Fordi DE fortjener det

Tusenvis av dyr brukes hvert år til dyreforsøk i kosmetikkindustrien. Slik trenger det ikke være: Du kan redde forsøksdyrene ved å velge produkter fri for dyretesting!

Tekst: Live Kleveland, informasjonsansvarlig Dyrevernalliansen

Tusenvis av dyr brukes årlig i dyreforsøk, men det finnes mange alternative metoder som erstatter dyretesting for å unngå dyrs lidelser. Foto: Sxc

Fortsatt brukes millioner av dyr verden over til å teste ut kosmetikk. Forsøksdyrene lider for skjønnheten som vi mennesker streber etter. Mange selskaper har gått foran som strålende eksempler på at kosmetikk kan fremstilles uten dyreforsøk, men flere av gigantene på markedet fortsetter bruken av dyr.

Dyreforsøkene

Dyreforsøk i kosmetikken kan foregå på mange forskjellige måter, men her er en oversikt over de tre vanligste testene:

 • Øyetest: Testen er kjent som The Draize Eye Test, og blir brukt for å fastslå irritasjonen av et stoff når det påføres direkte på øyet.
 • Hudtest: Disse testene brukes for å undersøke giftigheten av substanser påført huden.
 • Forgiftning: Det er mange typer giftighetstester. Dyrene blir tvunget til å svelge eller inhalere stoffet. Eventuelt blir stoffet sprøytet direkte inn i magen på dem.

Neppe endelig forbud ennå

EU har vedtatt regler om dyretesting i kosmetikken. Disse gjelder for Norge også. Reglene bestemmer at det er forbudt å dyreteste ferdig kosmetikk og ingredienser, men det finnes tre unntak. Kosmetikk kan fortsatt dyretestet for å sjekke gjentatt forgiftning, virkning på drektige dyr, og forgiftningsprosesser (toksiokinetikk).

Dessverre krever disse tre testformålene fortsatt mange forsøksdyr.

Fra 2013 skulle det etter planen være forbudt å markedsføre all kosmetikk som har blitt dyretestet, men i 2010 ble det klart at sterke krefter i EU ønsker å utsette dette endelige forbudet. Etter all sannsynlighet blir fristen skjøvet ut i evigheten – mens dyreforsøkene fortsetter.

I land som USA og Japan er det ingen spesielle regler som begrenser bruken av dyretesting i kosmetikken.

Alternativer til dyretesting

Det finnes mange alternativer til dyreforsøk. Virkningen av veldig mange stoffer er allerede kjent, og desssuten finnes det mange tester som erstatter dyreforsøk.

Kosmetikkselskaper som velger å ikke dyreteste, baserer seg ofte på å bruke stoffer der virkningen allerede er kjent. Bruker de nye stoffer, velger de noen som kan testes ut ved hjelp av alternative metoder.

Her er noen av metodene som erstatter levende dyr:

 • Cellekulturer
 • Datamodeller
 • Utprøving av ufarlige stoffer på frivillige
 • Utprøving på laverestående organismer

«Vi tester ikke på dyr»

Noen selskaper hevder at de ikke tester “ferdige produkter” på dyr. Ikke la deg imponere av dette; slik testing er jo allerede forbudt i Norge og EU. Mange kosmetikkprodusenter tester fortsatt ingrediensene på dyr i de tilfellene det er lovlig.

Noen hevder at de ikke tester på dyr, men gir likevel andre i oppdrag å utføre testingen for seg. Enkelte påstår til og med at de «ikke tester ingredienser på dyr», men «glemmer» å nevne at de likevel gjør det så sant det er lovlig.

Atter andre viser til at de oppfyller lover og regler, sier noen ord om at de støtter bruken av alternativer til dyreforsøk – og håper at forbrukerne skal la seg lure til å tro at produktene ikke er dyretestet.

Livet som forsøksdyr

Forsøksdyr lever hele livet i små bur. Her kan de ikke oppføre seg normalt og får ofte forstyrret adferd. For eksempel kan de få selvdestruktiv adferd, og begynne å gnage på egen kropp. Noen slutter å være aktive, og interesserer seg ikke lenger for noe. Andre utfører den samme handlingen igjen og igjen uten noe klart formål eller funksjon.

