Burfrie høner gir bærekraftige egg

Foto: Sxc

Matproduksjon bør være bærekraftig. Den bør være naturlig og ta hensyn til dyrevelferd. I eggproduksjon er dette kun mulig med burfrie høner.

Stadig flere forbrukere er opptatt av bærekraftighet. Maten skal være produsert på en naturlig måte og dyrene skal ha det bra.

Slik bærekraftig eggproduksjon er kun mulig når hønene ikke sitter i bur.

Livet i bur er unaturlig. I bur har ikke høna mulighet til å være høne. Plassen høna har til rådighet er ikke større enn et A4-ark. Hun får aldri muligheten til selv å lete etter mat. Hun får aldri muligheten til å oppleve noe annet enn nettingbunn under føttene.

Livet i bur er det motsatte av god dyrevelferd. Høna får ikke beveget seg normalt eller strukket på vingene. Den manglende mosjonen fører til benlidelser. Høna får ofte benskjørhet, og hun har større risiko for at bena brekker under håndtering. I bur slipper høna aldri vekk fra de andre hønene i buret.

Uten bur er mulighetene derimot åpne. Uten bur er bærekraftig eggproduksjon mulig.

Produksjonsformer uten bur har muligheten til å gi høna et mer naturlig liv. Produksjonsformer uten bur kan gi høna den velferden hun fortjener.

Burfrie høner kan selv lete etter mat. Burfrie høner kan oppleve naturlig materiale under føttene. Burfrie høner kan bevege seg tilstrekkelig, så ikke bena brekker. Burfrie høner får strukket på hodet og flakset med vingene. Burfrie høner kan gå vekk fra de som plager dem.

Velg burfritt fordi du er opptatt av bærekraftighet, naturlig mat og dyrevelferd!

Lær mer om Dyrevernalliansens kampanje for burfrie høner og egg.

Del

About Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen arbeider fagbasert og politisk for å stoppe dyremishandling. De påvirker politikere og næringsliv, og er fast høringsinstans for Landbruksdepartementet. Dyrevernalliansen jobber for et norsk dyrepoliti, avvikling av pelsdyroppdrett, bedre dyrevelferd i landbruket og alternativer til dyreforsøk. Dyrevernalliansen og medlemmene deres har oppnådd resultater som hjelper tusenvis av dyr.