Hvorfor økologisk bomullsproduksjon?

Foto: Sxc

Klær må vi ha og konvensjonell bomull utgjør halvparten av all tekstilfiber som brukes i verden. Men produksjonen er svært miljøbelastende. Den dekker ca 5 % av verdens åkerareal, men så mye som 25% av alle sprøytemidler mot insektangrep og ca. 11% av alle sprøytemidler mot plantesykdommer globalt brukes i bomullsproduksjonen.

Ved å dyrke bomull med økologiske metoder reduserer man giftbruken med 100% i selve bomullsdyrkingen og 93% gjennom hele livsløpet.

Konvensjonell bomull

Konvensjonell, intensivt produsert bomull er ikke miljø, helse- eller arbeidervennlig på noe stadium i livsløpet. Fiberdyrkingen er det mest kjemikalieintensive stadiet i livsløpet for bomull. I tillegg er kjemikaliene som brukes på bomull klassifisert blant de mest giftige sprøytemidlene som finnes, og de medfører alvorlige helseskader på mennesker og dyr. Kilder som WHO, FAO og IAASTD angir at ca. 3 millioner mennesker blir akutt forgiftet av sprøytemidler årlig hvorav 18.000 til 22.000 dør. Over 90% av tilfellene finner vi i utviklingsland.

I tillegg kommer høyt forbruk av kunstgjødsel som står for 50% av energiforbruket i landbruket og som er en av de største kildene til utslipp av drivhusgassen N2O.

Jord og vassdrag ved bomullsmarkene og tilknytning til produksjon av bomullstekstiler forringes og tappes for biologisk mangfold gjennom monokultur, høyt vannforbruk, redusert jordfruktbarhet, forsalting av jord, ørkenspredning og vannforurensing med utslipp av tungmetaller og andre kjemikalier, også fra farging og annen produsering.

Bomull klar for rengjøring. Foto: Morguefile

Økologisk bomull

Økologisk bomull dyrkes i 22 land og utgjør nå 0,55% av den globale bomullsproduksjonen mot 0,2% forrige sesong. De siste tallene fra Organic Exchange viser at økobomullsproduksjonen har økt med 152% det siste året.

Ved å dyrke bomull med økologiske metoder reduserer man giftbruken med 100% i selve bomullsdyrkingen og 93% gjennom hele livsløpet. I tillegg til at man ikke bruker kjemisk-syntetiske sprøytemidler, bruker man heller ikke kunstgjødsel, vekstregulerende midler eller kjemikalier for avløving.

Sertifisert økologisk produksjon innebærer også mange etiske produksjonsprinsipper og mer rettferdig handel. Dermed er det også et verktøy for sosial endring, ikke bare en landbruksmetode. Blant annet er bøndene med økologisk sertifisering sikret en merpris på mellom 20 og 50%, hvilket betyr at de som tjener minst i verdikjeden får mer. Det utgjør likevel en veldig liten forskjell for prisen på det endelige plagget.

GMO bomull

Globalt er ca. 30 prosent av bomullen genmodifisert per i dag, og det estimeres at det vil øke til 50% innen 2010. i 2007 var 87% av amerikansk bomull genmodifisert.

Den vanligste genmodifiserte bomullen er programmert til å danne egne giftproteiner. Genene for dette er hentet fra giftige bakterier. Denne giften dreper så insekter som spiser av planten. Bomull har også fått endrede gener for å tåle sterkere sprøytemidler som normalt ville drepe dem.

Dyr som beiter på markene med genmodifisert bomull etter innhøstingen har blitt syke, og allergi har blitt et økende problem blant bomullsarbeidere. Motstandere av genmodifisering kaller dette det største, ukontrollerte eksperimentet i historien.

Rapporten «Skitne klær»

Teksten over er hentet fra rapporten «Skitne klær», utgitt av ForUM, hvor Maiken Pollestad Sele fra Oikos er en av forfatterne. I rapporten kan du lese mer om blant annet miljømerkeordninger for tekstiler, ulike tekstilfibres miljøegenskaper gjennom både produksjon og bruk, samt resultatene av en stor spørreundersøkelse om miljøbevissthet hos et stort antall leverandører og forhandlere på det norske markedet.

Last ned rapporten.

Butikker som fører økotekstiler

På Oikos sin nettside finner du en oversikt over butikker som selger økologiske tekstiler.

 

Del

About Oikos

Oikos - Økologisk Norge er en organisasjon som jobber for et mer økologisk samfunn. Vi har hovedfokus på mat, men jobber også med andre områder som bistand, tekstil, kosmetikk m.m. Oikos er med i Forum for utvikling og miljø, Initiativ for etiske handel, Grønn Hverdags kompetansenettverk og er miljøfyrtårnsertifisert.