Si nei til mer gift i maten!

Foto: SXC

Mattilsynet vil åpne for mer sprøytemiddelrester i maten vår. Er det greit? Nei, mener Oikos – Økologisk Norge, Framtiden i våre hender og Grønn Hverdag. Bli med og si nei til mer gift i maten du også!

Sprøytemidler brukes i korn, frukt, bær og grønnsaker for å hindre insekter, sopp og ugress i å redusere avlingene. Sannsynligheten for at eplene eller jordbærene du kjøper i norske butikker inneholder sprøytemidler, er stor. Nå vil Mattilsynet at det skal bli tillatt med enda mer sprøytemiddelrester.

Dette synes både Oikos – Økologisk Norge, Framtiden i våre hender og Grønn Hverdag er en svært dårlig idé. Økt bruk av sprøytemidler fører til mer forurensning av miljø og grunnvann der varene dyrkes. I tillegg er det dårlig nytt for oss forbrukere og for bøndene, fordi sprøytemidler kan være helseskadelige.

Framtiden i våre hender, Oikos – Økologisk Norge og Grønn Hverdag vil derfor protestere mot forslaget til Mattilsynet. Nå håper de du også vil si nei til mer gift i norsk mat.  Du kan signere vår underskriftskampanje her, og underskriftene vil bli overlevert EØS-komiteen – som kan nedlegge veto mot at Norge skal måtte følge EU på dette området.

En beslutning – tatt av norske politikere – vil komme etter påske.

Mattilsynet ønsker altså å øke grenseverdiene for 18 kjemisk-syntetiske sprøytemidler, der kun fem er tillatt i Norge nå. De resterende 13 er ikke tillatt å bruke her i landet, men de brukes i land vi importerer fra. Årsaken til at norske myndigheter vil gjøre som EU og tillate økt bruk av sprøytemidler, er å unngå handelshindring med flere land (USA, Brasil, Canada, Sør-Afrika, Sentral-Amerika). Dermed kan det se ut som om reduserte handelshindringer er viktigere for norske matmyndigheter enn folkehelsa.

Å tillate økte grenseverdier av sprøytemiddelrester i maten er et skritt vekk fra renere grunnvann, bedre miljø og bedre helse.

Det meste av forskningen på sprøytemidler handler om hvordan mennesker og miljø reagerer på ett enkelt sprøytemiddel, og i mindre grad om hvordan cocktailen av flere sprøytemidler virker over tid. Men det fins eksempler på forskning som sterkt indikerer at summen av sprøytemidler er mer skadelige enn når de vurderes hver for seg. Sunt folkevett tyder også på det. Dette har ikke Mattilsynet og EU tatt hensyn til. Vi mener det er nødvendig å ha en føre-var holdning.

Erfaringer fra flere tiår med økologisk landbruk viser at det er unødvendig å bruke slike sprøytemidler i matproduksjon.

– Her kan du lese hva Mattilsynet skriver om saken.

– Les mer om saken i Oikos´ høringsbrev

– Signér kampanjen mot gift i maten her!

Du vil kanskje også lese Bidra til mer helse- og miljøvennlig matproduksjon og rettferdig fordeling

Del

About Oikos

Oikos - Økologisk Norge er en organisasjon som jobber for et mer økologisk samfunn. Vi har hovedfokus på mat, men jobber også med andre områder som bistand, tekstil, kosmetikk m.m. Oikos er med i Forum for utvikling og miljø, Initiativ for etiske handel, Grønn Hverdags kompetansenettverk og er miljøfyrtårnsertifisert.