Norges første miljøkartong for melk

Som første meieri i Norge lanserer Rørosmeieriet økologisk melk i miljøkartonger fra Elopak, laget av kun fornybare råmaterialer.

Lederposisjon i Norge innen miljø
Produksjonen i de nye Pure-Pak® kartongene startet i januar 2016, sier meieribestyrer Trond Vilhelm Lund i Rørosmeieriet.

– Det er en stor glede å kunne levere økologisk mjølk i miljøvennlige kartonger der også plastmaterialet er fornybart. Dette er et virkelig løft for vår helhetlige satsning på miljøforbedringer, sier Lund. Vi er en relativt liten aktør, så vi vil oppfordre andre aktører til å følge etter så vil dette bli et miljøtiltak som monner.

Rørosmeieriet produserer Änglamark Melk til Coop, og har inngått en større avtale med NorgesGruppen om levering av økologisk melk til flere av NorgesGruppens kjeder. Etterspørselen etter økologiske produkter har økt kraftig de siste årene, og trenden fortsetter.

-Rørosmeieriet er en av Norges fremste representanter for miljøvennlige melkeprodukter, og vi er glade for deres bevisste valg av kartong, sier Andreas Weselka, kundeansvarlig hos Elopak. Vi opplever dem som grunnleggende ekte i sine valg. De ønsker å gjøre en forskjell når de nå velger å kombinere sine produkter med våre aller mest miljøvennlige drikkekartonger.

Fornybart råmateriale
Alle kartongene som Rørosmeieriet benytter er FSC (2) (Forest Stewardship Council) sertifisert. Det vil si at tømmeret som danner basis for pappen i kartongen kun blir tilvirket fra Nord Europeiske skoger som blir sertifisert av et eget nøytralt organ. Plastmaterialene som benyttes som barrierer i kartong og kork kommer fra organisk avfall i Europa. Elopaks valg av fornybare plastmaterialer bidrar til den sirkulære økonomi, som igjen var et meget viktig diskusjonstema bl.a under klimaforhandlingene i Paris. CO2 fotavtrykket på en kartong med fornybare råmaterialer er 20% lavere enn en konvensjonell kartong.

Den fornybare barrieren i kartongen kommer fra ISCC sertifisert (1) organisk avfall og restprodukter i Europa. Det at et restprodukt fra en verdiskapningskjede går inn som råvare i en ny kjede er midt i den strategi som EU har for den såkalte sirkulære økonomi. Dette er en av bærebjelkene i Europeisk miljøstrategi, sammen med sterkere krav til gjenbruk og resirkulering av for eksempel emballasje. Elopak’s kartonger er fullstendig resirkulerbare. Kartongen består i tillegg til de fornybare barriere polymerer også for størstedelen av råvarer fra bærekraftig skogdrift.

Kilde: Rørosmeieriet

Del

About Redaksjonen MOJO Magasin

Redaksjonen