Regnskog i handlevogna

Mange har fått med seg at man bør unngå å kjøpe hagemøbler av tropiske tresorter. Men visste du at flere av de vanligste dagligvarene inneholder en planteolje som kan bety slutten for store deler av verdens regnskog?

 Av: Hanne Brown, Regnskogfondet

Grønn ørken: Når man flyr over store deler av Borneo er det plantasjer så langt øyet kan se. Regnskogens rike og mangfoldige liv er erstattet med grønn ørken. Foto: Anja Lillegraven, Regnskogfondet.

Palmeolje finnes i margarin, kjeks, babygrøt, såpe, potetgull, supper, sauser, frokostblandinger og en hel rekke andre varer som er vanlige i norske husholdninger. I tillegg produseres biodrivstoff av palmeolje. Men hva er det med denne oljen som er så besværlig?

Ødelegger økosystem

Palmeolje utvinnes fra palmefrukten. Palmetrærne dyrkes i enorme plantasjer i mange regnskogsland, spesielt i Asia. Etterspørselen etter den billige palmeoljen har gjort dette til en stor eksportvare for land som Malaysia og Indonesia. Årlig hugges og brennes enorme områder med regnskog for å plante oljepalmer.

Etablering av oljepalmeplantasjer er i dag den viktigste drivkraften bak avskoging i begge disse landene. Oljepalmeplantasjene fortrenger tusenvis av plante- og dyrearter. Det fantastiske dyrelivet, med orangutanger, nesehornfugler og villsvin forsvinner. Skogene på Borneo og Sumatra er eneste tilholdssted for orangutangen, men oljepalmeplantasjene har gjort det svært vanskelig for disse fruktspisende apene å klare seg. Orangutangen er i dag utrydningstruet.

Raskest: Malaysia har den raskeste avskogingstakten i verden. Tømmerethentes ut før plantasjene etableres. Foto: Anja Lillegraven, Regnskogfondet.

Mister skogen sin

Penanfolket har bodd i Sarawaks skoger på Borneo i titusen av år. De var opprinnelig skogsnomader og levde av jakt og sanking i regnskogen. På grunn av den omfattende avskogingen er de fleste nå fastboende i landsbyer som Long Beluk. Før stod regnskogen tett rund landsbyen. I dag er de siste restene i ferd med å forsvinne til fordel for oljepalmeplantasjer. Plantasjene gjør det vanskeligere å jakte, og kjemikaliene fra dem forurenser elvene hvor penanene fisker. – Vi blir boende, uansett hvor lite skog som er igjen, sier landsbyleder Alah Being. De dyrker grønnsaker og ris for å overleve. Salg av flettede matter og smykker de lager av rotting gir noen ekstra inntekter. Men også denne aktiviteten blir vanskeligere når skogen forsvinner. I dag lever mange av regnskogfolkene i fattigdom.

Mangel på merkeordning villeder forbrukerne

Norge importerer rundt 11 tusen tonn palmeolje årlig (SSB 2009). Mye av denne oljen brukes av matvare- og kosmetikkindustrien. Regler for ingrediensmerking av matvarer fastslår at samlebetegnelsen «vegetabilsk olje» skal føres opp, ikke spesifikt hvilken type olje som blir brukt. Det er derfor ofte umulig å vite om det du kjøper inneholder palmeolje. «Slik ingrediensmerkingen er i dag, er den med på å villede forbrukerne» skriver Forbrukerrådet på sine nettsider.

Taus om opprinnelse

Nøyaktig hvordan regnskogens skjebne i Asia henger sammen med butikkhyllene i Norge er det vanskelig å si noe sikkert om mener Framtiden i Våre hender. Organisasjonen har spurt en rekke norske matvareprodusenter om deres bruk av palmeolje. Mange vil ikke oppgi informasjon om sine leverandører.

Matvareprodusenten Mills, den suverent største innkjøperen av palmeolje i Norge, bedyrer at de bare bruker palmeolje fra bærekraftige plantasjer.

– Vi kjøper ikke selv direkte fra plantasjene, men føler oss trygge på at vår svenske leverandør har et seriøst utvalg av produsenter. Alle produsentene må være medlemmer av en frivillig ordning, RSPO, som forplikter selskapene å operere bærekraftig. Vi har tillit til at leverandøren vår følger det opp, sier Paul Aitkenhead i Mills til Framtiden i Våre Hender.

– Hvis ikke selskapene opplyser om hvor og hvem de kjøper palmeolje fra, er det umulig for oss å sjekke om palmeoljen er produsert i tråd med lover og viktige prinsipper, sier Solveig Firing Lunde, kampanjeansvarlig i Regnskogfondet.

Ribbet: Dette området er klargjort for plantasjer. Den frodige regnskogen som vokste her blir erstattet med endeløse rekker med oljepalmetrær. Foto: Julie Forchhammer, Regnskogfondet.

Sertifisering – en løsning?

Sertifisering av palmeolje er fortsatt veldig nytt og Regnskogfondet mener det er for tidlig å si om det kan løse noen av de alvorlige problemene som skyldes palmeoljeproduksjon. – Vår erfaring med tømmersertifisering er at krav som er gode på papiret altfor ofte ikke følges opp i praksis. For å kunne garantere for bærekraft må det være full sporbarhet på palmeoljen. Bare da kan man vite med sikkerhet hvor og hvordan palmeoljen er produsert, sier Firing Lunde.

Gir ikke opp

Tilbake i Sarawak har ikke penanfolket i Long Beluk gitt opp håpet. De vil kjempe for å bevare regnskogen og jorden sin. Landsbyen har samlet inn frø fra mange av regnskogens trær og planer. De håper å kunne dyrke dem og gjenskape noe av artsmangfoldet som er ødelagt. – Skal vi flytte, må vi tvinges bort, sier landsbylederen Being.

Les ingrediensmerking når du handler og unngå produkter med palmeolje.

Regnskogfondets arbeid med palmeolje Regnskogfondet samarbeider med flere organisasjoner i regnskogsland som forsøker å stanse oljepalmeplantasjer. En del av dette arbeidet dreier seg om å skaffe inn dokumentasjon om skadevirkninger og bistå lokalsamfunn i konflikter med plantasjeeiere. Regnskogfondet jobber også for å hindre at biodrivstoff basert på palmeolje blir brukt i Norge.

Vil du vite mer om Regnskogfondets arbeid? På Regnskogfondets nettside finner du både fakta, forbrukerstoff og muligheter til å engasjere deg.

Del

About Regnskogfondet

Regnskogfondet støtter konkrete prosjekter i samarbeid med indianere og andre skogfolk for å redde regnskogen i Amazonas, Asia og Afrika. Overvåking og vern av skogområder, rettshjelp til lokalsamfunn og utdanning på urfolks egne premisser er virkemidler som gir resultater. Samtidig jobber de for at regjeringer, Verdensbanken og private selskaper endrer politikk og praksis som bidrar til ødeleggelse av regnskog.