Bruker dyreforsøk til å fremstille botox

 

Foto: Sxc

Botox er et vanlig brukt skjønnhetsmiddel i Norge. Få vet at fremstillingen av botox skjer med dyreforsøk, der forsøksdyrene dør av langsom kvelning. Dette er et eksempel på hvor unødvendige formål dyreforsøk brukes til.

Botox er vanlig

Bruk av botox er et av de vanligste inngrepene innen kosmetisk kirurgi. Giften lammer små muskler i ansiktet, og glatter dermed ut rynker.

I 2009 ble det omsatt botox for 35,5 millioner kroner i Norge.

Dyreforsøk med botox

Det er lite kjent at grusomme dyreforsøk brukes til fremstillingen av botox. Undersøkelser tyder på at omtrent 600.000 mus blir benyttet hvert år på verdensbasis.

Til botox-testingen brukes en type dyreforsøk som kalles LD50. «LD» står for «lethal dose», altså dødlig dose.

Testingen går ut på å se hvor høy dose av stoffet som må til for å drepe 50% av dyrene som er med i forsøket. Vanligvis brukes 20 dyr til hver test.

Giften blir injisert inn i magen på dyrene. Halvparten av forsøksdyrene dør vanligvis i løpet av tre til fire dager, av langsom kvelning. Undersøkelser viser at de overlevende dyrene vanligvis blir drept enten ved at nakken ble knukket med kulepenn, eller i et kammer med karbondioksid.

Dyreforsøk med botox regnes ikke som kosmetikktesting

I EU og EØS-området er det siden 1. januar 2009 forbudt å bruke dyreforsøk til testing av kosmetikk, med noen unntak.

Men selv om botox brukes til skjønnhetskorrigeringer, regnes ikke middelet som kosmetikk. Årsaken er at regelverket definerer kosmetikk som midler man påfører på huden, mens botox jo injiseres.

Produkter som inneholder virkestoffet botulinum neurotoxin benyttes dessuten også til å behandle medisinske tilstander.

Lovgivning og alternative metoder

Det finnes flere alternative metoder til dyreforsøkene. Noen erstatter dyr helt, mens andre krever færre forsøksdyr og forårsaker mindre lidelse. I Den europeiske farmakopé, som regulerer hvilke dyreforsøk som kreves til testing av legemidler, er det vedtatt tre alternative metoder til LD 50- testen.

Problemet er at produsentene av botox likevel fortsatt benytter den velkjente LD 50-testen. Og myndighetene i EU kontrollerer ikke dyreforsøkene.

Produsentene av botox

Produsentene som lager botox, er:
• Allergan Inc.
• Ipsen Ltd
• Merz-Pharma GmbH & Co KgaA
• Galderma Ltd
• Medy-tox Inc. (Sør-Korea)
• btxa (Kina)

Ikke la dyr lide for skjønnheten

Dyrevernalliansen forstår at mange ser botox som en hjelp til å se bedre ut. Likevel oppfordrer organisasjonen til å unngå produktet frem til dyreforsøkene er erstattet av alternativer.

– Krev botox som ikke er dyretestet. Fordi dyrene fortjener det, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansens nettside kan du se video som dokumenterer dyreforsøk med botox.

Kilder
– Bitz, Silke, The Botulinum Neurotoxin LD50 Test – Problems and solutions, Altex, 27, 2/2010.
– Apotekerforeningen, Apotek og legemidler – bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2010. Omsetning av de 200 mest solgte legemidler.
– BUAV, The Ugly Truth about Botox, August 2010

Tags: ,
Del

About Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen arbeider fagbasert og politisk for å stoppe dyremishandling. De påvirker politikere og næringsliv, og er fast høringsinstans for Landbruksdepartementet. Dyrevernalliansen jobber for et norsk dyrepoliti, avvikling av pelsdyroppdrett, bedre dyrevelferd i landbruket og alternativer til dyreforsøk. Dyrevernalliansen og medlemmene deres har oppnådd resultater som hjelper tusenvis av dyr.