I tillegg til selve dyreforsøkene utsettes de for mange rutineprosedyrer som medfører smerte og ubehag. Forsøksdyr blir for eksempel ofte tvangsfôret ved å få stukket en sonde ned i spiserøret, og så påtvunget et preparat. Dette kan de få panikk av. De kan også få oppskrapet og sår hals av sonden. Noen dyrearter kan få sonden i pusterøret fordi det er lett å stikke feil på dem.

I 2010 var det 100 kosmetikkmerker på det norske markedet som ikke var testet på dyr.

Noen merker som Ikke tester på dyr:

 • Burt’s Bees
 • Clinique Laboratories
 • Dermalogica
 • DN skincare
 • Enjo
 • Fudge
 • H&M (Hennes & Mauritz)
 • Mary Kay
 • Revlon
 • WeledaYves Rocher

Komplett liste over hvem som tester og ikke tester på dyr finner du på www.dyretesting.no

 

Kritikk av dyreforsøk

Det kan reises kritikk mot dyreforsøk både på vitenskapelig og etisk grunnlag:


Vitenskapelig er mange forskere i økende grad skeptiske til om dyreforsøk gir pålitelige resultater. En årsak er fysiologiske ulikheter mellom mennesker og dyreartene som brukes til forsøk.

Det er dokumentert at mange forsøksdyr får adferdsforstyrrelser på grunn av det mentalt utilfredsstillende livet i små bur. Et eksempel er stereotyp adferd, som antas å ha tilsvarende årsaker som lignende handlinger hos schizofrene og autistiske mennesker.

Etisk er det et paradoks at dyrene ligner så mye på mennesker at vi benytter dem som modeller for oss selv, samtidig som vi utsetter dem for lidelser som det aldri ville blitt tillatt å utsette mennesker for. Et vesentlig spørsmål er da hvilke egenskaper dyrene mangler, som rettferdiggjør denne forskjellsbehandlingen.

Enkelte hevder at det er «vår rett» å bruke dyr til egen fordel fordi de er mindre intelligente. Hvis dette argumentet skal gjelde, må det gå en magisk grense ved det som kan kalles normal human intelligens. Det er jo bred enighet om at intelligens ikke er et akseptabelt kriterium for å vurdere menneskers verdi.

Dyr har mange evner til felles med mennesker. De kan føle fysisk smerte, kjede seg, sørge, føle frykt og glede. Et individ med slike følelser har interesse i å ha det godt, og i å unngå lidelse. Som mennesker er vi moralske vesener, med ansvar for egne handlinger. I lys av dette fremstår det ikke som etisk akseptabelt å pine dyr til fordel for egen forfengelighet.

Kosmetikk som ikke er testet på dyr

Dyrevernalliansen påvirker næringslivet, og arbeider for kosmetikk fri for dyretesting.

Vi samarbeider med dyrevernorganisasjoner over hele verden om merkeordningen Go Cruelty Free, og sørger for at internasjonale selskaper som ikke dyretester, og selger produktene sine i Norge, blir oppført på listen over anbefalt kosmetikk.

Mindre selskaper kan skrive kontrakt med Dyrevernalliansen for norske forhold.

I 2010 nådde vi målet om 100 kosmetikkmerker frie for dyretesting på det norske markedet. Dette gjør det stadig lettere for bevisste forbrukere å holde baderomsskap og sminkepung fritt for dyrelidelser.

Les mer på dyretesting.no!

Del

About Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen arbeider fagbasert og politisk for å stoppe dyremishandling. De påvirker politikere og næringsliv, og er fast høringsinstans for Landbruksdepartementet. Dyrevernalliansen jobber for et norsk dyrepoliti, avvikling av pelsdyroppdrett, bedre dyrevelferd i landbruket og alternativer til dyreforsøk. Dyrevernalliansen og medlemmene deres har oppnådd resultater som hjelper tusenvis av dyr.