Norsk motebransje immune mot pelsframstøt?

Moteuka i oslo er pelsfri for andre året på rad, men pelsbransjen er kritisk. Foto: Krystian Olszanski/Creative Commons

Mandag 8. august ble moteuka sparket i gang. Med tette bånd mellom pels- og deler av designbransjen, er det et veiskille at vi nå for andre gang har moteuke uten pels. Markedsføringsorganet Saga Furs bruker nemlig nesten like mye på markedsføringstiltak som norsk pelsbransje får i subsidier. Er norsk motebransje nå i ferd med å b li immune mot framstøtene fra pelsbransjen?

Tekst: Hilde Valbjørn Hagelin, informasjonkonsulent i Dyrevernalliansen

I perioden 2004 til 2009 har Saga Furs hvert år brukt mellom 3.6 og 5.4 millioner euro på markedsføring. Dette tilsvarer omtrent 28 – 42 millioner norske kroner. Til sammenligning mottar norsk pelsnæring omkring 40 millioner kr i overføringer hvert år.

Et av satsingsområdene til Saga Furs er unge designere. Dagens designere blir utsatt for massiv markedsføring fra pelsbransjen allerede på skolebenken, og når de begynner i designkarrieren gir pelsbransjen dem lukrative tilbud om gratis kursing og pelsmateriale.

Likevel motstår nå tunge aktører innen den norske designbransjen markedsføringstiltakene til pelsbransjen. At markedsføringsbeløpene er nesten like høye som norske pelssubsidier, hjelper ikke: Norsk motebransje later til å ha blitt immune overfor pelsframstøtene. De tenker dyrevelferd framfor dyre kurs og materialer i gave.

Med pelsfri moteuke har pelsbransjen tapt en viktig arena for markedsføring. Og pelskuttet er ikke gått upåaktet hen. Pelsbransjens hovedorganisasjon Pelsinform, og dessuten Copenhagen Fashion Week var tidlig ute med kritikk.

–Jeg er sterkt kritisk til at Oslo Fashion Week driver med den typen kreative føringer. Det burde selvsagt være opp til designerne å selv bestemme hvilke materialer de vil benytte seg av, uttalte Eva Kruse, arrangør av moteuka i København. Det hun ikke fortalte, var at de selv stilte krav om at designerne måtte bruke pels for å få delta på det danske åpningsshowet.

Tags: , ,
Del

About Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen arbeider fagbasert og politisk for å stoppe dyremishandling. De påvirker politikere og næringsliv, og er fast høringsinstans for Landbruksdepartementet. Dyrevernalliansen jobber for et norsk dyrepoliti, avvikling av pelsdyroppdrett, bedre dyrevelferd i landbruket og alternativer til dyreforsøk. Dyrevernalliansen og medlemmene deres har oppnådd resultater som hjelper tusenvis av dyr.