Økologi ga renere drikkevann

München kommunen sto også bak annonsekampanjer for å få befolkninga til å kjøpe mer økologisk mat. En annonse lød f.eks.: "Kjøp en liter økomelk og beskytt 4000 liter av Münchens drikkevann." Foto: Sxc

München kommunen sto også bak annonsekampanjer for å få befolkninga til å kjøpe mer økologisk mat. En annonse lød f.eks.: «Kjøp en liter økomelk og beskytt 4000 liter av Münchens drikkevann.» Foto: Sxc

Omlegging til økologisk landbruk har gjort drikkevannet i München renere. Det har lyktes byen å senke innholdet av nitrat og sprøytemiddelrester betraktelig, og vannet ble til og med billigere. 

Fra 1974 til 1992 økte nitratinnholdet i Münchens drikkevann fra seks til 15 mg per liter. Også innholdet av sprøytemiddelrester steg. I 1991 besluttet derfor kommunen å gjøre noe proaktivt for å forbedre drikkevannskvaliteten.

Omlegging til økologisk landbruk

Først pekte kommunen ut et område for å samle inn drikkevann på ca 60 000 dekar. Området er dels skog, dels jordbruk med en overvekt av melkeprodusenter. Kommunen ville gjerne stimulere gårdene til å legge om til økologisk drift, og de startet et samarbeid med de lokale bøndene. Det ble besluttet å tilby økonomisk støtte over flere år til omlegging. Dette ble tatt godt imot.

Innkjøpene av mat i lokale skoler og institusjoner ble lagt om til økologisk. Det ble særlig lagt vekt på innkjøp av økologisk mat fra det området som drikkevannet kom fra. Det ga bøndene et ekstra insentiv til å legge om til økologisk drift.

Kommunen sto også bak annonsekampanjer for å få befolkninga til å kjøpe mer økologisk mat. En annonse lød f.eks.: «Kjøp en liter økomelk og beskytt 4000 liter av Münchens drikkevann.» Dessuten gjennomførte en tiltak som f.eks. guidete sykkelturer i området, for å øke bevisstheten i befolkninga om endringene.

Vannet ble billigere rent

I dag drives ca 80 prosent av jordbruksarealet økologisk, og drikkevannet er blitt renere, både når det gjelder nitrat og sprøytemiddelrester. Hele prosjektet betyr at drikkevannet nå er blitt ca 4 øre dyrere per m3, men alternativet, å rense vannet for nitrat og sprøytemiddelrester, ville ha kostet 50 ganger så mye. Det vil si at vannet ville vært kr 1,70 dyrere per m3. Omlegginga til økologisk landbruk har med andre ord gitt Münchens befolkning renere drikkevann – billigere.

Les mer:
•www.greppa.nu
•Designing watershed programs to pay farmers for water quality services: Case studies of Munich and New York City
 
Mer om Økologi
 

 

Del

About Oikos

Oikos - Økologisk Norge er en organisasjon som jobber for et mer økologisk samfunn. Vi har hovedfokus på mat, men jobber også med andre områder som bistand, tekstil, kosmetikk m.m. Oikos er med i Forum for utvikling og miljø, Initiativ for etiske handel, Grønn Hverdags kompetansenettverk og er miljøfyrtårnsertifisert.