Salg av økomat økt med nesten 22 prosent

Det er grønnsaker, meieriprodukter og barnemat som har den høyeste omsetningen. Foto: Sxc

Det er grønnsaker, meieriprodukter og barnemat som har den høyeste omsetningen. Foto: Sxc

Omsetningen av økologiske varer i dagligvarehandelen har økt med nesten 22 prosent det siste året, viser en rapport fra Landbruksdirektoratet. Det er grønnsaker, meieriprodukter og barnemat som har den høyeste omsetningen. Produksjonen av økologiske poteter, grønnsaker og frukt øker også, mens det er en tilbakegang for kornproduksjonen.

Rapporten om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer for 1. halvår 2016 viser at omsetningen gjennom dagligvarehandelen var på 1,17 mrd. kroner. Økningen på 21,9 prosent skyldes både større omsatt mengde og høyere pris på de økologiske varene.

De største varekategoriene er grønnsaker, meieriprodukter og barnemat. I tillegg er frukt, bær og nøtter og kornprodukter og bakevarer blant de kategoriene med størst omsetning, regnet i verdi, sammenlignet med 1. halvår 2015. Etter flere år med nedgang har salget av brød begynt å øke igjen.

Omsetningen av meieriprodukter totalt økte med over 15 prosent, men i absolutte tall forblir den lav, med unntak av melk. Omsetningen av økologisk fløte og yoghurt økte kraftig, mens den var moderat for de andre meieriproduktene.

Stor etterspørsel etter økologisk frukt og grønt
For økologiske poteter, grønnsaker og frukt er hovedkonklusjonen for avlingssesongen 2015–2016 at salget og prisnivået øker. Det er stor etterspørsel etter økologiske produkter, slik at en større norsk produksjon vil bidra til økt omsetning. For lagringsgrønnsaker er det behov for større avlinger inn på lager og en lengre lagringssesong. For veksthusgrønnsaker vil økt produksjon redusere behovet for import gjennom året.
Selv om økologiske poteter, frukt og grønt øker i omsetning, utgjør de fleste bare 1–2 prosent av det totale salget.

Produserer mindre økologisk korn
Produksjonen av økologisk korn, erter og oljefrø var på litt over 12 000 tonn, en nedgang på 12 prosent fra året før. Andelen økologisk av total kornproduksjon gikk også ned, til snaue 0,9 prosent. Omsetningen av økologisk kraftfôr gikk opp med om lag 2 prosent fra 2014–2015, drevet av salgsveksten for fôr til fjørfe. Det er i Østfold den største produksjonen av økologisk korn skjer, mens Trøndelagsfylkene har den største andelen økologisk korn sammenlignet med konvensjonelt dyrket.

Landbruksdirektoratets halvårsrapport for økologisk produksjon og omsetning er et tillegg til helårsrapporten som kommer i mars. Tillegget omfatter utviklingen gjennom avtaleåret og avlingssesongen 2015–2016 for økologisk korn og kraftfôr, og for økologisk potet, grønnsaker og frukt. I tillegg presenteres utviklingen i omsetningen av økologiske produkter gjennom dagligvarehandelen for 1. halvår.

Del

About Redaksjonen MOJO Magasin

Redaksjonen