Barn særlig utsatt for fremmedstoffer i mat

Foto: Dreamstimefree

Foto: Dreamstimefree

Forskere fra UC Davis og UCLA i USA har gjort en risikovurdering basert på fremmedstoffer i mat og helseeffekter. Forskerne sammenlignet inntak av elleve fremmedstoffer via kosten, deriblant tre sprøytemidler, og risikoen for å utvikle kreft. Resultatene viser at særlig små barn (2-4 år) har lett for å overstige fremmedstoffers grensenivå knyttet til kreft.

De minste barna mest utsatt

Studien, som er publisert i tidsskriftet Environmental Health, ble utført blant 959 barn og voksne i California. Barn og foreldre ble delt inn i fire ulike grupper basert på alder: 2-4 år, 5-7 år, foreldre av små barn og eldre voksne. Gjennom spørreskjema ble type mat og matinntak kartlagt for de fire ulike gruppene. Forskerne sammenlignet estimert eksponering av elleve giftige stoffer (akrylamid, arsenikk, kvikksølv, bly, chlorpyrifos, permethrin, endosulfan, dieldrin, chlordane, DDE og dioksin) og selvrapportert matinntak. Det kjemiske innholdet av de ulike stoffene i mat ble hentet ut fra offentlige databaser.

Hele artikkelen kan leses her.

Frukt og grønt bidrar med mest sprøytemiddelrester i kosten

Resultatene viste at grenseverdiene for å utvikle kreft ble overskredet blant alle barn for stoffene arsenikk, dieldrin, DDE og dioksin. Barn i alderen 2-4 år hadde vesentlig høyere estimert inntak av seks av de elleve stoffene, sammenlignet med barn i alderen 5-7 år. Basert på de selvrapporterte kostdataene, bidro disse matvarene til det største inntaket av sprøytemiddelrester: tomat, fersken, epler, paprika, druer, bladsalat, brokkoli, jordbær, spinat, meieriprodukter, pærer, grønne bønner og selleri.

Bekymret for langtidsvirkningene

– Vi fokuserte på barn i denne studien fordi tidlig eksponering for giftstoffer kan gi langtidsvirkninger og påvirke sykdomsbildet senere i livet, sier Rainbow Vogt, hovedforsker i studien. – Disse resultatene tilsier at det er nødvendig å hindre barns eksponering av ulike typer toksiske(giftige) stoffer, for å redusere risikoen for at de skal utvikle kreft, sier Vogt.

Ernæringsfysiolog i Oikos – Økologisk Norge, Kari Tande-Nilsen, forteller at barn er særlig utsatt for fremmedstoffer i mat fordi de inntar mer mat og drikke i forhold til kroppsvekten sin enn det voksne gjør. I tillegg er barn i vekst og utvikling. – Særlig små barn har et immunforsvar som ikke er ferdig utviklet og som dermed gjør dem mer sårbare for f.eks. sprøytemidler, sier Tande-Nilsen.

Forskerne oppfordrer familier til å ta grep for å minske eksponeringen for fremmedstoffer. Tipsene til enkle grep inkluderer blant annet å spise økologisk dyrket mat, samt å spise variert, siden ulike stoffer opptrer i ulike typer mat.

Mer om sprøytemidler finner du her.

Les mer om økolgisk produksjon her.

Del

About Oikos

Oikos - Økologisk Norge er en organisasjon som jobber for et mer økologisk samfunn. Vi har hovedfokus på mat, men jobber også med andre områder som bistand, tekstil, kosmetikk m.m. Oikos er med i Forum for utvikling og miljø, Initiativ for etiske handel, Grønn Hverdags kompetansenettverk og er miljøfyrtårnsertifisert.