Miljøvennlig båtpuss og bilpleie

Foto: Sxc

Våren har kommet og det er tid for å pusse på båten og vaske bilen. Begge deler kan innebære en betydelig miljøbelastning. Vi gir deg tipsene for en miljøvennlig båt- og bilvask.

Punkt én for både båt- og bileiere er å velge produkter som inneholder minst mulig av kjemiske stoffer. Bil- og båtpleieprodukter med miljømerkene Svanen og Blomsten tar hensyn både til helse og miljø. De inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og Blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Dersom du bruker produkter som inneholder kjemiske stoffer, er det viktig de blir kastet riktig, slik at de farlige stoffene blir riktig behandlet. Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene. Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Tips til båteiere

I Norge i dag finnes det ca 700 000 fritidsbåter. Miljøprøver fra 13 småbåthavner viser at bunnstoff og andre miljøgifter forurenser både jord og sjøbunn (Klif 22.03.11). Både båthavner og båteiere har plikt til å sørge for at farlig avfall blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte. Havnene har også plikt til å sørge for at aktiviteten ikke skader miljøet.

Her er noen tips til hva båteieren selv kan gjøre:

  • Samle opp slipestøv og avskrapet bunnstoff ved å legge en presenning under båten, samle opp støvet og kaste det i beholder for farlig avfall
  • samle brukt emballasje, koster, filler og kluter med maling og løsemiddelrester, og levere det til godkjent mottak
  • bruke en industriell støvsuger til å samle opp malingavskrap og slipestøv. Støvsugeren må ha et godkjent filter for helseskadelig støv (HEPA-filter), og støvsugerposen skal sorteres som farlig avfall
  • velge et hardt bunnstoff som gir glatt overflate, mindre groe og dermed mindre behov for vedlikehold
  • bruke biologisk nedbrytbar olje til motoren

Mer informasjon finner du i brosjyren Båtliv – en ren glede

Tips til bileiere

Dersom du skal vaske bilen hjemme, anbefaler Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) at du bruker produkter med miljømerket Svanen. Ellers er maskinvask på bensinstasjon et godt alternativ. Mange av stoffene som er tilsatt i bilpleiemidlene, er både giftige og tungt nedbrytbare i naturen. På bensinstasjonene er det oljeutskillere, slik at ikke miljø- og helseskadelige stoffer renner ned i bakken. Flere bensinstasjoner kan dessuten tilby svanemerket maskinvask.

Nyttige nettsteder:

Ren marina – Et miljøprosjekt som med effektive, enkle og rimelige tiltak reduserer tilsig av miljøgifter til sjøen drastisk

Ren glede – Et miljøprosjekt støttet av Statens forurensningstilsyn og Kongelig Norsk Seilforening

Nyttige Lenker:

Er det farlig: Miljøvennlig båtpuss

Er det farlig: Rengjøring av bil og båt

Klif: Miljøvennlig bilvask

Les om nyttige og mer naturlige tips uten kjemikalier her: Miljøvennlig bil- og båtpleie

Del

About Retursamarbeidet LOOP

LOOP er en stiftelse opprettet av returselskapene i 2000. LOOPs formål er å øke kunnskap og forbedre holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP fremmer samarbeid som styrker felles, effektiv kommunikasjon i hele miljø-, retur- og gjenvinningsbransjen.