikkilometer – mindre enn 1 prosent av ferskvannsressursene. (Kilde: UNEP)
 • Jordens atmosfære inneholder ca 13 000 kubikkilometer vann. (Kilde: World Water Assessment Programme WWAP)

FN’s generalsekretær Ban Ki-moon melding for Verdens vanndag 2012:

Les mer om vann:

Drikkevann

UN sin internasjonale nettside om Verdens vanndag

Verdens helseorganisajon (WHO) sider om vann

Del

About Nini Hæggernes

Grunnlegger av MOJO Magasin og MOJO Konsept. Selvstendig næringsdrivende siden 1993. Arbeider med miljøkommunikasjon som miljørådgiver, frilansskribent og grønn spaltist, blant annet for magasinene "Vi over 60" og "Framtiden i våre hender". Brenner for: Ta vare på vårt livsgrunnlag og bidra til en litt bedre verden. Liker å: Jobbe i felt og med relevante prosjekter, gå barbeint, drikke grønn øko-te og glede seg over de små ting.