Miljøgifter i matemballasje

Skjermdump fra NRK

Skjermdump fra NRK

I NRKs program Forbrukerinspektørene avslørte de nylig at flere typer matemballasje inneholder miljøgifter som er forbudt å bruke i klær. Testene påviste noen tilfeller av at stoffene var blitt overført til matvarene.

NRK Forbrukerinspektørene fikk Norsk institutt for vannforskning (NIVA) til å teste 30 ulike varianter av matemballasje fra dagligvarebutikker.

Hoper seg opp

Ti av prøvene inneholdt fluorerte stoffer, fire av dem inneholdt verstingen PFOA. Dette er stoffer som tilhører den gruppen av miljøgifter som forskerne finner mest av i folks blod, og de tilhører gruppen som kalles PBT-stoff, persistente, bioakkumulerende og giftige.

Det betyr at de holder seg lenge, at de hoper seg opp i biologiske organismer, for eksempel folk, og at de altså ikke er regnet som spesielt sunne.

Forbudt i klær

I juni i fjor fikk vi et nasjonalt forbud mot bruk av slike stoffer i klær, sko og andre tekstiler, men matemballasje er ikke omfattet av forbudet, skriver nrk.no.

– Det er et stort paradoks at et stoff vi vet er skadelig, og som er forbudt i for eksempel klær, skal være lov i matemballasje. Det er en alvorlig bekymring, sier Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland til nrk.no.

Små doser farlige

Disse stoffene mistenkes for å være hormonforstyrrende. For slike stoffer mener flere forskere at mengden stoff ikke er så avgjørende.

Tidligere generaldirektør for den svenske Kemikalieinspektionen, Ethel Forsberg ble intervjuet i SVT i høst:

– Tidligere har man trodd at mengden stoff er avgjørende for hvor giftig noe er, men med hormonforstyrrende stoffer tror forskerne nå at det kan være de små dosene som er farligst, sier Forsberg i SVT-innslaget. – Små doser hormonhermere ser ut til å kunne lure kroppen til å tro at de er kroppens egne hormoner, og da kan de gjøre stor skade, forklarer Forsberg.

Velg miljømerket og øko

Både Ethel Forsberg, den norske informasjonssiden erdetfarlig.no og nrk.no framholder at man kan unngå disse miljøgiftene ved å velge miljømerkede produkter. Forsberg påpekte også i intervjuet med SVT i høst at man kan redusere risikoen for miljøgifter ved å lage maten selv av økologiske råvarer.

Emballasje for økologisk mat

– Vi får henvendelser fra folk som lurer på om det ikke er egne og strengere krav til emballasje på økologisk mat, sier seniorrådgiver i Oikos, Maiken P. Sele.  – Det er forståelig at folk har en slik forventning. Da er det fint å kunne opplyse om at Debio for tiden jobber med en veileder for god praksis når det gjelder emballering av økologiske produkter. I tillegg er det allerede bevissthet rundt dette blant mange økoprodusenter, som for eksempel bruker bioplast som kan komposteres, mener Sele.

– Emballasje er noe som vi ser er en voksende utfordring for mange, og det oppstår stadig nye problemstillinger. Vi ser at det er behov for veiledning og anbefalinger for våre kunder, sier Gerald Altena, regel- og kvalitetsansvarlig i Debio.

Et råd i den nye veilederen vil være å unngå stoffer som er skadelige for miljø og helse i emballasjen, selv om de er tillatt å bruke i henhold til det generelle lovverket i Norge. Debio samarbeider også internasjonalt gjennom Leading Organic Alliance med blant annet anbefalinger for emballasje og emballering, avslutter Altena.

_________________________________________________________

Bransjen har ansvaret

I følge Mattilsynets regler om matemballasje har næringsmiddelvirksomheter selv ansvar for å bruke matkontaktmaterialer som er beregnet til kontakt med mat, og å sørge for at bruken av dem er riktig.

Men en undersøkelse som Mattilsynet publiserte nå i januar i år, viser at ikke alle i bransjen er like godt kjent med reglene og langt fra alle har gode kontrollrutiner.

Se Forbrukerinspektørene på NRK1 HER

Les om fluorerte stoffer HER

Les om forbudet mot slike stoffer i klær og sko HER

Les hele saken hos nrk.no, og se produsentenes svar om sine produkter HER

Les mer om miljøgiftene i maten vår HER

 Sjekk også hvilke miljømerker du bør se etter

 

Del

About Oikos

Oikos - Økologisk Norge er en organisasjon som jobber for et mer økologisk samfunn. Vi har hovedfokus på mat, men jobber også med andre områder som bistand, tekstil, kosmetikk m.m. Oikos er med i Forum for utvikling og miljø, Initiativ for etiske handel, Grønn Hverdags kompetansenettverk og er miljøfyrtårnsertifisert.