Skremmende nye funn om Glufosat

Glyfosat har ikke noe å gjøre, verken i matvarer eller i menneskekroppen, skrev avisa Nationen på lederplass tidligere i sommer. – Et landbruk basert på en gift som dukker opp i nesten annenhver prøve, har et tillitsproblem, skriver avisa. Bakgrunnen er en studie fra 18 europeiske land som viser at en stor del av befolkningen har glyfosat i kroppen. Daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Regine Andersen, støtter Nationen og oppfordrer helse- og matmyndighetene til å reagere.

Skremmende om glyfosat i menneskekroppen

Glyfosat er et virkestoff som blant annet finnes i sprøytemiddelet Roundup. Virkestoffet er det mest brukte i sprøytemidler i Norge, og det som selges mest på verdensbasis. Nå viser en omfattende studie fra 18 europeiske land at en stor del av befolkningen i europeiske storbyer har glyfosat i kroppen. Det ble påvist slik gift i nesten annenhver urinprøve i studien. Tidligere er det blitt påvist glyfosat i kroppen til bønder. Dette skriver Nationen på lederplass lørdag 15. juni, under tittelen ‘Skremmende om glyfosat’.

Omfattende studie dokumenterer funn

Nesten annenhver urinprøve i studien er belastet med glyfosat og variasjonen er stor mellom landene, skriver Nationen. På Malta var over 90 prosent av prøvene belastet, mens Bulgaria og Makedonia lå på bunnen med bare 10 prosent belastning. Blant briter, polakker og tyskere hadde 70 prosent av befolkningen glyfosat i kroppen. Studien er gjennomført av Medizinisches Labor Bremen i Tyskland, på oppdrag fra den tyske miljøorganisasjonen BUND og Europa-avdelingen til den internasjonale paraplyorganisasjonen Friends of the Earth. Dette er den første studien i sitt slag.

Helseskadelig og reduserer artsmangfold

Glyfosat regnes for å være helseskadelig. Nationen framhever rotteforsøk som har vist at giften påvirker hormoner og fostre. Avisa skriver også at det på de store soyaplantasjene i Sør-Amerika blir født stadig flere barn med misdannelser som kan knyttes til glyfosat. En annen effekt er at giften reduserer artsmangfoldet, ifølge Nationen. Antall belastede prøver er størst i land med intensivt landbruk, selv om det finnes unntak.

Giften kommer fra maten

Undersøkelsen har vakt stor oppsikt, skriver Nationen, og har utløst krav om bedre kontroll med bruk av plantegifter. En større undersøkelse i det tyske forbrukermagasinet Öko-Test fant glyfosat i 14 av 20 prøver av mel, havregryn og bakevarer. Det viste seg blant annet at giften overlever baketemperaturer og dermed blir med gjennom bakverket vi spiser og inn i kroppen.

Norske helse- og matmyndigheter må ta ansvar

Nationen konkluderer at glyfosat ikke har noe å gjøre i maten og menneskekroppen og at landbruket har et tillitsproblem om den baseres på en gift som dukker opp i annenhver prøve. Daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Regine Andersen, gir sin fulle støtte til Nationen. – Dette er alarmerende funn og bør fremkalle umiddelbar handling i Norge, sier Regine Andersen. – Først og fremst bør helsemyndighetene omgående sette i gang en tilsvarende undersøkelse i Norge, for å finne ut hvor belastet den norske befolkningen allerede er av glyfosat, sier hun. -Det er grunn til å anta at belastningen i Norge vil være på høyde med det man finner i mange land i Europa, ikke minst fordi mye av maten vi spiser er importert fra industrilandbruk. Dessuten brukes glyfosat i store mengder i Norge også. Derfor må vi få fakta på bordet så fort som råd er. Samtidig må helse- og matmyndighetene umiddelbart igangsette planlegging av tiltak for å redusere bruken av glyfosat. Middelet bør forbys så snart som overhodet mulig, sier Andersen. I tillegg bør det satses langt mer på uavhengig forskning for å dokumentere helse- og miljøeffekter av sprøytemidler i bruk i det norske landbruket, sier hun.

Stopp utbredelsen av glyfosat: Velg økologisk!

– Alle som ønsker det kan unngå inntak av glyfosat. Alle som ønsker det kan også sørge for at glyfosat ikke spres i naturen og skader artsmangfoldet. Det er bare å velge økologisk mat, så er man alt en del av løsningen, og ikke av problemet, sier Regine Andersen. Økologisk landbruk spiller på lag med naturen og det brukes naturligvis ikke glyfosat. På toppen av det hele får man sunn mat av god kvalitet. – Det er godt at løsningsalternativet allerede finnes, avslutter hun, og gleder seg over at miljøengasjement kan smake så godt.

Les også:

10 gode grunner til å velge økologisk

Gift i hager og landbruk

Del

About Oikos

Oikos - Økologisk Norge er en organisasjon som jobber for et mer økologisk samfunn. Vi har hovedfokus på mat, men jobber også med andre områder som bistand, tekstil, kosmetikk m.m. Oikos er med i Forum for utvikling og miljø, Initiativ for etiske handel, Grønn Hverdags kompetansenettverk og er miljøfyrtårnsertifisert.