Økologisk landbruk kan øke matsikkerheten i Afrika

foto: Sonnyleon, Sxc

Det finnes mange organer som bidrar til mer kunnskap om hvilken rolle økologisk landbruk kan spille i forhold til global matsikkerhet, videre utvikling, bedre inntjening for fattige bønder, mindre miljøproblemer osv. Under finner du mer informasjon og linker til noen av de viktigste.

Tekst: Bioforsk Økologisk & Maiken P. Sele – Oikos

Økologisk landbruk kan øke matsikkerheten i Afrika

«Mat til over 6 milliarder mennesker – over 9 milliarder innen 2050 – vil kreve ett bredt spekter av kreative, bærekraftige landbrukssystemer som ikke bare produserer mat, men også som faktor i den økonomiske verdien av naturbaserte tjenester som skog, våtmarker og jordorganismer som grunnpilarer til landbruket. Å kun videreføre den «industrielle» landbruksmetoden fra det 20nde århundre inn i det 21ste århundret som eneste globale løsning vil ikke tjene oss godt», skriver generalsekretæren i UNCTAD Supachai Panitchpakdi og administrerende direktør i UNEP Achim Steiner.

Landbruk og matsikkerhet

Fattigdom er en stor bidragsyter til usikker tilgang på mat, og økologisk landbruk kan bidra positivt med hensyn til mattilgang og muligheter for salg og videreutvikling, men også ved at utviklingen skjer på en miljøvennlig måte.

Økologisk landbruk er avhengig av fem samfunnsfaktorer for å lykkes – naturressurser, sosiale, menneskelige, fysiske og økonomiske – og bidrar dermed til å forvalte disse naturmessige, sosiale og økonomiske ressursene over tid. Dette kan igjen redusere mange av faktorene som skaper usikkerhet rundt mat. Rapporten anser en økning i total gårdsproduktivitet in situ i utviklingsland som det mest bærekraftige valget for landbruksutvikling og matsikkerhet ut i fra:

  • i hvilken grad bønder kunne forbedre matproduksjon og få økte inntekter med lavkostnad, lokalt tilgjengelig teknologi og innsatsfaktorer (ansett som særdeles viktig siden prisene på kjemikalier og drivstoff til landbruket er høye),
  • om dette var oppnåelig uten å skade miljøet ytterligere, og
  • i hvilken grad bonden fikk evne til handle/omsette.

Gode og stabile avlinger

Studier fant at avlinger i økologiske systemer i utviklingsland ikke går ned og i det minste holder seg stabile under omlegging fra systemer som bruker relativt lave mengder syntetiske innsatsfaktorer, sistnevnte er utbredt i Afrika. I alle case undersøkelsene utkonkurrerte økologisk landbruk de tradisjonelle systemene da avlingene økte over tid ettersom de fem samfunnsrelaterte forholda ble bedra.

Miljø, samfunn og samarbeid

Den store majoriteten, 93 prosent av case studiene i rapporten, viste fordeler relatert til grunnpilaren for naturlig kapital – lokalmiljøet – med bedret jordfruktbarhet, vanntilgang, flomkontroll, biodiversitet og sosial kapital (flere og sterkere sosiale organisasjoner på lokalt nivå, nye regler og normer for forvaltning av felles naturressurser og bedret kobling mot eksterne institusjoner).

Kunnskap og avhengighet av eksterne innsatsfaktorer

Utdannelse for å forbedre helse hos både individer og samfunn, øke matavlinger og bedre tilgang til mat var viktig. Bønder som tok i bruk den helhetlige tankegangen som kjennetegner økologisk landbruk, ble bedre til å tilpasse og forandre landbrukssystemene sine ved utfordringer og stress, noe som gjorde landbrukssystemene deres mer motstandsdyktige. Prisfluktuasjonene på mat og drivstoff fra 2008 understreker viktigheten av å gjøre landbruket mindre avhengig av energi og innsatsfaktorer utenfra. Økologisk landbruk, drevet sertifisert eller ei, er annerledes i behov for arbeid og kunnskap, så oppbygging av kunnskap og samarbeid hos individer og grupper er viktig.

Forfatterne framhever økologisk landbruk som et av flere verktøy som må til for å få Afrika ett steg i riktig retning. Et skifte i forsknings- og vitenskapsbudsjetter som vektlegger småskalalandbruk, bærekraftige metoder og agro-økologiske teknologier trengs også, sammen med økt samarbeid mellom forskere, veiledere og bønder.

Nyttige nettsider og rapporter

De to FN-organisasjonene UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) og UNEP (United Nations Environment Programme) har gitt ut en rapport om økologisk landbruk og matsikkerhet i Afrika (2008).

Bioforsk Økologisk har laget et sammendrag av rapporten på norsk, som vi har gjengitt over. De har også en nettside Agropub, med store mengder informasjon om økologisk landbruk både i Norge og ellers i verden.

Rapport fra FNs spesialrapportør for retten til mat (2011)

FAO har en egen nettide for økologisk landbruk og har også en rapport om økologisk landbruk og matsikkerhet (2007).

IFOAM har publisert en temautgave av magasinet Ecology and farming som handler om økologisk landbruk i Afrika (aug. 2009).

FiBL er et sveitsisk forskningsinstitutt for økologisk landbruk som har en egen utviklingsavdeling.

 

Del

About Oikos

Oikos - Økologisk Norge er en organisasjon som jobber for et mer økologisk samfunn. Vi har hovedfokus på mat, men jobber også med andre områder som bistand, tekstil, kosmetikk m.m. Oikos er med i Forum for utvikling og miljø, Initiativ for etiske handel, Grønn Hverdags kompetansenettverk og er miljøfyrtårnsertifisert.