Ikke la miljøhensynet gå opp i røyk – tips til miljøvennlig midtsommerfeiring

Mange typer materialer bør ikke brennes da det gir helse- og miljøskadelige utslipp. Sørg for en miljøvennlig midtsommerfeiring med giftfrie bål. Foto: Nini Hæggernes

Sankthansfeiring, med bålet som høytidelig midtpunkt, er et trivelig sommerinnslag for mange. Likevel er det verdt å huske at dårlig bålvett kan føre til miljø- og helseskader. Selv om noe er brennbart, er det kanskje ikke brukbart. Her er gode tips for en miljøvennlig midtsommerfeiring.

Slik er reglene for bålbrenning:

 • Det er generelt forbudt å brenne avfall her i landet, både på bål, på peisen og i ovner. Bare godkjente anlegg kan brenne avfall, og det stilles strenge krav til rensing.
 • Kommunene kan vedta forskrifter som åpner for visse typer brenning, for eksempel halm- og bråtebrenning, utepeiser og sankthansbål. Undersøk med kommunen eller brannvesenet hva som gjelder i ditt nærområde.
 • I mange kommuner må man søke om lov eller registrere seg for å brenne sankthansbål.
 • Der bålbrenning er tillatt, må det uansett foregå slik at flammene ikke gir helse- eller miljøskadelig røyk. Kjemikalier og andre farlige stoffer må under ingen omstendighet havne på bålet.

Dette kan brennes på sankthansbålet:

 • Tørt og rent trevirke.
 • Tørt hageavfall, som kvister, gras, halm o.l.

Dette skal IKKE på sankthansbålet:

 • Trevirke som er trykkimpregnert, malt eller overflatebehandlet på annen måte.
 • Plast
 • Elektriske apparater og tilbehør til disse (kabler, kontakter, brytere osv).
 • Lysstoffrør, isolerglassruter, kondensatorer.
 • Tekstiler
 • Møbler og madrasser.
 • Bildekk og andre produkter av gummi.
 • Maling, lim, lakk og beis.
 • Alt annet som måtte inneholde kjemikalier eller miljøskadelige stoffer.

Miljø- og helseskader ved bålbrenning

 • Trykkimpregnert tre innholder kobber, krom og arsen. Kobber og krom er metaller som binder seg lett til andre stoffer, med fare for å skape giftige og kreftframkallende forbindelser. I tillegg er de tungt nedbrytbare i naturen. Arsenforbindelser, som arsenikk, kan også være svært giftige og kreftfremkallende. Bare små mengder aske fra trykkimpregnert tre kan ta livet av et menneske.
 • Elektriske artikler inneholder såkalte bromerte flammehemmere, som skal hindre at plasten og andre materialer tar fyr når de blir varme. Disse stoffene er også tungt nedbrytbare. De lagres i naturen og i kroppen, og en del av dem kan gi miljø- og helseskader.
 • Plast kan inneholde mange ulike mykgjørere, såkalte ftalater. Disse forbindelsene kan være helse- og miljøskadelige, og blant annet skade forplantningsevnen hos mennesker og dyr.
 • Hormonhermere er en fellesbetegnelse på en lang rekke forbindelser som kan være helse- og miljøskadelige. Stoffene ”etterlikner” de naturlige hormonene i kroppen, og kan forårsake forstyrrelser i hormonbalansen. Slike stoffer finnes blant annet i maling, lim og lakk, PVC-plast, plantevernmidler og i bunnstoffet på gamle båter.
 • Mange tekstiler inneholder flammehemmere, lim, impregneringsstoffer og annet som består av helse- og miljøskadelige stoffer.
Litt om Hold Norge rent

Hold Norge rent er en nasjonal dugnad mot forsøpling i det offentlige rom med offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringsliv som medspillere. Visjonen vi arbeider etter er: ”Et rent og trivelig Norge”.Kampanjen skal mobilisere enkeltpersoner, grupper, lokalmiljøer, bedrifter, organisasjoner og offentlige etater til innsats mot forsøpling der vi møtes – i sentrum av byer og tettsteder, i friluftsområder, ved sjøen og på fjellet, og ved veier og turistattraksjoner. I tillegg ønsker Hold Norge Rent å bidra til at mest mulig avfall går til forsvarlig behandling gjennom etablerte, effektive innsamlingsordninger og at vi over tid kan redusere avfallsmengdene i Norge.

 

Kilde: Hold Norge Rent

Del

About Redaksjonen MOJO Magasin

Redaksjonen